Foton


Träd:  

Träffar 101 till 150 av 501     » Endast frimärksbilder    » Bildspel

    «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Nästa»

 #   Frimärke   Beskrivning   Länkad till 
101

 
 
102

 
 
103

 
 
104

 
 
105

 
 
106

 
 
107

 
 
108

 
 
109

 
 
110

 
 
111

 
 
112

 
 
113

 
 
114

 
 
115

 
 
116

 
 
117

 
 
118

 
 
119

 
 
120

 
 
121

 
 
122

 
 
123

 
 
124

 
 
125

 
 
126

 
 
127

 
 
128

 
 
129

 
 
130

 
 
131

 
 
132

 
 
133

Axel EDVIN Bergman 1892-1975 och Jonas ALBERT Bergman 1889-1969 i Brölös Sättna.  
 
134

Axel EDVIN Bergman 1892-1975 och Jonas ALBERT Bergman 1889-1969 i Brölös Sättna.  
 
135

Axel EDVIN Bergman 1892-1975 och Jonas ALBERT Bergman 1889-1969 i Brödlösa, Sättna.  
 
136

Bonden i Laggarberg Erik Alfred Bergman född 1856 i Brölös, Sättna. Gift med Brita Johanna Näsman från Skottgård. 
 
137

 
 
138

 
 
139

 
 
140

 
 
141

Landshövdingegården, Älvgatan 7
Kommun: Socken: Funktion: Tillgänglighet:
Beskrivning
Karlstad
Karlstad
Butik, kontor och representationsvåning Byggnaden är inte öppen för besökare.
Landshövdingegården har fått sitt namn med anledning av att byggnaden fungerade som residens för Värmlands fyra första landshövdingar Johan Gustav Uggla, 1779-93, Nils Silfverskiöld, 1793-1802, Arvid von Nolcken, 1802-1805 och Axel Pontus von Rosen, 1808-1809. Det var sannolikt i samband med att gården skulle bli residens under 1700-talets senare del som hörnhuset påbyggdes med ytterligare en våning och fick sitt nuvarande utseende. Genom att gården under 1800-talet ägdes av magasinsförvaltaren och kungliga kamreraren Karl Gustav Nyström respektive häradsskrivaren Olov Salomon Lindmark kom den även att kallas Lindmark- Nyströmska gården.
Eftersom handelsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel skedde inne i kvarteren under 1700- och 1800-talet hörde ursprungligen tre uthuslängor till gården. De innehöll bland annat ladugård, höränne, loge, vedbod, tvättstuga, nattstuga, spannmålsmagasin samt under en period ett mindre brännvinsbränneri. Den västra längan brann ner 1962 och idag återstår södra och östra magasinslängan. Manbyggnaden har en enkel utformning med brädfodrade, gulmålade väggar med grå pilastrar, stora fönster och skiffertak som ersatt tidigare tegeltak. Efter ett växlande ägarskap och efterföljande eftersatt underhåll restaurerades gården vid början av 1960-talet för att bli stadens representationsvåning.
Landshövdingegården och Doktorsgården bildar tillsammans med Flachska gården i kvarteret Almen, Pihlgrensgården och Grevgården i angränsande kvarteret Gäddan en sällsynt, välbevarad helhet. Bebyggelsen utgör det enda kvarvarande sammanhängande stadspartiet efter den sista och största stadsbranden i Karlstad 1865. Byggnaderna är tidstypiska exempel på den panelarkitektur som var vanlig i den äldre trästaden. Vid tiden för deras uppförande befann sig området mellan stadskärnan och stadens omgivande odlingsjordar.
Byggnaderna är ett mellanting mellan borgargårdarnas karaktärsbyggnader och de påkostade landeriliknande huvudbyggnader som var vanliga utanför städerna. På tomterna fanns förutom bostadshus också uthus samt trädgårdar med till exempel fruktträd och mindre odlingsytor av olika slag.
 
 
142

Kortet daterat 18640202 
 
143

 
 
144

 
 
145

 
 
146

Bilden är tagen den 15 maj 1864 på det då betydligt mindre Stora Torget som var utsträckt i nord-syd med Västra (då södra) Torggatan i bildens högerkant. Till vänster ser vi en del av residenset med landskontoret till höger om portalen och mitt i bild dominerar Frimurarlogen på samma tomt som nuvarande byggnad. På bilden överlämnar fruntimmersdeputerade Euphrosyne Nygren ett standar till kapten Sparre i skarpskyttekåren. 
 
147

 
 
148

 
 
149

 
 
150

 
 

    «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Nästa»