Noteringar


Träd:  

Träffar 1,001 till 1,050 av 1,096

      «Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1001 Umeå stadsförsamling (AC) AI:3 (1757-1772) Bild 9 / sid 5 (AID: v139927.b9.s5, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling (AC) AI:4 (1773-1790) Bild 10 / sid 15 (AID: v139928.b10.s15, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:5 (1790-1807) Bild 195 / sid 59 (AID: v139929.b195.s59, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling (AC) AI:5 (1790-1807) Bild 62 / sid 116 (AID: v139929.b62.s116, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling (AC) AI:6 (1808-1817) Bild 73 / sid 66 (AID: v139930.b73.s66, NAD: SE/HLA/1010220) 
Sundman, Skräddarmästare Pehr (I1208)
 
1002 Umeå stadsförsamling AI:7 (1818-1827) Bild 108 / sid 90 (AID: v139931.b108.s90, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:8 (1828-1837) Bild 16 / sid 8 (AID: v139932.b16.s8, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:9 (1837-1844) Bild 20 / sid 8 (AID: v139933.b20.s8, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:10a (1843-1852) Bild 163 / sid 148 (AID: v139934.b163.s148, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:11a (1853-1859) Bild 180 / sid 176 (AID: v139936.b180.s176, NAD: SE/HLA/1010220) 
Burgman, Hovslagare Olof (I1202)
 
1003 Under Kälkebräcka sätesgård, nu Karlberg, i Grums socken och Nors pastorat,
hörde efter vanligheten torp och arrendatorsboställen. I ett sådant bodde en gång
Johan Nilsson med sin hustru Margareta Andersdotter Verneria. 1690 föddes dem
ett gossebarn, som fick namn efter sin farfar, Nils.” Därför bör han ha varit äldst av
sönerna, ty sådant var tidens namnskick. Fattigt var hemmet, och det enda Nils fick
av sina föräldrar var livet och en mindre vanlig begåvning, som hörde hemma i en
värld långt bortom en lejd torvas brödlösa möda. 
Brelin, Pastor Nils (I933)
 
1004 Upplands artilleriregementes församling A:2 (1907-1927) Bild 54 / sid 44 (AID: v126481.b54.s44, NAD: SE/ULA/11911)

Överluleå AIIa:6i (1920-1932) Bild 710 / sid 4058 (AID: v193596.b710.s4058, NAD: SE/HLA/1010250) 
Eriksson, Överste Arvid Mauritz (I2117)
 
1005 Upprätthöll vissa år gästgiveriet i Krångede
Källa: Familjer i Ragunda av Staffan Lindkvist 
Krångberg, Nämndeman Olof Nathanaelsson (I2739)
 
1006 Ur dödboken: 1753 Sept. 7 Begrofs Mäster Smeden Olof Andersson Palm från Långwinds Bruk, kom til församl. först på Junü månad och Ströms Bruk hade på ??ng ?, född på Skedbo Bruk i Roslagen Wårfrudagstiden och wåren 1678 af fadren Plåtsmeden Anders Olsson Palm och Modr. hust. Anna Johansdotter, på 30de året ingick ägtenskap med sin efterlefwande maka hustru Ingrid Johansdotter, som under beg??? ? födt honom 12 Barn, 8 söner och 4 döttrar. Sjuk i fråssan, som är ? stadnade i Wattusot, dödde d. 31 Aug. ?ndegåt 75½ år.
 
Palm, Hammarsmed Olof Andersson (I2729)
 
1007 Ur dödboken: 1772 Aug d. 23 Begrofs Enkan hustru Ingrid Johansdotter på
Ströms bruk, född 1686 i Wahlbo socken och Mackmyra bruk af Hamarsmeden derstädes Johan Håkansson och hust. Cherstin Larsdotter, wid årens tiltagande tjänte hon först någon tid i Gefle staden, uti Stockholm til thes hon wid 22 år gamal ? 1708 då ho ingick Christeligt äcktenskap med hamarsmeden wid Mackmyra Olof Andersson Palm, hwilket äcktenskap warade til 1753, och blifwit wälsignadt med 12 barn 7 söner och 5 döttrar af hwilka 1 son och 4 flickor lefwa. under sitt änkestånd har hon uppehållit sig hos sina barn dels wid ström dels uti Söderhamn. död af ålderdomsbräckligheter den 16 Aug. sedan hon lefwat 86 år och 2 månader.
 
