Noteringar


Träd:  

Träffar 301 till 350 av 814

      «Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
301 Erik Hård, till Hjällo i Fågelås socken och Hårdaholm i Suntaks socken, Skaraborgs län

Född 1560-10-02 på Segerstad.

Fänrik vid Smålands ryttare 158422.
Befallningsman på Stockholms slott 1585-02-12–158721.
Häradshövding i Laske härad samt några socknar i Ale härad, i Västergötland 1590-04-28.
Konfirm, härå av konung Sigismund 1594-06-20.
Satt 1599 såsom ledamot av räfsträtten i Linköping.

Död 1645-09-08 på Hårdaholm och begraven s. å. 9/11 i Fågelås kyrka,
där hans epitafium med hans, hans fruars och tre söners bilder samt årtalet 1637 finnes.

Gift 1:o 1588 Gammelstorp med Elin Posse, född 1559, död i 609, dotter av häradshövdingen
Nils Axelsson Posse, den äldre och Anna Kagg.

Gift 2:o 1617 med Märta Uggla, död 163537 före 11/5, dotter av kammarrådet Mikael Arvidsson Uggla och hans 2:a fru Märta Hård.

Barn:
1. Peder, född 1588. Kammarherre. Död 1649. Se Tab. 119
Lars.
Lennart. 
Hård, Erik (I2805)
 
302 Erik Johan Holm emigrerar till USA den 11september 1891. Holm, Erik Johan (I1257)
 
303 Erik Olofsson Stake var hertig Carls kammarjunkare senare marskalk 1594 hos hertigen när denne tar över. Man kan säga att Stakerna var helgarderade i denna svåra tid. Det var Sigismund och det var den katolska reaktionen, vilka gjorde det svårt för många att välja sida. Råbäck tjänade Johan III medan Hönsäter var lika nära hertig Karl.
Detta gav Erik jobb som ståthållare i Vadsbo och senare på Älvsborg och Dalsland 1595. Ståthållare över Älvsborg och Nylödöse stad och län 1597 och 1598. Han var på Karls makes begravning och skickades till Jönköping att hämta den nya gemålen 22 juni 1592. Han var Karls sändebud i olika frågor såsom när det gällde religionsfriheten 1594.
När han gifter sig 1589 ger han Hönsäter i morgongåva till sin hustru Ingeborg Posse född på Hellekis och dotter av Lage Axelsson Posse. Hon för till boet via arv efter systern Fiskemansbo, Lagunda hd, Nysätra sn sammanlagt 6 1/4 mtl vilket sedermera går till sonen Olof Eriksson Stake.
Därutöver eget arv Brännegården Säter sn, Skaraborg, Forsby i Knivsta socken och Maltorp i Växtorps sn Kalmar län
Ingeborg var seglivad efter Eriks tidiga död 1598 och hon lever till 1651.


Källa:http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~catshaman/m08staker/01staker3.htm 
Stake, Erik Olofsson (I361)
 
304 Erik Stenbock deltog i flera av trettioåriga krigets kända slag. Vid Lützen anförde han livgardet, då endast tjugo år gammal.

Erik Stenbock tillhörde en av Västegötlands mest berömda adelssläkter. Han hade två bröder, som också grep in i Hallands historia: Fredrik och Gustav Otto. Erik blev generalguvenör i Halland 1656-1658 och var befälhavare över svensk trupp vid kriget mot Danmark 1657. Brodern Gustav Otto var ansvarig för försvaret av Västergötland under detta danska krig och blev därefter generalguvenör över Skånelandskapen.

