Noteringar


Träd:  

Träffar 451 till 500 av 544

      «Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
451 PEHR NYGREN föddes 1772 i Kristinehamn.

Gift med Christina Charlotta Högvall 1778-1821. Fadern var prost i Stavnäs socken i Värmland.

I detta äktenskap föddes 10 söner och 2 döttrar. Endast 2 barn avled innan mogen ålder. Charlotta dog 44 år gammal.
Pehr gifte sig andra gången - och då med Anna Margareta Lidberg född 1804 och död 1860. Dom fick 5 barn - 3 söner och 2 döttrar. Alla utom en nådde mogen ålder.

Pehr var under åren 1809 till cirka 1824 Kronofogde i söder sysslet i Värmland ? och under sin aktiva tid en av dem, som 1803 stiftade Värmlands läns hushållningssällskap.

Han ägde 2/3 mantal i Kalsbol i Stavnäs socken och erhöll den 19 december 1809 kammarkolegie tillstånd att kalla sin andel för Billingsberg.


År 1816 blev han utsedd av Värmlands Hushållningssällskap till dess ombud för inseende över linkulturen i gräsodling inom Värmland.

Familjen bodde på Billingsberg från 1803 till 1811 då han inköpte egendomen Strand i Värmskogs socken.

1824 flyttade familjen till Eds socken för att bosätta sig på Agnhammar.
Vid flytten till Agnhammar hade Pehr redan ett glasbruk i Sölje (V.om Stavnäs).
Pehr arrenderade från detta år också Liljedahls glasbruk.
Det nya glasbruket var stort och sysselsatte över 100 personer.

Endast en minnessten finns kvar.

År 1830 drabbades Pehr av vad vi i dag kallar demenssjukdom vilket resulterade i att Grums häradsrätt vid samma års höstting utsåg fänriken J. Ekholm till förmyndare med vilken alla oavslutade affärer sedan skulle uppgöras utom dem som enskilt rörde Liljedahls glasbruk.

Bruket övertogs av Gustaf Adolf Wadström och Pehrs son Christopher Nygren.(Carlstads tidning nr. 24 år 1830)

Då Pehr fortvarande var aktiv och hade stor vilja att fortfarande medverka i affärslivet var förmyndare Holm nödsakad att genom annons åter varna envar att icke inlåta sig i affärer med förre kronobefattningsmannen Pehr Nygren. (Carlstads tidning nr 51 år 1830)

På Agnhammar bodde familjen fram till år 1832.
Pehr avled 1837 och efterlämnade 14 barn där den äldste var 39 år och den yngste bara 3 år.
Pehr och hans bägge bröder ägde stora skogmarker och flera gårdar i Värmland.


Källa: Hans Nygren
 
Nygren, Pehr (Petter) (I17)
 
452 Pehr Nygren föddes den 24 juni år 1804.

Gift första gången med Sophia, som avled redan vid 22 års ålder 1832.
Makarna fick 2 barn. Vi känner till en son Fredrik Leopold, som var handelsbokhållare hos sin farbror Fredrik Leopold i Karlstad. Sonen dog i kolera.

Andra giftet var med Johanna Kristina Sjögren

Perh var veterinär i Grums och även han död i kolera 1834 30 år gammal.
Hans hustru Johanna i andra giftet var hushållslärarinna.
 
Nygren, Pehr (I280)
 
453 Per Hierta var son till ryttmästaren Lars Hierta till Kolsholmen och Anna Lilljebjelke. Liksom sin äldre bror inträdde han på den militära banan, blev kornett vid Westgöta kavalleri, innan han blev löjtnant, sedermera ryttmästare, vid Erik Oxenstjernas regemente. 1655 utnämndes han till major vid samma regemente, för att tre år senare bli överstelöjtnant och 1673 överste. Han utnämndes 1677 till överstelöjtnant vid Kavalleriet.

Hierta utmärkte sig under 30-åriga kriget, och skadades vid slaget vid Lund. Hierta var en kärv krigare och känd för sin frispråkighet. Flera anekdoter därom röra hans yttranden till Karl XI efter slaget vid Lund.