Johansdotter, Ingrid (I2730)
 
1008 Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1666. Nr 4. Dominica 3da post Ephiphaniae, GABRIEL HANSÖN OCH CATHRIN SMITTHERLOWS en dotter thil doben, n: ANNA. Gudfaedre thil samme barn: Lmanden (Länsmannen): CORDT GABRIELS. JÖRGEN SMITTERLOW och DAWIDT BRODER. ANNA SMITTERLOWS och MARINCKE S: HANS KANDEGYTTERS DOTTER. Warendorph, Anna (I2050)
 
1009 Urshult (G) AI:27 (1871-1875) Bild 142 / sid 132 (AID: v19993.b142.s132, NAD: SE/VALA/00399) Johansson, Hilda Kristina (I2264)
 
1010 Utdrag ur "Karlstad historia" av C E Nygren.

"Gubben" G. M. N. varvid sin död en av stadens äldsta personer,
högt värderad för sitt flärdfria, gammaldags, godhjärtade väsen.
 
Nygren, Kronofogde Gustaf Mauritz (I638)
 
1011 Utdrag ur boken Carlstads Historia av C.E. Nygren.

Klädeshandlaren Leopold Nygren Papperssaxa kallad för sina långa ben.
Nygren var en av stadens mera framstående borgare, som mer än de flesta offrade både tid och arbete för samhällets bästa.

Han var initiativtagare till månget företag av allra största betydelse, främst till byggandet av Nya hamnen, Stadsträdgårdens anläggande, varigenom de oländiga, sumpuppfyllda markerna i stadens södra del förvandlades till en vacker promenadplats, är också hans verk.

Erkännande kom honom även till del i form av en hel del förtroendeuppdrag, och under två riksdagsår representerade han staden.

För övrigt var han intresserad i många företag. Ivrig fiskare arrenderade han i många år stadens laxfiske, försökte sig på trädgårdsodling och innehade Tingsvalla trädgården (där saluhallen nu ligger) på arrende, likaså Staf- eller Borgmästareholmen.
Med uppmärksamheten oavlåtligt riktad på det allmänna gav han ? som så ofta händer mindre akt på sina enskilda intressen, varför han dog utan förmögenhet.

Carlstads tidning noterade allt, som här ovan skrivit vid hans död 1865.
************

Leopold var omtänksam och släktkär.
Han värnade om sina ogifta systrar Maria Charlotta och Anna Kristin, som bodde hos Fredrik Leopold.
 
Nygren, Fredrik Leopold (I282)
 
1012 Utvandrade 1879 till USA. Nilsson, Elisabeth (I1170)
 
1013 Utvandrade 6 april 1881 till Malta. Hayman, John William (I299)
 
1014 Utvandrade till Amerika 1895. Lundberg, Carl Alfred (I3110)
 
1015 Utvandrade till Amerika den 1 okt 1909. Eriksson, Bokhållare Oskar (I2132)
 
1016 Utvandrade till Amerika den 30 maj 1890. Erksson, Gustaf (I2128)
 
1017 Utvandrade till Amerika den 5 sept 1899. Eriksson, Anna (I2130)
 
1018 Utvandrade till USA 1880 med maken Johan Larsson och sonen Ernst Gideon. Berg, Johanna Carolina (I1946)
 
1019 Utvandrade till USA 1906.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-13YR-N?i=365&cc=2632486&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2QF-DR3C

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MT-K7LY?i=35&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AK9CT-JN9 
Berg, Georg Martin (I1939)
 
1020 Utvandrade till USA den 2 febr 1888.
Norrköpings S:t Olai (E) AI:90 (1883-1887) Bild 41 / sid 386 (AID: v28275.b41.s386, NAD: SE/VALA/00273) 
Berg, Augusta (I1949)
 