Erik stupade utanför Köpenhamns murar då svenskarna 1659 förgäves försökte ta hela Danmark genom att storma huvudstaden.
(Källa: Sven Larsson - När hallänningarna blev svenskar och Björn Asker - Karl X Gustav)
 
Gustavsson Stenbock, Erik (I1440)
 
305 Erik, (son av Erik, tab 68), till Svansö samt Grävsäter i Hannäs socken Kalmar län. Född 1606-07-08. Page hos konung Gustaf II Adolf 1620. Fänrik vid Nils Ribbings regemente Västgöta fotfolk 1625. Kaptenlöjtnant därst. 1627. Kapten 1629 och deltog med regementet i trettioåriga kriget tills regementet hemkallades. Major. Assessor i Svea hovrätt 1645-09-13. Avsked därifrån 1651-11-01. Kallas även major. Död 1665-12-31.[33] Han gav 1646 en silverkanna med fat och 1652 en mässhake till Bottnaryds kyrka Jönköpings län, där ätten har en grav. Gift 1635-10-25 Säby med sin kusins frus brorsdotter Christina Oxehufvud, född 1615-06-01, död 1693-12-23 Grimstorp, dotter av översten Anders Oxehufvud, nr 102, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.
Barn:
Erik, född tvilling 1636-11-11 på Svansö. Löjtnant vid Wulffs regemente. Död ogift 1657 under kriget i Polen.
Emerentia, född tvilling 1636-11-11 på Svansjö, död 1715-02-16 Hattsjöhult och begraven s. å. 30/3. Gift med ryttmästaren Lars Hård af Segerstad, död 1691.
Anders, född 1639-05-04. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1659, död s. å. ogift på Fyen.
Sven, född 1640. Överstelöjtnant. Död 1677. Se Tab. 70
Catharina, född 1641-09-03, död ogift 1728-10-03 och begraven s. å. 7/10 i Hjärpås socken Skaraborgs län.
Margareta, född 1642-08-17, död ogift 1723 på Russelbacka i Höra socken33 Skaraborgs län.
Maria, född 1643-09-30, död 1682. Gift med kaptenen Christian Rotkirch, död 1681.
Christina, född 1644-12-12, död ung.
Seved, till Svansö och Grävsäter. Född 1648-03-18 på Svansjö. Kapten vid ett tyskt infanteriregemente. Död barnlös 1706-04-15 på Grävsäter och begraven i Hannäs kyrka. Gift 1:o 1694-02-12 med Christina Reuter af Skälboö i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Henrik Wolffensköld, född 1621, död 1674), född 1637-07-30, dotter av översten Lydert Henriksson, adlad Reuter (af Skälboö), nr 158, och Catharina Cruus af Edeby. Gift 2:o 1693-12-07 i Dalhems socken Kalmar län med Brita Pauli, som levde ännu 1723-09-09 på Grävsäter, dotter av majoren Gustaf Adolf Pauli, och Metta Stake.
Margareta, född 1653-01-29, död 1723-05-03 på Russelbacka i Hjärpås socken och begraven s. å. 9/5 i Hjärpås kyrka. Gift på 1680-talet med kornetten Erland Kafle, född 1653, död 1729. 
Ribbing, Eric (I68)
 