Hierta skrev sig till flera gods i Västergötland, bland annat Främmestad, som han bytte till sig mot sina halländska arvegods. Han var gift med Märta Lindelöf af Kedom, som förde Häggetorp till ätten, och som var mor till hans två döttrar och sonen Lars Hierta. Per Hierta är begravd under altaret i Vedums kyrka i Vara kommun, på norra väggen i kyrkan hänger hans begravningsvapen.
 
Hjerta, Per (I99)
 
454 Per var kronofogde mellan 6 april 1796 till 17 juni 1803, då han fick avsked.
(Bromanderska-samlingen-54-0-9999-Bild-278)

1797-1811: Karlsbol/Billingsberg, Stavnäs socken
1811-1824: Strand, Värmskog socken
1824-1830: Liljedahl, Ed socken
1830-1837: Agnhammar, Grums socken


Sockenstämmans protokoll den 4 oktober 1829:

"Till följe av Herr Brukspatron Pehr Nygrens hindrande sjukdom att revidera de vid sistlidne Wahlborgsmässo Sockenstämma förliste Kyrkans och Socknens Cassaräkningar, valdes i dess ställe Herr Bruks Inspectoren G. A. Wadström till ny Revisor."

"Som för närvarande ingen Wadströms föreståndare inom Eds Socken var antagen, ville Socknemännen anmoda Herr Fändricken J. Holm på Ekholmen att denna befattning sig åtaga."

Ed KI:4 (1814-1832) Bild 119 / sid 229 (AID: v70786.b119.s229, NAD: SE/VA/13090)Eva Nygren


 
Nygren, Pehr (Petter) (I17)
 
455 Pippin av Herstal, Pippin av Héristal, Pippin II, Pippin den mellerste,
Pippin den yngre (född 635, död 16 december 714) frankisk karolingisk
maior domus 687-714.

Han var Pippin I:s dotterson genom giftermålet mellan Ansegisel och Begga,
Pippin I:s dotter.
Som maior domus av Austrasien, Neustrien och Burgund mellan 680 och 714
fick han gradvis kontroll över det frankiska hovet. Den merovingiske kungen
Theoderik III försökte avsätta honom men blev grundligt besegrad i slaget vid Trety 687.
Hans ättlingar blev också de maior domus och blev till slut frankerrikets lagenliga härskare.

Omkring 670 gifte sig Pippin II med Plectrude för att genom henne komma
över landområden kring Moselle. De fick åtminstone två barn och genom dem
åtminstone två barnbarn av betydelse. Dessa legitima barn och barnbarn
gjorde anspråk på att vara Pippins verkliga arvtagare och försökte genom
änkan Plectrud bibehålla ställningen som maior domus efter Pippins död 714.
Emellertid vann Karl Martell, Pippins son genom älskarinnan Alpaida eller
Chalpaida, stöd hos adeln i Austrasien, framför allt genom sin militära
tapperhet och generositeten med att dela med sig av bytet från sina erövringar.
Trots Plectrudes försök att tysta Martell genom att slänga honom i fängelse
blev han till sist ensam maior domus och i praktiken frankerrikets verkliga härskare.

Gift med Plectrude omkring 670, med vilken han hade följande barn:
Drogo (cirka 695-708)
Grimoald II (död 714)
Childebrand (död 751)

Med älskarinnan Apaida (eller Chalpaida) hade han sonen
Karl Martell, Hammaren (23 augusti 686-22 oktober 741)
 
av Herstal, Pippin (I1098)
 
456 Porträttet är målat av Ehrenstrahl 1680.
Tavlan finns på Karlbergs slott. 
Stenbock, Greve, general mm Gustaf Otto (I126)
 
457 Prostatacancer Lagerstedt, Frans Oscar (I234)
 
458 Regementsadjutant vid Västgötadals regemente 1710. Fänrik därst. 1711-10-30. Sekundlöjtnant 1712-12-24. Premiärlöjtnant 1714-02-20. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Kapten 1717-11-19. Avsked 1733-05-05. Död 1768-03-12 på Hedåker. Han blev fången vid Tönningen 1713-05-16 men befriade sig själv 1714-02-00. Gift 1723 i Göteborg med Elisabet Olbers, född 1706 i Hyringa socken, död 1761-01-18 på Hedåker, dotter av handlanden och rådmannen i Göteborg, assessorn Johan Anders Olbers och hans 2:a hustru Clara Schröder, samt syster till majoren Erik Olbers, adlad von Oldensköld, nr 1932. Hård af Segerstad, Lennart (I1767)
 
459 Reste från Stockholm till St Petersburg 1845. Maria Magdalena AIa:53 (1844-1846) Bild 95 / sid 90 (AID: v88064.b95.s90, NAD: SE/SSA/0012) Nygren, Salomon Julius (I706)
 
460 Reste till Missanabie, Ontario den 6 april 1916.
Osby AIIa:1 (1901-1916) Bild 1630 / sid 159 (AID: v252550.b1630.s159, NAD: SE/LLA/13300)

Återkom den 13 december 1918.
Osby B:5 (1895-1921) Bild 1840 / sid 176 (AID: v252613.b1840.s176, NAD: SE/LLA/13300)

Reste till Jocksonboro, Ontario den 24 april 1924.
Göteborgs poliskammare (-1900) EIX:112 (1924-1924) Bild 3610 / sid 719 (AID: v479836.b3610.s719, NAD: SE/GLA/12703)

Återkom den 27 juni 1929.
Osby B:7 (1922-1944) Bild 380 / sid 67 (AID: v252616.b380.s67, NAD: SE/LLA/13300) 
Brunell, Sven Nilsson Baum (I2213)
 
461 Riksråd Soop, Carl (I345)
 
462 Riksråd och generalguvenör Soop, Gustaf (I359)
 
463 Rötfeber Hård af Segerstad, Nils (I49)
 
464 Sadelmakare Nygren, Albert Constantin (I709)
 
465 SE/GLA/13179 Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:2 (1771-1791) Bild 13 / sid 17 (Källa: Arkiv Digital AD AB) Familj F212
 
466 Sergeant vid Skaraborgs regemente. Fänriks avsked 1724-12-10. Död barnlös 1737-07-28 och begraven i Sparlösa kyrka. Han ägde 1728, jämte brodern Per, Ulvstorp Hård af Segerstad, Johan (I1773)
 
467 Series pastorum

1308-?: Dominus Haquini
1609-1630: Erasmus Erici
1632-1640: Martinus Halvardi Fergillander
1641-1674: Brynolphus Andræe Mascoll
1676-1682: Laurentius Hesselgren
1684-1701: Petrus Risell
1703-1708: Nils Risell

Edsleskog LIaa:1 (1645-1713) Bild 115 / sid 269 (AID: v68468.b115.s269, NAD: SE/GLA/13092) 
Risell, Kyrkoherde Nicolaus Christophori (I344)
 
468 Simrishamn AI:1 (1800-1811) Bild 30 / sid 26 (AID: v101086.b30.s26, NAD: SE/LLA/13336)


Simrishamn AI:2 (1815-1820) Bild 89 / sid 85 (AID: v101087.b89.s85, NAD: SE/LLA/13336)


Simrishamn AI:3 (1820-1825) Bild 89 / sid 85 (AID: v101088.b89.s85, NAD: SE/LLA/13336)

Ystads Sankt Petri B:1 (1813-1847) Bild 61 / sid 17 (AID: v111924.b61.s17, NAD: SE/LLA/13490)

Ystads Sankt Petri B:1 (1813-1847) Bild 18 / sid 29 (AID: v111924.b18.s29, NAD: SE/LLA/13490)

Vänersborg AI:9 (1828-1833) Bild 81 / sid 119 (AID: v44810.b81.s119, NAD: SE/GLA/13632)

Vänersborg AI:10 (1832-1846) Bild 175 / sid 164 (AID: v44811.b175.s164, NAD: SE/GLA/13632)

Vänersborg AI:11 (1837-1838) Bild 214 / sid 194 (AID: v44812.b214.s194, NAD: SE/GLA/13632)

Vänersborg AI:12 (1839-1845) Bild 442 / sid 429 (AID: v44813.b442.s429, NAD: SE/GLA/13632)

Vänersborg AI:16 (1845-1855) Bild 238 / sid 453 (AID: v44817.b238.s453, NAD: SE/GLA/13632) 
Sjöström, Kakelugnsmakare Peter (I1643)
 