1021 Utvandrar till Australien 1894.

Adolf Fredrik (A, AB) BIIa:29 (1894) Bild 39 / sid 55 (AID: v81651.b39.s55, NAD: SE/SSA/0001) 
Norman, Axel Ludvig (I2825)
 
1022 Utvandrar till Australien 1915.
Jakob BIIa:2 (1912-1917) Bild 180 / sid 15 (AID: v253295.b180.s15, NAD: SE/SSA/6009) 
Anstrin, John Christoffer (I715)
 
1023 Vadstena (E) AI:1 (1713-1720) Bild 57 / sid 97 (AID: v27512.b57.s97, NAD: SE/VALA/00401)

Vadstena (E) AI:2 (1734-1770) Bild 23 / sid 21 (AID: v27513.b23.s21, NAD: SE/VALA/00401) 
Wetterling, Rådman Johan (I3277)
 
1024 Vallsjö AI:1 (1717-1734) Bild 21 / sid 25 (AID: v22469.b21.s25, NAD: SE/VALA/00406)

Vallsjö AI:1 (1717-1734) Bild 52 / sid 87 (AID: v22469.b52.s87, NAD: SE/VALA/00406)

Vallsjö AI:1 (1717-1734) Bild 84 / sid 151 (AID: v22469.b84.s151, NAD: SE/VALA/00406)

Vallsjö AI:2 (1758-1770) Bild 33 / sid 53 (AID: v22470.b33.s53, NAD: SE/VALA/00406) 
Hake, Ryttare Sven (I1645)
 
1025 Varbergs stadsförsamling (N) AI:16 (1857-1865) Bild 44 / sid 40 (AID: v93744.b44.s40, NAD: SE/LLA/13443)Varbergs stadsförsamling (N) AI:20 (1882-1889) Bild 380 / sid 411 (AID: v93749.b380.s411, NAD: SE/LLA/13443) 
Strömberg, Hilma Rosalia (I2155)
 
1026 Varbergs stadsförsamling (N) AI:20 (1882-1889) Bild 50 / sid 51 (AID: v93749.b50.s51, NAD: SE/LLA/13443)

Varbergs stadsförsamling (N) AI:21 (1889-1895) Bild 56 / sid 48 (AID: v93750.b56.s48, NAD: SE/LLA/13443)

Varbergs stadsförsamling (N) AIIa:1 (1896-1904) Bild 580 / sid 51 (AID: v231196.b580.s51, NAD: SE/LLA/13443) 
Lundberg, Frans Oskar (I1634)
 
1027 Vena (H) AI:19 (1853-1860) Bild 203 / sid 191 (AID: v24336.b203.s191, NAD: SE/VALA/00410)

Vena (H) AI:21 (1861-1865) Bild 218 / sid 206 (AID: v24339.b218.s206, NAD: SE/VALA/00410)

Pelarne (H) AI:8 (1862-1866) Bild 97 / sid 86 (AID: v23769.b97.s86, NAD: SE/VALA/00295)

Pelarne (H) AI:9 (1867-1870) Bild 93 / sid 85 (AID: v23770.b93.s85, NAD: SE/VALA/00295)

Pelarne (H) AI:10 (1871-1875) Bild 99 / sid 90 (AID: v23771.b99.s90, NAD: SE/VALA/00295)

Dillnäs (D) AI:13 (1871-1875) Bild 91 / sid 83 (AID: v54689.b91.s83, NAD: SE/ULA/10176)

Dillnäs (D) AI:14 (1876-1880) Bild 59 / sid 49 (AID: v54690.b59.s49, NAD: SE/ULA/10176)

Dillnäs (D) AI:15 (1881-1885) Bild 57 / sid 50 (AID: v54691.b57.s50, NAD: SE/ULA/10176)

Dillnäs (D) AI:16 (1886-1890) Bild 59 / sid 52 (AID: v54692.b59.s52, NAD: SE/ULA/10176) 
Westerström, Johan August (I2648)
 
1028 Vena AI:4 (1804-1808) Bild 30 / sid 45 (AID: v24316.b30.s45, NAD: SE/VALA/00410)

Misterhult (H) AI:1 (1812-1816) Bild 40 / sid 34 (AID: v23311.b40.s34, NAD: SE/VALA/00248) 
Persdotter, Brita (I2297)
 