306 Erik, (son av Lars, tab 48), till Margrevehult och Norrby, båda i Sandsjö socken Jönköpings län, född 1663-12-00 på Hattsjönult i nämnda socken. Korpral vid amiralitetet. Extra ordinarie underlöjtnant därst. 1700-05-09. Avsked s. å. 23/10. Död 1750-06-00 på Margrevehult. Gift 1:o 1700-03-28 i Skönberga socken Östergötlands län med Catharina Charlotta von Krefelt, döpt 1679-01-04 i Stockholm, död Åsbyholm och begraven 1716-08-29, dotter av majoren Henrik von Krefelt, natural. von Krefelt, och Anna Catharina Skyttehielm. Gift 2:o 1718-07-24 på Hattsjöhult med Margareta Åbrant, född 1691, död 1754-04-00, dotter av löjtnanten Jakob Åbrant och Margareta Rode.
Barn:
1. Anna Catharina, död 1726-05-16 i Sandsjö socken. Gift 1722-02-07 på Hattsjöhult med föraren Johan Fredrik von Nieroth, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1730.
1. Helena Christina, född 1705, död 1768-04-22 Börsebo. Gift 1733-11-04 i Tryserums socken Kalmar län med hejderidaren Peter Strömbom, född 1698, död 1760-03-23 på Börsebo.
2. Emerentia Catharina, född 1720-02-25 på Hattsjöhult, död där 1729-08-20.
2. Lars Fredrik, född 1722-02-06 på Hattsjöhult. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm. Död 1742 i Fredrikshamn under finska kriget.
2. Anna Margareta, född 1725-03-14 på Hattsjöhult, död s. å. 8/5.
2. Carl Adam, född 1727-08-26 på Hattsjöhult, död s. å. i nov.
2. Jakob Johan, född 1729-04-09 på Hattsjöhult, död s. å. 8/9.
2. Carl Gustaf, född 1731-02-09 på Hattsjöhult. Volontär vid Kalmar regemente 1745-09-19. Korpral därst. 1751-01-28. Rustmästare 1754-09-07. Furir 1757-04-23. Sergeant 1762-08-19. Avsked 1773-11-04. Död barnlös 1814-04-24 på Åkarp i Lannaskede socken Jönköpings län. Han blev under pommerska kriget fången vid Demmin 1759. Gift 1775-10-24 med Maria Elisabet Hultstein, född 1733, död 1809-07-25 på Åkarp, dotter av kornetten Jonas Hultstein och Emerentia Dreilick.
2. Jakob, född 1734. Löjtnant. Död 1782. Se Tab. 58 
Hård af Segerstad, Erik (I1666)
 
307 Erik, (son av Sven, tab 4), till Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län och Svansö i Bottnaryds socken Älvsborgs län. Född 1558-10-14 på Fästered. Konung Johan III:s köksmästare 1593. Häradshövding i Redvägs härad i Västergötland 1594-03-16. Däruti stadfästad s. å. 17/7. Riksråd 1602-05-27. Lagman i Tio häraders lagsaga s. å. Ståthållare över Västergötland och Dal 1606 jämte Anders Olofsson (Oxehufvud). Guvernör över hela hertig Johans furstendöme Östergötland och Dal 1607-10-04 under det hertigen skulle besöka främmande land. Kallas åren 1610, 1611 och 1612 landsherre i Västergötland. Legat till Danmark 1611. Död 1612-10-22 Säby hos sin broder Bo, dit han fördes sjuk från Hova gästgivargård, då han var på återresan från Danmark, samt begraven 1613-03-21 i Dala kyrka, där sonen Bengt 1646 lät bygga särskilt gravkor.30 (Vid kyrkans rivning hava två stenar över Erik Ribbing, Emerentia Gyllenstierna och Catharina Ribbing samt Bengt Ribbing och Ebba Sparre bevarats å platsen för den äldre kyrkan).38 'Han sändes mot slutet av året 1595 jämte Carl Horn och Sven Somme till riksamiralen Claes Fleming och ständerna i Finland att kungöra dem Söderköpings riksdags beslut. Var 1599 av hertig Carl förordnad att sitta i rätten i Jönköping samt 1600 en av riksrådens domare i Linköping. Bevistade 1607-03-00 konung Carl IX:s kröning i Uppsala och bar därvid spiran.' Gift 1600-07-13 på Fästered med sin broders svägerska Emerentia Gyllenstierna, död 1626-06-10 (enl. gravinskriften)38, som gav en mässhake till Bottnaryds kyrka Jönköpings län, dotter av riddaren, riksrådet och ståthållaren Erik Carlsson Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3) och Carin Nilsdotter (Bielke af Åkerö).
Barn:
1. Seved, till Svansö och Vargarn. Fänrik under översten Johan Stake 1656. Kaptenlöjtnant 1658. Sist kapten. Död 1673.
2. Erik, född 1606. Assessor. Död 1665. Se Tab. 69
2. Bengt, född 1609. Landshövding. Död 1653. Se Tab. 71
2. Anna, död 1658 och begraven i Forshems kyrka Skaraborgs län. Gift med landshövdingen Olof Stake, född 1593, död 1664.
2. Catharina, död ogift 1630-06-11 enligt gravinskriften i Dala.38 'Det lärer varit till henne som konung Carl IX:s gemål, drottning Christina, sände till faddergåva en silverkanna och en guldring.' 
Ribbing, Erik (I1665)
 