469 Sinnessjukdom
Hjärninflamation 
Nygren, Runo Waldemar (I1086)
 
470 Sjöman i handelsflottan. Gerstedt, Sjöman Olof (I2005)
 
471 Skallsår Nygren, Bokhållarae Knut Gustaf Mauritz (I292)
 
472 Skattebönderna hade ofta störst frihet och bäst ställt. De brukade ett skattehemman, det vill säga mark som de ägde själva och för vilken de betalade en skatt till kronan eller staten. Jorden ärvdes ofta i många generationer och det finns än idag gårdar i landet som gått i arv inom samma släkt under flera hundra år. Går man tillbaka till medeltiden så var det ingen större skillnad på skattebönder och frälset (den tidiga adeln) vilka säkerligen härstammade från samma familjekretsar. Den ursprungliga betydelsen av ordet frälseman var nämligen en fri man, det vill säga den som inte var träl. De skattebönder vars släkt man kan följa längst tillbaka i tiden har inte sällan bekräftade släktförbindelser med frälset. Riksdagsmännen för bondeståndet var ofta skattebönder. Persson, Skattebonde Olof (I2251)
 
473 Skrapestad, Vallsjö
Vallsjö AI:3 (1770-1800) Bild 64 / sid 115 (AID: v22471.b64.s115, NAD: SE/VALA/00406) 
Johansdotter, Lisa (I45)
 
474 Skrivs som änka 1718.
Vallsjö AI:1 (1717-1734) Bild 21 / sid 25 (AID: v22469.b21.s25, NAD: SE/VALA/00406) 
Kerstin (I2329)
 
475 Skräddare Nygren, Skräddare Per Rune (I371)
 
476 Skräddarmästare Hayman, John (I275)
 
477 Slag.

Begravd vid Persberget, 
Petterson Sax, Gruvdräng Jan (I1522)
 
478 Smed, (Hedlund eller Edlund)
Flyttade från Stenkumla till Eskelhem den 9/12 1848
Torpare, Smågårda Grund Åboer, Tofta
Hitflyttad från Stenkumla 1849
Bortflyttad till Kroks Hemman den 1/11 1870 
Hedlund, Niklas (I2001)
 
479 Smittkoppor. Hennes nyfödda dotter Johanna dog samma dag, två dagar gammal. Nilsdotter, Lisa (I313)
 
480 Son, Krokstäde Egor Tofta

Husbonde, Bjers Tofta
(betyg till America d. 29/3 82)
(Ingått i metodistsamfundet. Anmälan om detta 12/10 80)
(Personiligen infunnit sig d. 4/1 1881) 
Olsson, Sjöman Johan (I1972)
 
481 Son, Krokstäde Tofta
Sjöman, Gnisvärd Tofta
Inskr.nr: 239 i Visby sjömanshus

Påmönstrad i Visby som bästeman den 25/3 1875 på jakten ”Två Systrar”
(Redare: C.J. Krokstedt, kapten: J.N. Eskelund)
Avmönstrad i Rone den 7/6 1875 (Hyra/lön 45 Kr)

Påmönstrad i Visby den 2/3 1876 som matros på skonerten ”Otto”
(Redare: E. Liljewalch, kapten: L.J. Sandqvist)
Avmönstrad i Slite den 15/9 1876 (Hyra/lön 40 Kr)

Drunknad 1883 
Olsson, Niklas (I1982)
 
482 Son, Lixarfve N:o 1, Tofta
Flyttade från Lingsarfve till Qvarna den 1/11 1827
Dräng, Qvarna Eskelhem
Utflyttad till Hogrän den 20/10 1830
Utflyttad 1839 till Rangvalls
Drunknad vid fiske den 9/10 1843
 
Hansson, Olof (I1980)
 
483 Straffad för 2:a resan stöld.
Bosarp AI:14 (1865-1875) Bild 179 / sid 374 (AID: v106398.b179.s374, NAD: SE/LLA/13040) 
Kastengren, Gustaf (I52)
 
484 Student i Uppsala 1669-08-14 Hård af Segerstad, Lennart (I1783)
 
485 Student i Uppsala 1669-08-14.
Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1676-01-17.
Löjtnant därst. 1677.
Levde 1678-04-25 men död s. m. i Halmstad, skjuten av ryttmästaren Olof Bengtsson Silfverlod. 
Hård af Segerstad, Adolf (I1784)
 
486 Student i Uppsala1 1739-07-28.
Volontär vid fortifikationen 1739-06-08.
Sergeant vid Jämtlands regemente 1742-03-03.
Fänrik därst. 1742-05-13.
Löjtnant 1744-09-08. Genom byte löjtnant vid Västgötadals
regemente 1747-10-21.
Kaptenlöjtnant därst. 1749-02-22.

Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1752-06-02
(introd. s. å. 8/6 under nr 1954).

Stabskapten 1752-10-30. Kaptens indelning 1758-04-05.
Major 1760-01-23. RSO 1761-11-23.
Överstelöjtnant 1773-11-01. Genom byte transp. till Jämtlands
regemente 1776-08-19.
Avsked s. å. 8/10.

Död 1784-02-17 på Almetorp.
Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:53 (1784-1784) Bild 484 / sid 39 (AID: v180516.b484.s39, NAD: SE/VALA/0382501)

Gift 1747-09-19 med Hedvig Catharina Hård af Segerstad,
född 1717-03-19 Monäs, död 1807-06-14 på Sörbyn,
dotter av överjägmästaren Lennart Hård af Segerstad,
och Margareta Dorotea von Platen. 
de Bruce, Erik (I134)
 
487 Student i Uppsala27 1669-08-14.
Fänrik vid bergsregementet eller Malmöska regementet22 1674-11-02.
Löjtnant därst. 1675-04-20 och vid Skaraborgs regemente 1676-02-24.
Kapten vid sistnämnda regemente25 1678-09-17.
Avsked 1700-08-04.
Sedan major och kommendant.
Död 1711 Moanäs och begraven s. å. 3/11.

Gift 1688 i Fågelås socken3 med sin syssling Magdalena Hård af Segerstad, född 1665-08-12, död 1730 på kornettsbostället Broby i Gammalkils socken Östergötlands län och begraven s. å. 16/10, dotter av översten Gustaf Hård af Segerstad och friherrinnan Anna Stake. 
Hård af Segerstad, Johan (I1782)
 
488 Sven Freij förut kallad Sven Smuelsson var född i Wallsjö sn 26 oktober 1809.

Antagen den 4 september 1831. 6 fot 3/4 tum lång. Gift.
Noterad som Corpral vid G.M. 1841 - och som Distingstionscorpral vid G.M. 1858.
Sven Freij erhöll avsked vid G.M. den 28 juni 1862.

Han begärde att få avsked för sjuklighet enligt läkarinintyg. Han hade varit corpral sedan år 1838. Anmäldes till underhåll genast.
"Tjent utmärkt väl."

 
Samuelsson Freij, Sven (I42)
 
489 Svenskt medborgarskap den 26 november 1861. Hayman, John (I275)
 
490 Svågern PÅWEL IHRE klagade om oförrätt i svärmoderns gods onsdag 11/11 1685. 11/11 1685 klagade PÅWEL IHRE på att JÖRAN och svågern GABRIEL HANSSON WARENDORF oförrättade honom i HANS SVÄRMODERS gods.  Warendorph, Kanngjutare, rådman Gabriel (I2048)
 
491 Sylvester Johannis Phrygius, född 25 december 1572 i Kalmar,
död i Göteborg 1628.

Superintendent över Göteborgs stift 1620-1628 samt rektor.
Fadern sägs ha varit borgmästare i Kalmar.

Han blev student i Uppsala 1593 och magister i Wittenberg 1602.
År 1603 antogs han som skolrektor i Linköping, och 1610 förordnades
han till kyrkoherde i Skövde.
Phrygius utnämndes 1612 till superintendent i hertig Johans furstendöme,
över Kåkinds härad och till detta närliggande områden. Efter Johans död 1618 återföll furstendömet till kronan och Phrygius anställdes 1619 istället som
kyrkoherde i Göteborg.
Han utnämndes till kyrkoherde den 26 juli 1619, och fick konfirmationsbrev som kyrkoherde och superintendent över "de undersåtar, som tillförne
i Nylödöse bott hava" den 26 april 1620.

Han fick Fässbergs pastorat som annex, och bosatte sig i Fässbergs prästgård. Ett år senare erhöll han fullmakt på den där nyss inrättade superintendenturen.