1029 Vendel AI:15b (1861-1871) Bild 184 / sid 170 (AID: v127050.b184.s170, NAD: SE/ULA/11683)

Ärentuna AI:15 (1861-1867) Bild 30 / sid 24 (AID: v127450.b30.s24, NAD: SE/ULA/11791)

Ärentuna AI:16 (1868-1872) Bild 31 / sid 26 (AID: v127451.b31.s26, NAD: SE/ULA/11791)

Björklinge AI:19 (1871-1875) Bild 179 / sid 176 (AID: v120606.b179.s176, NAD: SE/ULA/10117) 
Olsson, Torpare Carl Olof (I2242)
 
1030 Vendel AI:15b (1861-1871) Bild 184 / sid 170 (AID: v127050.b184.s170, NAD: SE/ULA/11683) Roos, Soldat Arrendator Johan Henrik Carlsson (I2223)
 
1031 Viksjö (Y) AI:4 (1835-1845) Bild 87 / sid 75 (AID: v122895.b87.s75, NAD: SE/HLA/1010225)

Viksjö (Y) AI:5 (1846-1856) Bild 309 / sid 302 (AID: v122896.b309.s302, NAD: SE/HLA/1010225)

Viksjö (Y) AI:6 (1857-1866) Bild 21 / sid 15 (AID: v122897.b21.s15, NAD: SE/HLA/1010225)

Ljustorp (Y) BI:2 (1851-1860) Bild 9 / sid 12 (AID: v121839.b9.s12, NAD: SE/HLA/1010115)

Ljustorp (Y) AI:6 (1850-1860) Bild 257 / sid 247 (AID: v121831.b257.s247, NAD: SE/HLA/1010115)

Ljustorp (Y) AI:7 (1861-1870) Bild 258 / sid 248 (AID: v121832.b258.s248, NAD: SE/HLA/1010115) 
Ålund, Märta Fredrika (I1371)
 
1032 Vilhelm Mauritz, (son av Vilhelm Mauritz von Post, naturaliserad von Post, tab 1), till Årby i Rasbokils socken, Uppsala län.
Född Årby i Rasbokils socken, Uppsala län 1668-01-04.

Student i Uppsala 1674-10-24.

Page hos drottning Ulrika Eleonora den äldre 1686.

Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1687.

Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1689-08-01.

Fänrik vid artilleriet i Stralsund 1692-12-23 och vid artilleriet i Stockholm 1693-04-27.

Löjtnant artilleriet i Stockholm 1695-06-04. Regementskvartermästare 1698-04-30.

Fyrverkarekapten 1701-03-04. Major vid fältartilleriet 1704-09-29.

Överstelöjtnant vid artilleriet 1708-04-29.

Överste vid artilleriet 1721-11-14.

Generalmajors karaktär 1723-03-14.

Död 1727-02-07 i Stockholm och begraven 1727-07-20 i Rasbokils kyrka.
Han bevistade bl a slaget vid Klissov och blev efter slaget vid Poltava fången vid Perevolotjna och förd till Tula, där han måste kvarstanna till fredsslutet.

Gift 1694-11-20 i Stockholm med Edla Christina Rosenstierna, född 1673-11-02, död 1747-01-26 på Årby och begraven 1747-02-06, dotter av kommerserådet Bo Rosenstierna, och friherrinnan Edla Margareta Siöblad.

Barn:

Vilhelm Mauritz, född 1695. Lagman. Död 1762. Se Tab. 6
Christina Juliana, född 1698-03-07 Nynäs, död 1715-12-17 på Årby och begraven 1715-01-30 i Rasbokils kyrka
Johan Ulrik, född 1699-12-05 i Stockholm, död 1707-03-01 Fomeby 
von Post, Wilhelm Mauritz (I3092)
 
1033 Visnum (S) AI:15 (1836-1840) Bild 235 / sid 230 (AID: v9291.b235.s230, NAD: SE/VA/13623) Svensdotter, Anna Stina (I863)
 