308 Erik, till Tubbetorp i Stenums socken Skaraborgs län samt Krabbelund i Hällestads socken och Mollungen i Ods socken (båda i Älvsb.), född 1621. Var 1639 reformerad fänrik vid Jönköpings regemente22. Fänrik vid Västgötadals regemente26 1641-06-22. Löjtnant därst. 1643. Kvartermästare 1645–1647. Underjägmästare i Västergötland 1654-01-10. Konfirm. fullm. 1655-04-13. Ryttmästare26 1657-04-07. Underjägmästare i Västergötland och Bohuslän 1661-09-24. Häradshövding i Tveta härad på 1660-talet43, i Kinds härad44 1667-02-01 och i Gäsene härad3 1671-11-02. Överjägmästare i Västergötland, Halland Bohuslän 1682-10-30. Död 1692-05-05 och begraven s. å. 21/9 i Skärvs kyrka Skaraborgs län. Gift 1:o 1648 före 4/8 med sin broders svägerska Anna Krabbe af Saneby, död 1676 före 16/11, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Krabbe af Svaneby, och hans 1:a fru Anna Carlsdotter (Lilliestielke). Gift 2:o 1681-01-11 i Stockholm med sin kusins dotter och sin svägerskas sysslings dotter Brita Ribbing, dotter av landshövdingen Gustaf Ribbing, och Christina Pauli. Gift 3:o med Maria Bock af Näs, född 1633-01-02, död 1701 Södraholm
 
Hård af Segerstad, Överjägmästare Eric (I55)
 
309 Erlandsgården Uppåkra, Vallsjö 1808
Jönköpings läns landskontor EIII:45 (1807-1808) Bild 1459 / sid 1449 (AID: v400762a.b1459.s1449, NAD: SE/VALA/01971)

Erlandsgården Uppåkra, Vallsjö 1809
Jönköpings läns landskontor EIII:47 (1809-1809) Bild 629 / sid 1243 (AID: v400764b.b629.s1243, NAD: SE/VALA/01971)

Erlandsgården Uppåkra, Vallsjö 1810
Jönköpings läns landskontor EIII:51 (1810-1810) Bild 6670 / sid 1325 (AID: v400768.b6670.s1325, NAD: SE/VALA/01971)


Hultsjö AI:10 (1809-1815) Bild 290 / sid 559 (AID: v20380.b290.s559, NAD: SE/VALA/00146)

Hultsjö AI:10 (1809-1815) Bild 266 / sid 511 (AID: v20380.b266.s511, NAD: SE/VALA/00146)

Vallsjö AI:5 (1813-1824) Bild 145 / sid 275 (AID: v22473.b145.s275, NAD: SE/VALA/00406)

Vallsjö AI:6 (1824-1830) Bild 113 / sid 105 (AID: v22474.b113.s105, NAD: SE/VALA/00406)

Vallsjö AI:7 (1831-1841) Bild 40 / sid 69 (AID: v22475.b40.s69, NAD: SE/VALA/00406)

Vallsjö AI:8 (1841-1855) Bild 68 / sid 121 (AID: v22476.b68.s121, NAD: SE/VALA/00406)

 
Mattisson, Samuel (I44)
 
310 Ermentrude intresserade sig för broderi och religiösa institutioner. Karl gav henne klostret i Chelles som förläning.
År 866 blev hennes bror avrättad av hennes make för uppror; hon separerade 867 från Karl och bosatte sig i kloster. 
Ermentrude av Orléans (I2581)
 
311 Ermentrude of Orléans (27 September 823 – 6 October 869) was Queen of the Franks by her marriage to Charles the Bald, Holy Roman Emperor and King of West Francia. She was the daughter of Odo, Count of Orléans and his wife Engeltrude.

She and Charles married in 842. Their children were:

Judith of Flanders (born c. 843, died ?), wife of Æthelwulf of Wessex, Æthelbald of Wessex, and Baldwin I, Count of Flanders
Louis the Stammerer (846–879)
Charles the Child (847–866)
Lothar (848–865), monk in 861, became Abbot of Saint-Germain
Carloman, son of Charles the Bald (849–876)
Rotrud (852–912), a nun
Ermentrud (854–877), a nun
Hildegard (born 856, died ?)
Gisela (857–874)
Godehilde (864–907)
Ermentrude had a gift for embroidery and an interest in religious foundations. Her husband gave her the Abbey of Chelles. She separated from her husband after he executed her rebellious brother William in 866, and retreated to life in a nunnery. Ermentrude was buried in the Basilique Saint-Denis, Paris, France. 
Ermentrude av Orléans (I1891)
 
312 Eva Lydia Natalie Nygren föddes den 27 mars 1840 på Årnäs. Hon gick i flickpension hos prosten i Harg i Rumskulla då föräldrarna hade flyttat till Wntzelholm. Lydia bodde några år i Stockholm för privatlektioner i bl.a. franska.

Lydia var mycket musikalisk och spelade bl.a. harpa. Hon fick Musikaliska akademiens guldmedalj för sitt harpspel. Hon var dessutom en mycket skicklig tecknare och målare.

Lydia var mycket livlig och pigg med stor arbetsförmåga tillika spänstig till hög ålder.

Det sägs att hon kunde stå på stortån vid fyllda 70. Tydligen hade hos också dansat balett när hon var ung.

Hennes liv blev tyvärr mycket tufft mest på det ekonomiska planet.
Med maken Ernst Anstrin fick hon 4 barn.

Dottern Helena född 1866 är mor till Pelle? Neovius/Fris.

För sitt och barnens uppehälle arbetade hon som lottrullerska i många år.

Lydia avled 86 år gammal.

Källa: Hans Nygren 
Nygren, Eva Lydia Nathalia (I237)
 
313 f. 14/9 1918 i Ammor, Västergarn. 14/5 2005 på Odvaldsvägen 45, Klinte.
Gift den 6/2 1942 med Ebba Marianna f. 23/1 1924 i Hellvi, d. 11/11 2002 i Klinte.

Bror var son till hemmansägaren Johan Niklas Anton Gabrielsson f. 1/5 1858 i Västergarn, d. 23/5 1940 i Västergarn av cardio sclerosis.

Gift den 8/12 1894 med Hilda Maria Elfrida Svensson f. 12/12 1876 i Klinte, d.6/9 1939 i Västergarn av cancer hepatis.

Krigsseglare. Inskriven vid Visby sjömanshus den 29/7 1935, nr. 3802. Seglade med S/S Majfrid på Tysklandsfarten. 
Gabrielsson, Bror Georg (I1996)
 
314 f. 9/1 1898 i Vaxholm Stockholms län d. 18/11 1976 i Täby Stockholms län.
Son till fanjunkaren vid Vesterbottens regemente Arvid Eriksson f. 9/12 1867 i Östra
Fågelvik Värmlands län d. 4/12 1937 i Vaxholm Stockholms län. Gift 29/9 1895 med
Brita Kristina Andersson f. 3/10 1871 i Malung Kopparbergs län d. 13/7 1944 i
Vaxholm Stockholms län.

Arvids syskon:
Rudolf Sixten f. 20/4 1901 i Vaxholm
Rolf Fritiof f. 2/4 1902 i Vaxholm
Nils Uno f. 1/1 1908 i Vaxholm

Gift 11/6 1921 med Marta Lenora Lindberger f. 6/6 1896 i Adolf Fredrik Stockholms
stad d. 22/9 1983 i Täby Stockholms län.

Officersexamen 1918, fänrik vid Upplands artilleriregemente 1918, underlöjtnant 1920,
löjtnant 2:a kl 1921, vid Bodens artilleriregemente 1928, vid Wendes artilleriregemente
1933, kapten vid Generalstaben 1937, Svea artilleriregemente 1938, major 1939,
överstelöjtnant 1941 vid Gotlands artillerikår, överste vid Fst 1945, militärattache i
Washington 1945, chef för Gotlands artilleriregemente 1947-49, chef Skånska
pansarregementet 1949-52, överste 1. gr 1952, stf militärbefälhavare II militärområdet
1952, avsked 1958


Arvid Eriksson var under krigsåren rikskänd som ”radiomajoren”. I en fortlöpande serie frejdiga radioföredrag gav han
försvarsinformation. Han ingöt mod och tillförsikt i nedslagna svenska sinnen.
Hans program bidrog till att sprida och stärka en nationell, demokratisk och antidiktatorisk anda. Han fick kritik för sin
antinazistiska framtoning i radioprogrammen. Eriksson förflyttades från Stockholm och tyskarna jublade över ”Kaltstellung des
Radiomajors im Gotland”.
Efter kriget blev Eriksson militärattaché i USA bl a för att han var känd antinazist.
Han var egentligen överstelöjtnant. I början av andra världskriget informerade han ofta i radion om försvarsfrågor.
Sommaren 1941 efter att regeringen gett tillstånd till transitering av den tyska divisionen Engelbrecht genom Sverige höll han ett
föredrag i Skåne.
När han kom tillbaka till Stockholm blev han kallad till arméchefen Ivar Holmqvist, som förebrådde honom för hans uttalanden.
När Eriksson framhöll att det var hans medborgerliga rätt att uttala sig i denna typ av frågor, hemställde arméchefen att han
frivilligt skulle begära inplacering på övergångsstat. Eriksson vände sig då till försvarsminister Sköld och berättade vad som
förevarit. Detta stämplades som illojalitet, men efter ingripande av Sköld kunde inte Eriksson utmönstras. Men det blev inga fler
uttalanden i radion. Kort efteråt blev Eriksson kommenderad till Boden,
_________________________________________________________________________________________ 
Eriksson, Sergeant Arvid (I2121)
 
315 Fadd: Anders i Kvarntorp, Sven i Sirbo, hustru Brita i Sirbo Carlsdotter, Elisabet (I2828)
 
316 Fadd: Torsten i Sinnerud, Oluf i Sirbo, hustru Brita i Sirbo Carlsdotter, Maria (I27)
 
317 Faddrar: Anders i Krigsmansbo, Jöns i Mo, Hustru Kerstin i Gärdsbol. Nilsson, Stadsmurmästare Lars (I19)
 
318 Faddrar: Elias Murmästare, Bengt i Högberg, Jöns i ???, hustru Sara i Gärdsbol Nilsson, Jonas (I1777)
 
319 Faddrar: Insp Hellman på Äng, Olov Nilsson i Solberga, dr Sven Jönsson i Sörtorp, h Kerstin Larsdotter i Gärdsbol.
 
Larsson, Gästgivare Anders (I914)
 
320 Faddrar: Inspect. Hellman, Sven Jönsson i Sörtorp, dr Sven Jonsson i Gärdsbol, h Kerstin Larsdotter i Gärdsbol Larsdotter, Kerstin (I913)
 
321 Faddrar: Nils Philipsson i Gärdsbol och Anders i Krigsmansbol ??????? P. Sara Bengtsdotter i Äng. Nilsson, Olov (I1776)
 
322 Faddrar: Per Torstensson, Sven i Gärdsbol, hustru Sara i Gärdsbol. Nilsson, Philip (I1345)
 
323 Faddrar: Philip Nilsson i Gärdsbol, Erik Svensson i Sirbo, dr Jonas Nilsson i Gärdsbol, hust Maria Jonsdotter i N Billinge Nygren, Bryggare Johan (I702)
 
324 Faddrar: Soldat Jon Edman och hustru.
Fader: Lars Månsson i Hellekil 
Larsson, Nils (I849)
 
325 Fadern verkmästare. Nygren, Hans Teodor (I1)
 
326 Falkenberg (N) CI:1 (1689-1758) Bild 56 / sid 48 (AID: v92157.b56.s48, NAD: SE/LLA/13077) Liedberg, Anna Margareta (I2671)
 