Phrygius var en av sin tids mest ansedda predikanter men också en framstående humanistisk latinpoet, varför han under tiden i Tyskland erhöll hederstiteln "poeta laureatus cæsareus". Däremot ansågs hans svenska vers vara "klumpig". I en relativt stor produktion märks bland annat en översättning av berättelsen om Johan III:s dödskamp.

Han var gift med Christina, dotter till biskop Petrus Benedicti Oelandus i Linköping. Tillsammans fick de troligtvis fem barn, döttrarna Rebecka och Birgitta samt sönerna Johannes, Petrus och Sylvester Sylvestersson. Sedan Phrygius hade klagat över en långvarig sjukdom som hade "...slagit sig uti händer och fötter", reste han 1627 till Holland för att få läkarhjälp, men dog året därpå.

Han räknas bland sin tids mest utmärkta författare och kanske såsom den yppersta av samtida skalder i latinsk verskonst.
Endast förteckningen på hans tryckta arbeten upptar en ganska dryg lista. Flertalet av dem utgörs av likpredikningar och latinska skaldestycken.  
Phrygius, Sylvester Johannis (I1262)
 
492 Sättna AI:2 (1775-1782) Bild 101 / sid 94 (AID: v122622.b101.s94, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:3 (1785-1801) Bild 137 / sid 135 (AID: v122623.b137.s135, NAD: SE/HLA/1010198) 
Ersson, Anders (I2307)
 
493 Sättna AI:3 (1785-1801) Bild 150 / sid 149 (AID: v122623.b150.s149, NAD: SE/HLA/1010198)


Sättna AI:5 (1816-1829) Bild 214 / sid 204 (AID: v122625.b214.s204, NAD: SE/HLA/1010198) 
Persson, Johan (I2309)
 
494 Sättna AI:8 (1850-1861) Bild 43 / sid 30 (AID: v122628.b43.s30, NAD: SE/HLA/1010198)


Sättna AI:9a (1861-1872) Bild 58 / sid 51 (AID: v122629.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)


Sättna AI:9a (1861-1872) Bild 58 / sid 51 (AID: v122629.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:10a (1873-1882) Bild 58 / sid 51 (AID: v122631.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:11a (1883-1893) Bild 74 / sid 62 (AID: v122633.b74.s62, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:12a (1893-1899) Bild 75 / sid 61 (AID: v122635.b75.s61, NAD: SE/HLA/1010198) 
Bergman, Johan Ersson (I2299)
 
495 Tandsprickning Nilsson, Amalia (I331)
 
496 Tarmkräfta Olsson, Emil Viktor (I6)
 
497 Testamente: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:3 (1650-1820) Bild 317 / sid 267 (AID: v180432.b317.s267, NAD: SE/VALA/0382501) Hård af Segerstad, Axel (I51)
 
498 Till Kavlås i Hömbs socken, Tamstorp i Trökörna socken, Ulvstorp och Frittorp i Sparlösa socken (alla i Skaraborgs län), Livered i Hålanda socken Älvsborgs län och Ramsjöholm i Svarttorps socken Jönköpings län, född 1654-05-22. Kammarherre. Understallmästare 1677-01-08. Hovstallmästare 1697-12-01. Fick inseende över Strömsholms stuteri. Död 1714-02-06 Och begraven s. å. 9/2 i Riddarholmskyrkan i Stockholms samt därefter nedsatt i Hömbs kyrka Skaraborgs län, som han från grunden låtit förnya och där hans vapen med anor finnes. Han var en stor ryttare och lärde prins Carl, sedermera konung Carl XII, att rida. Gift med friherrinnan Brita Christina Stake, död 1729-09-12, dotter av kaptenlöjtnanten, friherre Erik Stake, och Ebba Ulfsparre af Broxvik. Hård af Segerstad, Gustaf (I53)
 
499 Tjurkö AII:2 (1906-1931) Bild 220 / sid 18 (AID: v249818.b220.s18, NAD: SE/LLA/13403) Jönsson, Städerska Albertina Wilhelmina (I73)
 
500 Tjänsteqvinnans fadr Grufdr. Jan Sax vid Persberget har kunnat skriftligt bifall till äktenskapet. Familj F475
 

      «Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 Nästa»