1034 Visnum (S) AI:9 (1804-1808) Bild 135 / sid 130 (AID: v9285.b135.s130, NAD: SE/VA/13623)

Visnum (S) AI:10 (1809-1814) Bild 125 / sid 119 (AID: v9286.b125.s119, NAD: SE/VA/13623)

Visnum (S) AI:11 (1814-1818) Bild 139 / sid 131 (AID: v9287.b139.s131, NAD: SE/VA/13623)

Visnum (S) AI:12 (1819-1824) Bild 155 / sid 158 (AID: v9288.b155.s158, NAD: SE/VA/13623)

Visnum (S) AI:13 (1824-1830) Bild 161 / sid 157 (AID: v9289.b161.s157, NAD: SE/VA/13623) 
Ersdotter, Sara Maria (I3016)
 
1035 Vreta kloster (E) AI:8 (1805-1810) Bild 105 / sid 190 (AID: v27337.b105.s190, NAD: SE/VALA/00431)
 
Familj F858
 
1036 Vrigstad (F) AI:4 (1792-1808) Bild 120 / sid 227 (AID: v22638.b120.s227, NAD: SE/VALA/00432) Pettersdotter, Anna Greta (I60)
 
1037 Vänersborg AI:12 (1839-1845) Bild 442 / sid 429 (AID: v44813.b442.s429, NAD: SE/GLA/13632) Sjöström, Anna Sofia (I412)
 
1038 Väpnare. Häradshövding i Laske härad i Västergötland 1559.

Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561.

Häradshövding i Rasbo härad i Uppland 1594. Död före 1617.

Gift 1:o med Ingeborg Krumme, dotter av riksrådet och lagmannen i Södermanland, väpnaren Nils Nilsson Krumme och Margareta Siggesdotter (Sparre).

Gift 2:o 1569-09-19 på Aspenäs med Anna Arvidsdotter Trolle i hennes
2:a gifte, dotter av riddaren, riksrådet och amiralen Arvid Joakimsson Trolle
och Hillevi Knutsdotter (Sparre nr 7).

Gift 3:o med sin brorsons svägerska
och den 2:a fruns syssling, friherrinnan Anna Gabrielsdotter (Oxenstierna)
också i hennes 2:a gifte, dotter av riddaren, riksrådet och riksmarsken Gabriel Kristiernsson (Oxenstierna) och Beata Eriksdotter Trolle. 
Posse, Lage (I1280)
 
1039 Väpnare. Riksråd 1504.
Förseglade bland riksråden beslutet om flera kyrkors byggande i Finland.

Deltog i mötet med danskarna i Varberg 1508 och förseglade bekräftelsen
av Malmö recess 1512.

Uppräknas bland det rusttjänstgörande frälset i Västergötland 1526?1537.

Beseglade Västerås recess 1527. Invecklad i Västgötaherrarnas uppror och
på den grund skild ur rådet 1529.

Erhöll benådningsbrev 1529-08-21.

Beseglade Västerås arvförening 1544.

Fick 1545 konung Gustaf I:s föreskrift till konungen i Danmark angående
sitt mödernearv.

Gift 1:o med Elsa Nilsdotter, dotter av hövidsmannen på Älvsborg, riddaren
och riksrådet Nils Clausen (Sparre av Ellinge), till Ellinge och Vik, bördig
från Danmark, och Margareta Broek.

Gift 2:o med Anna Axelsdotter, dotter av riddaren och riksrådet Axel Mattsson (Hällekisätten), till Hellekis och Fornetorp, och Birgitta Eriksdotter (lilliesparrevapen).


Barn i gifte 2:0:

Elsa.
Drottning Catharina Jagellonicas hovmästarinna 1569. Död 1579 och
begraven i Lofta kyrka Kalmar län.
Gift 1548-10-07 på Stockholms slott, 'då konung Gustaf I gjorde bröllopet
och hon fick i morgongåva 400 marker örtuger och vederlag i jordagods
samt 100 ungerska gyllen i förbättring', med riksrådet och lagmannen
Axel Eriksson (Bielke) i hans 2:a gifte.

Knut.

Riddare och riksråd. Död 1595.

Nils.
Befallningsman och häradshövding. Död 1603.

Lage.
Häradshövding.

Brita
Död 1579-11-19 på Hellekis. Gift före 1554-02-04 med riddaren
och ståthållaren Åke Haraldsson (Soop).

Märta,
levde vid arvskiftet efter fadern 1554. Gift med riddaren och riksrådet
Jöns Tordsson Bonde i hans 1:a gifte.

Anna,
död fem veckor efter bröllopet. Gift 1569 med konung Johan III:s kammarjunkare Erik Andersson (Ekeblad) i hans 1:a gifte, död 1585.

Margareta,
född 1548, död 1575-03-20 på Häradssäter i Värna socken.
Gift efter 1554 med sin äldsta systers styvson, riddaren och riksrådet
Johan Axelsson (Bielke) 
Posse, Axel (I1282)
 
1040 Västergarn (I) CI:1 (1744-1838) Bild 720 / sid 131 (AID: v62048.b720.s131, NAD: SE/ViLA/23089)

Västergarn (I) AI:1 (1791-1820) Bild 410 / sid 67 (AID: v61202.b410.s67, NAD: SE/ViLA/23089)

Eskelhem (I) HII:1 (1811-1832) Bild 110 / sid 9 (AID: v363516.b110.s9, NAD: SE/ViLA/23027)

Tofta (I) AI:6 (1841-1851) Bild 670 / sid 58 (AID: v61570.b670.s58, NAD: SE/ViLA/23079) 
Wahlgren, Johan Petter (I2699)
 
1041 Västergarns kyrkogård, nr. 107 (kista, nr 2 i graven)
Graven upplåten till 31/12 2004 (upplåtelse nr 1)

 
Karvonen, Irene Elisabet (I1957)
 
1042 Västra Frölunda (O) AIIa:3 (1906-1914) Bild 147 / sid 674 (AID: v83718.b147.s674, NAD: SE/GLA/13644)


Göteborgs Kristine (O) AIIaa:20 (1906-1923) Bild 152 / sid 2335 (AID: v82423.b152.s2335, NAD: SE/GLA/13187)


Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:49 (1940) Bild 3250 / sid 3318 (AID: v884607.b3250.s3318, NAD: SE/RA/42040113) 
Hayman, Britta Kristina (I246)
 
1043 Västra Husby C:2 (1690-1742) Bild 39 / sid 65 (AID: v42235.b39.s65, NAD: SE/VALA/00447) von Feilitzen, Olof Johan (I695)
 
1044 Västra Torsås (G) AI:3 (1808-1820) Bild 121 / sid 110 (AID: v21253.b121.s110, NAD: SE/VALA/00453) Månsdotter, Kerstin (I2109)
 
1045 Västra Vingåker (D, T) AI:15d (1856-1860) Bild 39 / sid 32 (AID: v62991.b39.s32, NAD: SE/ULA/11076) Persdotter, Anna (I382)
 
1046 Västra Vingåker AIIa:8h (1938-1947) Bild 2090 / sid 2299 (AID: v230038.b2090.s2299, NAD: SE/ULA/11076) Nygren, Skräddare Per Rune (I371)
 
1047 Växjö stifts herdaminne (F, G, H) 5 (1931) Bild 1940 / sid 379 (AID: v903767.b1940.s379) Pihlgren, Kyrkoherde Sven (I157)
 
1048 Växjö stifts herdaminne (F, G, H) 5 (1931) Bild 630 / sid 117 (AID: v903767.b630.s117)

https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4617 
Unnerus, Kyrkoherde Daniel Gislonis (I199)
 
1049 Växjö stifts herdaminne (F, G, H) 7 (1932) Bild 1090 / sid 211 (AID: v903769.b1090.s211)

http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/9bf2ceb5-8beb-4c7a-93a3-adbe7eb277a9/download/ASU_133.pdf 
Unnerus, Gislo (I201)
 
1050 Wahlberg, Charlotta

f. 1824 i Göteborgs Karl Johan (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)

h.
Gift kvinna, mor i familjen

15:de Roten N:o 24 C. b
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)

Födelseort i källan: Carl Johan Gtbg.


Källa: Sveriges befolkning 1890 
Wahlberg, Anna Charlotta (I276)
 

      «Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 Nästa»