327 Familjen Johan Bergström var verksamma i Giresta, Hjelsta och Ekolsund. John var bonde och
mjölnare. 
Bergström, John (I214)
 
328 Feber Persson, Uppsyningsman Erik (I1534)
 
329 Feber Johansson, Greger (I316)
 
330 Feber Nygren, Maria Charlotta (I283)
 
331 Fel födelsedatum! Nilsdotter, Maria (I2843)
 
332 Fel födelseår angivet i dödboken. Nilsson, Olov (I1776)
 
333 Fel födelseår i boken. Herweg, Gunilla (I1729)
 
334 Fel förnamn inskrivet. Persdotter, Maria (I2385)
 
335 Finns inte i Stavnäs Födelse- och dopbok! Nygren, Bruksläkare Julius August (I281)
 
336 FLAGGUNDEROFFICER

Underofficer av högsta graden vid svenska flottan. Graden inrättades 1761 och innefattade då kungliga flaggstyrmän, kungliga flaggkonstaplar och kungliga flaggskeppare. Flaggunderofficeren var likställd med arméns fanjunkare. 
Bladin, Kunglig Flaggskeppare Olof Gustaf (I1227)
 
337 Flytt från Storkyrkoförsamlingen till Maria 1831.
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) BIIa:6 (1828-1835) Bild 125 / sid 122 (AID: v90641.b125.s122, NAD: SE/SSA/0016)


Vaxholm (AB) AI:13 (1834-1838) Bild 1070 / sid 96 (AID: v91639.b1070.s96, NAD: SE/SSA/1583)

Värmdö (AB) AI:14b (1836-1841) Bild 950 / sid 87 (AID: v83325.b950.s87, NAD: SE/SSA/1587)

Danvik-Sicklaö (A, AB) AI:7 (1830-1847) Bild 1000 / sid 190 (AID: v84318.b1000.s190, NAD: SE/SSA/1495)


Bettna (D) AI:12a (1846-1850) Bild 118 / sid 111 (AID: v54409.b118.s111, NAD: SE/ULA/10110) 
Lindevall, Maria Helena (I1413)
 
338 Frankisk karolingisk kung av Akvitanien 867
Kung av Västfrankiska riket 877-879
Ludvig var gift två gånger och fick fyra barn. Med sina första hustru Ansgard av Burgund fick han sönerna Ludvig III och Karloman II, som båda blev frankiska kungar. Med sin andra hustru Adelaide av Paris fick han prinsessan Ermentrude och Karl III, som även han blev kung. 
Ludvig den stammande (I2582)
 
339 Frankisk karolingisk kung av västfrankiska riket 898-922
Karl kallades inte ”den enfaldige” därför att han ansågs dum; epitetet ska utläsas ”den ärlige”.
Som barn förhindrades Karl att inta tronen, först efter sin halvbror Karlomans död 884 och sedan då Karl den tjocke störtades 887. Visserligen kröntes Karl till kung i Reims redan 28 januari 893 men först efter att kung Odo avlidit 898 kunde Karl börja regera som kung. 
Karl den enfaldige (I2584)
 
340 Frankisk kung
Helig romersk kejsare 813–840
Ludvig främjade missionen (Ansgar) i Norden. När kejsar Ludvig under riksdagen i Worms år 829 besöktes av två sändebud från svearike, som menade att det var flera i deras hemland som ville övergå till den kristna tron, utsåg han Ansgar att sprida tron. 
Ludvig den fromme (I2578)
 
341 Frankisk kung
Pippin och Bertrada fick två söner, Karl den store född 742 och Karloman född år 751.
Pippin mottog år 741 vid sin faders död såsom major domus styrelsen över Neustrien, Burgund och Provence, medan rikets tyska delar tillföll brodern Karloman. När Pippins far dött fick han och hans bror Carloman makten
över det deras far hade haft och när Pippins bror gick i kloster fick han styra själv.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Pippin_den_lille 
Pippin den lille (I1105)
 
