Text-dokument


Träd:  

Träffar 201 till 250 av 349     » Endast frimärksbilder

    «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa»

 #   Frimärke   Beskrivning   Länkad till 
201

Generalmönsterrullor - Smålands grenadjärbataljon 437 (1851-1862) Bild 614 (AID: v60249.b614, NAD: SE/KrA/0023) 
 
202

 
 
203

Visnums häradsrätt 1737

"Efter någon ordwäxlan förenade sig
Nils Jonsson i Gärdzbohl med sina söner
Lars och Philip Nilssöner i Gärdzbohl
således, att Lars Nilsson utfäste
sig vilja lemna sin gambla fader
ock moder uppehälle ock huuswära
hos sig i sina huusrum emot det
fadren utlofvade att vilja ständigt
blifva hemma ock uträtta hvad honom
förmår, samt efterlåter honom
att af sin andre son Philip niuta till
hielp ock understöd derwid 5 daler
silfvermynt i pr den 1 tunna råg 1 tunna hafra
1 punt tort kiött och 1 punt fläsk samt 1 pund
salt som Philip nu inför rätten
utfästa att häldre åhrligen vilja
tilldöma sin broder utlägga än
att hafva sina föräldrar hos sig
i sina huus hvilka med hans
vilkor icke åtnöjas vilja. Som
till en obråtzlig efterlefnad, sedan
Det å alla sidor widgåt var, gillat
Ock domfäst blef."


"Efter någon ordväxlan förenade sig
Nils Jonsson i Gärdsbohl med sina söner
Lars och Philip Nilssöner i Gärdsbohl
således, att Lars Nilsson utfäste
sig vilja lämna sin gamla fader
och moder uppehälle och bostad
hos sig i sina husrum emot det
fadren utlovade att vilja ständigt
bliva hemma och uträtta vad honom
förmår, samt efterlåter honom
att av sin andre son Philip njuta till
hjälp och understöd därvid 5 daler
silvermynt i pr den 1 tunna råg 1 tunna havre
1 punt torrt kött och 1 punt fläsk samt 1 pund
salt som Philip nu inför rätten
utfästa att hellre årligen vilja
tilldöma sin broder utlägga än
att hava sina föräldrar hos sig
i sina hus vilka med hans
vilkor icke åtnöjas vilja. Som
till en obrotslig efterlevnad, sedan
det å alla sidor vidgått var, gillat
och domfäst blev.”

Visnums häradsrätt AIa:12 (1736-1739) Bild 190 (AID: v108091.b190, NAD: SE/VA/11180) 
 
204

Philip Nilsson i födelseboken.

Nysund C:2 (1698-1738) Bild 65 / sid 60 (AID: v53669.b65.s60, NAD: SE/ULA/11131) 
 
205

Födelseboken, Ed C:1 (1699-1736) Bild 170 / sid 23 (AID: v5971a.b170.s23, NAD: SE/VA/13090) 
 
206

Ed C:1 (1699-1736) Bild 220 / sid 33 (AID: v5971a.b220.s33, NAD: SE/VA/13090) 
 
207

Födelsebok. Gryt C:3 (1756-1800) Bild 48 / sid 87 (AID: v37512.b48.s87, NAD: SE/VALA/00104) 
 
208

Ed C:2 (1737-1769) Bild 81 / sid 152 (AID: v5972.b81.s152, NAD: SE/VA/13090) 
 
209

Bouppteckning sid 1 
 
210

Bouppteckning sid 2-3 
 
211

Inflyttningsbevis, Göteborgs Marieberg
Göteborgs Marieberg HII:4 (1779-1787) Bild 560 / sid 54 (AID: v205042.b560.s54, NAD: SE/GLA/13557) 
 
212

Bouppteckning, sid 4-5. 
 
213

Bouppteckning, sid 6 
 
214

Anghammar. Husförhör
Grums AI:12 (1833-1839) Bild 247 / sid 242 (AID: v11323.b247.s242, NAD: SE/VA/13163) 
 
215

Liljedahl
Ed AI:9 (1827-1830) Bild 213 / sid 216 (AID: v10719.b213.s216, NAD: SE/VA/13090) 
 
216

Liljedahl 1831-1835.

Ed AI:10 (1831-1835) Bild 212 / sid 206 (AID: v10720.b212.s206, NAD: SE/VA/13090)

Christoffer stannade kvar på Liljedahl efter att Per flyttat till Agnhammar 1830:
Han stannade kvar till 1834. Då flyttade han till Wentzelholm i Rumskulla socken.
 
 
217

Wentzelholm 1834

Rumskulla AI:8 (1830-1835) Bild 299 / sid 290 (AID: v23838.b299.s290, NAD: SE/VALA/00309) 
 
218

Husförhörsboken 
 
219

Norska Aftenposten 21 januari 1881.

Undertecknade ämnar i loppet av februari att återvända till Amerika,
där jag är noga känd med förhållandena, såväl i New York som
i Chicago och Michigan, särdeles med de större järngruvor vid Ishpeming
och Nigaunee, där Norrmännen är eftertraktade och kan erhålla arbete för
god betalning.
Närmare avtal såväl om resan som som tiden för densamma, kan ske var
dag mellan kl 9-11 FM (förmiddagen). och 3-5 EM. i Akersgaden 14, 3:e våningen.

Ernst Nygren 
 
220

Bouppteckning, sid 1.
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:41 (1914-1914) Bild 3630 / sid 304 (AID: v561892a.b3630.s304, NAD: SE/GLA/14055) 
 
221

Bouppteckning, sid 2.
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:41 (1914-1914) Bild 3640 / sid 305 (AID: v561892a.b3640.s305, NAD: SE/GLA/14055) 
 
222

Vigselbevis, New York. Framsida. 
 
223

Vigselbevis, New York, Baksida. 
 
224

 
 
225

 
 
226

Text till målning 
 
227

 
 
228

 
 
229

 
 
230

Text om kyrkostöt. 
 
231

Fylleri!
Tuna (C) AI:10 (1831-1836) Bild 206 / sid 195 (AID: v126450.b206.s195, NAD: SE/ULA/11605) 
 
232

 
 
233

 
 
234

 
 
235

Dödboken 
 
236

Inflyttning till Marieberg, Göteborg 1779.
Göteborgs Marieberg (O) HII:4 (1779-1787) Bild 520 / sid 50 (AID: v205042.b520.s50, NAD: SE/GLA/13557) 
 
237

Utflyttning från Uddevalla till Göteborgs Domkyrkoförsamling 1777.
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) B:1 (1762-1794) Bild 74 / sid 141 (AID: v30149.b74.s141, NAD: SE/GLA/13180) 
 
238

gottfrid_bouppteckning.pdf 
 
239

 
 
240

Dödsannons 
 
241

Vigselannons 
 
242

 
 
243

 
 
244

 
 
245

 
 
246

 
 
247

 
 
248

Dödboken 
 
249

Födelsebok 
 
250

Födelsebok 
 

    «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa»