Noteringar


Träd:  

Träffar 1,251 till 1,297 av 1,297

      «Föregående «1 ... 22 23 24 25 26

 #   Noteringar   Länkad till 
1251 Åborätt, juridisk term, rätten att leva på och bruka en annans mark. Den som hade åborätt kallades åbo. Åborätt gällde för en begränsad tid eller livet ut, antingen som landbo eller under ärftlig besittning.[1][2]

Under stadgad åborätt eller ärftlig besittningsrätt innehades dels vissa hemman och lägenheter som tillhörde kronan eller allmänna inrättningar, dels och undantagsvis fastigheter i enskild ägo, särskilt en del under bruk skatteköpta hemman.

Stadgad åborätt är en ålderdomlig form av ständig besittningsrätt till hemman och fastigheter av krononatur[förtydliga] med rötter i 1500-talet. Åborätten är ärftlig enligt regler av fideikommisskaraktär.

Liksom enskilda upplät kronan jord åt landbo (landbonde) mot handpenning och en årlig avgift (så kallad avrad). Landbon hade rätt att stanna kvar på egendomen under den bestämda legotiden, förutsatt att han årligen betalade avraden och höll hemmanet vid makt. Vid legotidens utgång berodde det på frivillig överenskommelse om landboförhållandet skulle fortsätta. Om åboskyldigheterna fullgjordes fick i allmänhet en son kvarbli vid egendomen efter sin far, om den inte behövdes för något allmänt ändamål, men någon bestämd försäkran fanns inte.

Åborätten kunde även förverkas, om åbon dömdes för vissa brott.

Genom lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille, så har numera de som innehaft fastighet under stadgad åborätt fått överta denna med full äganderätt. 
Eliasson, Åbo Per (I63)
 
1252 Åhr 1779 den 20 september blef laga
boupteckning förrättad efter Fru
Sara Britta Falckman som den 15
sistedna augusti, med döden
afledit emillan deß efterläm-
nade kära maka, kyrckoherden wäl-
ärewördiga och höglärde herr Magi-
ster Martin Bonander och sam-
man aflade twenne barn, näml
sonen v: Pastor wälärewördige
och höglärde herr And: Severien
Bonander, och dotren Anna Elis-
abeth Bonander, gift med Rådman-
nen högaktad herr Olof Mag-
nusson Öhrwall, hwilcka alla
woro närwarande, att deß egen-
rätt bewaka.
Til Bouptecknings och wärde-
ringsmän i detta Sterbhus, wo-
ro Rådmännen herrar Olof
Falckenström och Lars Falckengrehn kallade.
Härefter upgafs ägendomen
af bemelte herr kÿrckoherden,
då förättningen företogs
i fölljande ordning
nemligen 
Falkman, Sara Brita (I2678)
 
1253 Åmot (X) AI:2 (1804-1811) Bild 31 / sid 24 (AID: v137211.b31.s24, NAD: SE/HLA/1010238)

Söderala (X) AI:9b (1810-1815) Bild 123 / sid 119 (AID: v136732.b123.s119, NAD: SE/HLA/1010201)

Söderala (X) AI:10b (1816-1821) Bild 196 / sid 191 (AID: v136734.b196.s191, NAD: SE/HLA/1010201)

Söderala (X) AI:11b (1822-1826) Bild 212 / sid 208 (AID: v136775.b212.s208, NAD: SE/HLA/1010201)

Söderala (X) AI:12b (1826-1830) Bild 211 / sid 199 (AID: v136736.b211.s199, NAD: SE/HLA/1010201)

Söderala (X) AI:14b (1831-1836) Bild 166 / sid 160 (AID: v136738.b166.s160, NAD: SE/HLA/1010201) 
Stålberg, Margta Olsdotter (I70)
 
1254 År 1169 valdes han till tysk kung och gifte sig med 1186 med Constance, dotter till kung Roger II av Sicilien.
Då Fredrik III 1189 drog på korståg, förde Henrik regeringen i Tyskland och blev efter faderns död 1190 tysk kung.
Den 14 april 1191 kröntes han i Rom till kejsare. Samma år misslyckades hans försök att erövra Sicilien, till vilket rike hans hustru efter Vilhelm II:s död var närmaste arvinge. I stället blev en ättling till den gamla kungaätten Tancred,
vald till Siciliens kung. Sedan Henrik i Tyskland fått ett slut på striden med Henrik Lejonet och genom att utpressa en stor lösesumma från Rikard I Lejonhjärta efter dennes väg tillbaks från korståget, hade han skaffat sig tillräckliga penningmedel, för ett nytt fälttåg till Italien och lyckades nu erövra Sicilien. Han kröntes till kung 25 december 1194.
Henrik stod nu på höjden av sin makt och gjorde upp omfattande planer. Mot att han erkände länens ärftlighet sökte han förmå furstarna att göra kronan ärftlig inom hans ätt, därmed skulle Sicilien skulle förenas med Tyskland. Han fick
inte furstarnas bifall till det förslaget, men hans son valdes till tysk kung. Henrik förmälde sin broder Filip med en bysantinsk prinsessa och hade tankar på att göra bysantinska riket skattskyldigt, liksom han även förberedde ett korståg.
Mitt under alla dessa högtflygande planer dog han av malaria.
Efter Henriks död 1197 övertog Constance ensam styrelsen över Sicilien, nu som samregent med sin minderårige son, varvid hon, med uppoffring av viktiga kyrkliga rättigheter, fann sig var tvungen att låta sin minderårige son, sedermera kejsar Fredrik II, mottaga detsamma som län av påven Innocentius III. Hon utsåg vid sin död 1198 Innocentius till sonens förmyndare. 
Henry VI, konung av Tyskland (I1883)
 
1255 Äktenskap & barn
Den 30 mars 1516 gifte hon sig med Joakim Pedersson Brahe och de fick barnen:
1) Mauritz ?
2) Birgitta 1518-1554
3) Öllegård (1519-1527)
4) Per Brahe (d.ä.) (1520-1590)

År 1520 avrättades både hennes man Joakim och hennes far Erik Johansson i Stockholms blodbad, eftersom de varit "Stureanhängare". Själv fördes hon som fånge till Nyköpingshus och sedan till Danmark där hon satt fängslad i Blå Tornet på Köpenhamns slott tillsammans med bland annat sin mor, mormor och moster. Efter sin avrättade far ärvde hon Rydboholms slott i Uppland.

Margareta överlevde fångenskapen vilket inte hennes mor gjorde som dog av pesten. 1524 var hon åter en fri kvinna, och hon återvände till Stockholm där hon året därpå gifte sig med en tysk greve som hette Johan av Hoya. De fick två söner, Jost 1525 och Johann 1530.

År 1534 utbröt det en konflikt mellan hennes man och Gustav Vasa och de flydde därför till Tyskland. Året därpå dog hennes man, men hon stannade ändå kvar i Tyskland då hon var rädd för att den svenske kungen Gustav Vasa - det vill säga hennes egen bror - skulle skada hennes barn. Margareta dog i Reval på nyårsafton 1536, omkring 39 år gammal. 
Vasa, Margareta Eriksdotter (I2619)
 
1256 Äktenskap med Cecilia Eka (Magnusdotter) (1475? - 1522)

Vigsel: omkring 1492. [2]
Barn:
Gustav Vasa (Eriksson) (1496 - 1560)
Margareta Vasa (Eriksdotter) (- 1536)
Anna Vasa (Eriksdotter)
Johan Vasa (Eriksson)
Emerantia Vasa (Eriksdotter) (- 1522)
Märta (Märeta) Vasa (Eriksdotter) (- 1522)
Måns Vasa (Eriksson)
Birgitta Vasa (Eriksdotter)
Noteringar

Erik Johansson Vasa , född c:a 1470, död 1520, riksråd.

Erik Johansson var en speciell man. Det påstås att han var lite dum, ja i ärlighetens namn rent av korkad. Hans eftermäle har därför inte varit gott. Han var en "simpel och enfaldig man" slår till exempel hans systerdotter fast (ur Lars-Olof Larsson 2002). Erik var dessutom av en våldsam natur. Ryktet sade att han hade haft ihjäl en man från Stockholm som befunnits på hans ägor; bara så där, och inkräktaren var död.

Han var dessutom ägare till storgodset Rydboholm i sydöstra Uppland, ett jordägande som krävde sin organisatör. När han dubbades till riddare vid de kungliga kröningsfestligheterna 1497 innebar det att han av den högsta politiska ledningsn uppfattades som en man värd heder, ära och anseende. Ett ytterligare erkännande fick han när han utsågs till riksråd i början av 1500-talet.

Mest känd är annekdoten om hur Erik Johansson krävde att få bli insläppt vid kröningsfestligheterna 1520, trots att kungen redan låtit stänga stadens portar och vakterna bonade och bad honom att gå. Dagen efter avrättades han vid Stockholms blodbad.

Erik Johansson Vasa stödde sin morbror Sten Sture d.ä. vid krisen 1497, blev riddare samma år, anslöt sig till upproret mot unionskungen Hans 1501. Han blev riksråd senast 1503 och var hövitsman på Kastelholm på Åland 1504-05.

Han var gift med Cecilia Månsdotter av Ekaätten och hade med henne sonen Gustav, sedermera kung.

Personhistoria

Årtal Ålder Händelse
1468? Födelse omkring 1468
1472 Modern Birgitta (Brita) Sture (Gustavsdotter) dör 1472 Rydboholm, Östra Ryd, Uppland
1475? Makan Cecilia Eka (Magnusdotter) föds omkring 1475 [2]
1477 Fadern Johan Vasa (Kristersson) dör 1477-06-04 Rydboholm, Östra Ryd, Uppland [3]
1492? Vigsel Cecilia Eka (Magnusdotter) omkring 1492 [2]
1496 Sonen Gustav Vasa (Eriksson) föds 1496-05-12 Rydboholm, Östra Ryd, Uppland [2]
1497? Brodern Krister (Kristiern) Vasa (Johansson) dör omkring 1497 [3]
1506 Systern Anna Vasa (Johansdotter) dör 1506 [3]
1520 Död 1520-11-09 Stockholm (Stockholms blodbad) [1] 
Vasa, Erik Johansson (I2617)
 
1257 Äktenskapet med första hustrun upplöstes 1834.
Göteborgs Domkapitel (N, O, P) SkiReg:1 (1720-1889) Bild 138 / sid 267 (AID: v50638.b138.s267, NAD: SE/GLA/12486) 
Wahlberg, Petter (I510)
 
1258 Älvdalen AI:18 (1837-1847) Bild 198 / sid 192 (AID: v75528.b198.s192, NAD: SE/ULA/12223)

Älvdalen AI:19 (1837-1847) Bild 192 / sid 187 (AID: v75529.b192.s187, NAD: SE/ULA/12223)

Familjen flyttar till Hässjö
Älvdalen AI:19 (1837-1847) Bild 192 / sid 187 (AID: v75529.b192.s187, NAD: SE/ULA/12223)

Hässjö (Y) AI:5 (1844-1852) Bild 217 / sid 212 (AID: v121674.b217.s212, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö (Y) AI:6 (1853-1860) Bild 194 / sid 183 (AID: v121675.b194.s183, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö (Y) AI:6 (1853-1860) Bild 116 / sid 106 (AID: v121675.b116.s106, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö (Y) AI:7 (1861-1870) Bild 158 / sid 150 (AID: v121676.b158.s150, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö (Y) AI:8 (1871-1880) Bild 174 / sid 166 (AID: v121677.b174.s166, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö AI:9b (1880-1891) Bild 62 / sid 306 (AID: v121679.b62.s306, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö AI:9c (1880-1891) Bild 171 / sid 661 (AID: v121680.b171.s661, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö AI:10c (1891-1901) Bild 56 / sid 563 (AID: v121683.b56.s563, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö AIIa:2 (1902-1936) Bild 1340 / sid 429 (AID: v121686.b1340.s429, NAD: SE/HLA/1010083) 
Edström, Murare Olof (I1370)
 
1259 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 27 / sid 24 (AID: v127352.b27.s24, NAD: SE/ULA/11785) Jagare, Mästermältare Petter (I2464)
 
1260 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 27 / sid 24 (AID: v127352.b27.s24, NAD: SE/ULA/11785) Jagare, Cajsa (I2420)
 
1261 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 28 / sid 25 (AID: v127352.b28.s25, NAD: SE/ULA/11785) le Broun, Smältardräng Pehr (I2384)
 
1262 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 29 / sid 26 (AID: v127352.b29.s26, NAD: SE/ULA/11785) Öbrink, Anna (I2484)
 
1263 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 74 / sid 71 (AID: v127352.b74.s71, NAD: SE/ULA/11785) Gauffin, Johanna (I2504)
 
1264 Älvkarleby (C) AI:10 (1824-1831) Bild 153 / sid 140 (AID: v127361.b153.s140, NAD: SE/ULA/11785) Jansdotter, Greta Lena (I2254)
 
1265 Älvkarleby (C) AI:13 (1836-1840) Bild 295 / sid 289 (AID: v127364.b295.s289, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:14 (1841-1845) Bild 303 / sid 298 (AID: v127365.b303.s298, NAD: SE/ULA/11785) 
Westerström, Greta (I3049)
 
1266 Älvkarleby (C) AI:18a (1866-1870) Bild 283 / sid 278 (AID: v127369.b283.s278, NAD: SE/ULA/11785) Persdotter, Greta Lena (I2234)
 
1267 Älvkarleby (C) AI:3 (1768-1773) Bild 110 / sid 97 (AID: v127354.b110.s97, NAD: SE/ULA/11785) Westberg, Skomakare Anders (I2419)
 
1268 Älvkarleby (C) AI:3 (1768-1773) Bild 112 / sid 99 (AID: v127354.b112.s99, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:4 (1774-1785) Bild 208 / sid 199 (AID: v127355.b208.s199, NAD: SE/ULA/11785) 
le Broun, Anna Greta (I3060)
 
1269 Älvkarleby (C) AI:3 (1768-1773) Bild 114 / sid 101 (AID: v127354.b114.s101, NAD: SE/ULA/11785) Persdotter, Maria (I2385)
 
1270 Älvkarleby (C) AI:3 (1768-1773) Bild 125 / sid 111 (AID: v127354.b125.s111, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:8 (1810-1819) Bild 23 / sid 16 (AID: v127359.b23.s16, NAD: SE/ULA/11785) 
Klockare, Kronobåtsman Daniel Öberg (I2478)
 
1271 Älvkarleby (C) AI:3 (1768-1773) Bild 23 / sid 15 (AID: v127354.b23.s15, NAD: SE/ULA/11785) Matsdotter, Lisa Stina (I2479)
 
1272 Älvkarleby (C) AI:4 (1774-1785) Bild 152 / sid 143 (AID: v127355.b152.s143, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:5 (1785-1793) Bild 135 / sid 130 (AID: v127356.b135.s130, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:6 (1794-1801) Bild 225 / sid 217 (AID: v127357.b225.s217, NAD: SE/ULA/11785) 
Westerström, Sockenskomakare Eric (I3056)
 
1273 Älvkarleby (C) AI:4 (1774-1785) Bild 30 / sid 22 (AID: v127355.b30.s22, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:5 (1785-1793) Bild 21 / sid 16 (AID: v127356.b21.s16, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:6 (1794-1801) Bild 23 / sid 15 (AID: v127357.b23.s15, NAD: SE/ULA/11785) 
Öberg, Bonde Jan (I2431)
 
1274 Älvkarleby (C) AI:4 (1774-1785) Bild 36 / sid 28 (AID: v127355.b36.s28, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby (C) AI:5 (1785-1793) Bild 27 / sid 22 (AID: v127356.b27.s22, NAD: SE/ULA/11785) 
Ivarsson, Mats (I2481)
 
1275 Älvkarleby (C) AI:8 (1810-1819) Bild 198 / sid 191 (AID: v127359.b198.s191, NAD: SE/ULA/11785) Westerström, Arbetskarl Eric (I3052)
 
1276 Älvkarleby (C) AI:8 (1810-1819) Bild 210 / sid 203 (AID: v127359.b210.s203, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:9 (1818-1824) Bild 212 / sid 203 (AID: v127360.b212.s203, NAD: SE/ULA/11785) 
Westergren, Fiskare Eric Jönsson (I3071)
 
1277 Älvkarleby (C) AI:9 (1818-1824) Bild 160 / sid 152 (AID: v127360.b160.s152, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:10 (1824-1831) Bild 216 / sid 203 (AID: v127361.b216.s203, NAD: SE/ULA/11785)Älvkarleby (C) AI:13 (1836-1840) Bild 101 / sid 96 (AID: v127364.b101.s96, NAD: SE/ULA/11785) 
Bergqvist, Bruksarbetare Anders Gabrielsson (I3059)
 
1278 Älvkarleby (C) AIIa:6 (1896-1900) Bild 3570 / sid 2145 (AID: v127386.b3570.s2145, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AIIa:11 (1901-1905) Bild 4020 / sid 2246 (AID: v127391.b4020.s2246, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AIIa:17 (1906-1914) Bild 4050 / sid 2245 (AID: v127397.b4050.s2245, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AIIa:19 (1914-1920) Bild 3950 / sid 840 (AID: v127399.b3950.s840, NAD: SE/ULA/11785) 
Östberg, Per Jansson (Stark) (I2253)
 
1279 Älvkarleby AI:10 (1824-1831) Bild 141 / sid 128 (AID: v127361.b141.s128, NAD: SE/ULA/11785) le Brun, Cajsa (I2360)
 
1280 Älvkarleby AI:24b (1891-1895) Bild 255 / sid 746 (AID: v127379.b255.s746, NAD: SE/ULA/11785) Östberg, Stuveriarbetare Per Persson (I2233)
 
1281 Älvkarleby AI:3 (1768-1773) Bild 113 / sid 100 (AID: v127354.b113.s100, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:3 (1768-1773) Bild 113 / sid 100 (AID: v127354.b113.s100, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:4 (1774-1785) Bild 209 / sid 200 (AID: v127355.b209.s200, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:5 (1785-1793) Bild 171 / sid 166 (AID: v127356.b171.s166, NAD: SE/ULA/11785)


Släkten invandrade från Liège, Vallonien, Belgien under början av 1600-talet.
Namnvarianter: Broun, Brun, Bruun, le Broun 
le Broun, Mästersmed Per (I2361)
 
1282 Älvkarleby AI:5 (1785-1793) Bild 74 / sid 69 (AID: v127356.b74.s69, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby (C) AI:7 (1802-1809) Bild 101 / sid 93 (AID: v127358.b101.s93, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby AI:6 (1794-1801) Bild 101 / sid 93 (AID: v127357.b101.s93, NAD: SE/ULA/11785)Fått spö för stöld 2:a gången

Älvkarleby AI:8 (1810-1819) Bild 109 / sid 102 (AID: v127359.b109.s102, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby (C) AI:9 (1818-1824) Bild 105 / sid 97 (AID: v127360.b105.s97, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby AI:10 (1824-1831) Bild 141 / sid 128 (AID: v127361.b141.s128, NAD: SE/ULA/11785) 
Westberg, Skomakare Lars (I2359)
 
1283 Älvkarleby AI:8 (1810-1819) Bild 109 / sid 102 (AID: v127359.b109.s102, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:9 (1818-1824) Bild 105 / sid 97 (AID: v127360.b105.s97, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:14 (1841-1845) Bild 286 / sid 281 (AID: v127365.b286.s281, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:15 (1846-1850) Bild 287 / sid 282 (AID: v127366.b287.s282, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:16 (1851-1860) Bild 283 / sid 280 (AID: v127367.b283.s280, NAD: SE/ULA/11785) 
Stark, Kronobåtsman Jan Westberg (I2357)
 
1284 Ödeborg (P) AI:7 (1816-1823) Bild 43 / sid 73 (AID: v4630.b43.s73, NAD: SE/GLA/13666) Sandström, Furir Anders (I3111)
 
1285 Öja (D) AI:20b (1886-1890) Bild 55 / sid 206 (AID: v63252.b55.s206, NAD: SE/ULA/11797) Lindell, Olof Petrus (I30)
 
1286 Össeby-Garn (AB) AI:16 (1891-1895) Bild 151 / sid 141 (AID: v94808.b151.s141, NAD: SE/SSA/1594)


Dillnäs (D) AII:1 (1901-1905) Bild 630 / sid 51 (AID: v162996.b630.s51, NAD: SE/ULA/10176) 
Westerström, Sigrid Anna Maria (I2636)
 
1287 Östergötlands läns landskontor EIb:1 (1704-1704) Bild 12100 / sid 1290 (AID: v401110b.b12100.s1290, NAD: SE/VALA/01979)

Östergötlands läns landskontor EIb:3 (1706-1706) Bild 2860 / sid 277 (AID: v401112a.b2860.s277, NAD: SE/VALA/01979)

Östergötlands läns landskontor EIb:4 (1707-1707) Bild 2830 / sid 547 (AID: v401113a.b2830.s547, NAD: SE/VALA/01979

Hustrun änka:
Östergötlands läns landskontor EIb:5 (1711-1711) Bild 450 / sid 54 (AID: v401114c.b450.s54, NAD: SE/VALA/01979) 
Klementsson, Zacharias (I1502)
 
1288 Östgöta posten
1908-05-01

En lyckoriddare

Under denna rubrik läses i Lunds Dagblad följande märkliga referat.
Vi erinra om att huvudpersonen i denna sorgliga affär för en tid sedan
uppträdde som föredragshållare här i Linköping på inbjudan av Föreningen
för kvinnans politiska rösträtt.

L.D skriver:

På Södra skånska infanteriregementets expedition i Malmö stod i lördags
inför krigsrätt reservunderlöjtnanten vid regementet Frans Oscar Selvig Lagerstedt,
vilken låtit åtskilliga förseelser i tjänsten komma till last. Han hade mot bättre vetande
lämnat regementschefen felaktiga uppgifter om sin person samt undandragit sig
inställelse vid regementet för att undgå ådömt arreststraff.

Punktligt på slaget infann sig hr Lagerstedt inför rätten. Han gjorde intryck av att vara
en energisk man, bar stora bruna mustascher och bakom guldbågade pincené
blickade ett par skarpa ögon. Hållningen var en militärs, rak ock lång som en kronans karl
var han, och hela hans yttre bar prägel av vida större vederhäftighet och andlig soliditet
än som under rättsförhandlingarna visade sig var hans verkliga.

Om sin person uppgav han följande: Han var född i domkyrkoförsamlingen i Göteborgs stad,
där hans fader varit sjökapten, hade vistats vi latinläroverket därstädes till 1894 (eller 95) och
avlade mogenhetsexamen 1896 i Vänersborg.
Han hade något över ett år varit anställd i Morgonpostens redaktion och inskrevs vid
Uppsala universitet den 7 juni 1898 och reste på hösten samma år till Berlin, vid vars universitet han
vistats omkring 1 1/2 år.
Vidare hade han studerat vid universitetet i London 2 1/2 och i Paris 1 år. 1903 var han
åter hemma i Sverige och antogs våren 1904 till volontär i reserven vid Södra skånska infanteriregementet.
Han inskrevs vid Lunds universitet och började studierna där vårterminen 1904 och avlade
den 10 aug samma år reservofficersexamen.

I den till regementet ingivna tjänsteförteckningen hade han uppgivit sig ha avlagt fil. kand-, fil. lic-
och fil d:r-examen och hade med betygsavskrifter styrkt detta. Emellertid hade han på något sätt
röjts och nödgades nu vid rätten på framställd fråga erkänna att han icke avlagt någon av dessa examina.

– Doktorsexamen skall ni ha avlagt i Berlin och har ni sålunda förfalskat ert doktorsdiplom?

– Ja – kom det kort och gott. – Men jag skall be att få tillägga, att jag under min vistelse
i London verkligen skrev en avhandling för doktorerades vinnande men kom aldrig att disputera i Berlin.
Då jag nu en gång hade uppgivit mig vara fil d:r, hade jag, då jag uppfordrats att styrka detta,
hittat på att förfalska doktorsdiplomet.

– Och avskriften har vidimerats utan vidare?

– Ja, av min svåger och min svärfar.

– Ni är ju gift?

Denna fråga gjorde synbarligen ett djupt intryck på hr L., som med gråten i halsen äntligen
kom sig för att svara:

– Sedan den 24 mars i år.

Hr Lagerstedt, som ej förut varit straffad, undergick under år 1907 vid regementet 3 dagars arrest
och hade i början av 1908 ådömts ett liknande straff, men hade då uppgivit sig vara anställd
hos länsstyrelsen i Göteborg och denna tjänst, fordrade just vid den tiden för straffets avtjänande hans närvaro.
Han blev alltså permitterad.
Emellertid hade man på förfrågan hos länsstyrelsen i Göteborg erhållit till svar, att någon
Lagerstedt icke var anställd där.
Hr Lagerstedt blev ådömd ytterligare straff för falska uppgifter
och anmodades att omedelbart infinna sig vid regementet.

– Varför ställde ni er icke till efterrättelse denna order från regementsbefälhavaren?

– Därför att jag just vid tillfället var på föreläsningssturné i Uppland, Västmanland och Sörmland.
Dessa föreläsningar var redan på förhand bestämda och kunde inte uppskjutas.

– Me varför infann ni er inte i enighet med given order till det förhör. som skulle hållas här i Malmö
den 9 dennes?

– Av de skäl, som jag i svar till regementsbefälhavaren uppgivit. Såsom bifogat intyg från en
praktiserande läkare i Norrköping visar, led jag vid tillfället av benhinneinflammation och
råddes av läkaren att hålla mig hemma.

Här upplyste auditören vid krigsrätten, att antydde norrköpingsläkare på förfrågan meddelat
att hr Lagerstedt hade begärt läkarutlåtande, enär ”han skulle ner till Malmö och sitta i krigsrätt
såsom vice auditör vid regementet”

Inför rätta upplystes vidare att hr Lagerstedt i egenskap av juris utriusque kandidat (vilken examen
skulle ha avlagts vid härvarande universitet) genom annons i ortstidningarna låtit tillkännage,
att han ämnade upprätta en advokatbyrå i Norrköping (i annonsen bär han titlarna ” fil d:r, jur. utr.
kand., e. o. hovrättsnotarie). Så hade även skett i början av året och för åtta dagar sedan
fungerade hr Lagerstedt såsom advokat inför rätta i Norrköping.

– Men hr Lagerstedt har ju inte heller avlagt denna examen?

– Nej, men det förhåller sig så, att jag verkligen fullgjort alla tentamina och var endast oviss om
betyg i straffrätt. Fakultetens notarie trodde att avhandlingen i straffrätt var godkänd, och jag var
då alldeles säker på min sak, och t o m så säker, att jag sände min fästmö telegrafiskt
meddelande om att jag var klar.

Förhållandet med denna förfrågan hos fakultetens notarie lär emellertid vara ett helt annat än hr L.
uppgivit, enligt vad som upplystes inför rätta.
Den anklagade bad till slut få framdraga såsom en förmildrande omständighet, att han ej kunde
förlikas med tanken på att sitta i arrest på sin första lysningsdag. Därför hade han hittat på
lögnen om anställningen vi länsstyrelsen i Göteborg. Och sedan hade han aldrig haft mod
att omtala, hur det i verkligheten förhöll sig med de lärda titlarna.

Därmed var de pinsamma krigsrätten slut. Intet ansvar yrkades här, utan handlingarna
komma att översändas till krigshovrätten, som fäller utslaget.

Källa: http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:147585&sequence_number=5&recordNumber=&totalRecordNumber=

 
Lagerstedt, Frans Oscar (I234)
 
1289 Östhammar (AB, C) AI:1 (1773-1785) Bild 23 / sid 11 (AID: v127654.b23.s11, NAD: SE/ULA/11828)

Östhammar (AB, C) AI:1 (1773-1785) Bild 75 / sid 63 (AID: v127654.b75.s63, NAD: SE/ULA/11828)

Östhammar (AB, C) AI:2 (1785-1791) Bild 20 / sid 10 (AID: v127655.b20.s10, NAD: SE/ULA/11828)

Östhammar (AB, C) AI:2 (1785-1791) Bild 71 / sid 61 (AID: v127655.b71.s61, NAD: SE/ULA/11828)
'
Östhammar (AB, C) AI:3 (1791-1804) Bild 27 / sid 14 (AID: v127656.b27.s14, NAD: SE/ULA/11828)

Östhammar (AB, C) AI:3 (1791-1804) Bild 96 / sid 83 (AID: v127656.b96.s83, NAD: SE/ULA/11828) 
Öster, Eric (I1246)
 
1290 Östhammar (AB, C) AI:4 (1805-1816) Bild 25 / sid 11 (AID: v127657.b25.s11, NAD: SE/ULA/11828)

Östhammar (AB, C) AI:4 (1805-1816) Bild 37 / sid 22 (AID: v127657.b37.s22, NAD: SE/ULA/11828)

Östhammar (AB, C) AI:4 (1805-1816) Bild 102 / sid 87 (AID: v127657.b102.s87, NAD: SE/ULA/11828) 
Öster, Gustavfa (I1070)
 
1291 Östhammar AI:4 (1805-1816) Bild 25 / sid 11 (AID: v127657.b25.s11, NAD: SE/ULA/11828) Öster, Johan (I1244)
 
1292 Östra Fågelvik (S) AI:14 (1820-1825) Bild 114 / sid 108 (AID: v9184.b114.s108, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:15 (1825-1830) Bild 118 / sid 112 (AID: v9185.b118.s112, NAD: SE/VA/13687) 
Kjellander, Cajsa Andersdotter (I2134)
 
1293 Östra Fågelvik AI:24 (1866-1870) Bild 92 / sid 81 (AID: v9194.b92.s81, NAD: SE/VA/13687)


Vaxholm AI:25 (1890-1899) Bild 400 / sid 29 (AID: v91651.b400.s29, NAD: SE/SSA/1583)

Vaxholm AIIa:1 (1900-1908) Bild 380 / sid 26 (AID: v91654.b380.s26, NAD: SE/SSA/1583) 
Eriksson, Sergeant Arvid (I2121)
 
1294 Östra Skrävlinge nr 13

Husie (M) AI:6 (1836-1841) Bild 180 / sid 186 (AID: v102820.b180.s186, NAD: SE/MSA/00355) 
Hansson, Karna (I167)
 
1295 Östra Tollstad AI:3 (1821-1836) Bild 171 / sid 161 (AID: v26326.b171.s161, NAD: SE/VALA/00491) Berg, Jöns (I1951)
 
1296 Östra Torsås (G) AI:9 (1832-1840) Bild 169 / sid 159 (AID: v21593.b169.s159, NAD: SE/VALA/00492)

Uråsa (G) AI:5 (1834-1840) Bild 114 / sid 105 (AID: v20096.b114.s105, NAD: SE/VALA/00400) 
Nilsdotter, Ingrid Maria (I2888)
 
1297 Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 5 Tegnérroten (A, AB) DIa:600 (1878-1926) Bild 240 / sid 12a (AID: v921939.b240.s12a)


Marta kom först som fosterbarn till Elin Mathilda Eriksson på Polhemsgatan, 4.
Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 17 Kronobergsroten (A, AB) DIa:430 (1885-1926) Bild 100 / sid 15a (AID: v935015.b100.s15a)

Senare på året 1896 flyttas hon till Hans Peter Svensson med hustru på Hantverkaregatan, 22.
Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 17 Kronobergsroten (A, AB) DIa:416 (1885-1926) Bild 140 / sid 17a (AID: v935001.b140.s17a)

I december 1897 kommer hon till Josefina Charlotta Carlsson, gift med sergeanten Axel Gustav Lindberger.
Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 29 Kristinebergsroten (A, AB) DIa:113 (1908-1926) Bild 160 / sid 28a (AID: v941294.b160.s28a)
 
Lindberger, Marta Leonora (I2118)
 

      «Föregående «1 ... 22 23 24 25 26