342 Frankiska rikets regent 768–814
Medeltidens och den germanska världens största regentpersonlighet, konung i det frankiska riket, romersk kejsare, därtill krönt av påven juldagen 800 i Peterskyrkan. Karl var först gift med Himiltrude, vilken försköts då Karl gifte
om sig 770 med Desiderata, dotter till langobardernas konung Desiderius. Mindre än ett år senare försköt han Desiderata och gifte om sig med Hildegard av Vinzgouw, av okända skäl. 
Karl den store (I1108)
 
343 Frans benämns i många böcker, som fåning, enfaldig och mindre vetande. I mitten av livet tituleras han plötsligt som fd bokhållare. Han slutar sin sista år som under fattigt underhållshjon. Nygren, Frans Edvard (I705)
 
344 Fredrik I föddes som son till hertig Fredrik II, den enögde, av Schwaben och dennes gemål, Judit, hertigen av Bayerns dotter. Huset Hohenstaufen är känt sedan 1000-talet och uppkallat efter sin stamborg i Württemberg. Fredrik valdes till tysk kung den 4 mars 1152 och kröntes till tysk-romersk kejsare den 18 juli 1155. Han var därtill kung av Italien från 1154 till 1186.

År 1147 följde Fredrik I sin farbror Konrad III på det andra korståget. Konrad valde Fredrik som sin efterträdare framför sin egen son. Efter Fredrik Barbarossas val till tysk-romersk kejsare utbröt ett häftigt uppror bland de lombardiska staterna som stod närmare de welfiska kejsarna. 1158 återkom han till Italien för att bekräfta sin makt här och höll en riksdag på roncaliska fälten vid floden Po. 1159 valdes dock Alexander III till påve, i motsats till Viktor IV som var en mer kejserligt sinnad kandidat. Alexander III gav de italienska städerna sitt stöd och Fredrik Barbarossa lät 1162 efter att ha erövrat Milano bränna och plundra staden.

Enligt uppgift lät han under belägringen av den italienska staden Cremona uppsätta tillfångatagna barn tillhöriga borgarna i staden på sina belägringstorn, för att tvinga dem att döda sina egna barn i försvaret. 1163 tvingades även den staden att ge upp. Motståndet fortsatte dock och 1167 bildades en liga av de italienska städerna och 1168 fick kejsaren lov att fly Italien med sin av farsoter reducerade här. 1174 var han åter i Italien med en ny här, men besegrades 1176 i slaget vid Legnano. Barbarossa tvingades därefter att sluta fred med påven, där han lovade vapenstillestånd i sex år med de lombardiska staterna och 15 års vapenstillestånd med kungariket Sicilien. 1183 slöts i Konstanz fred med de italienska städerna i vilken fred de tilläts att själv välja sina styresmän. Han hade däremot bättre framgång i kampen mot welfska partiets främste man, Henrik Lejonet. 1180 lyckades han få honom förklarad i akt och förlustig bägge sina hertigdömen Bayern och Sachsen.

Fredrik deltog även i det tredje korståget och ledde då den största av de tre arméerna (de engelska och franska utöver den tyska), men nådde aldrig Jerusalem; han drunknade då armén korsade floden Salef i nuvarande Turkiet.

Nazitysklands invasion av Sovjetunionen under andra världskriget, Operation Barbarossa, var uppkallad efter honom. 
Fredrik III Barbarossa (I1885)
 
345 Fredrik valdes 1196 till tysk kung, men vid faderns död 1197 blev han på grund av sin minderårighet utestängd från tronkonkurrensen. Fredrik fick inskränka sig till sitt ärftliga kungarike Sicilien. 1198 kröntes han i Palermo. För att trygga
hans ställning erkände hans mor påvens länsöverhöghet över Sicilien. Fredrik valdes 1215 till kejsare.


https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_II,_Holy_Roman_Emperor 
Fredrik II, kung av Italien (I1451)
 
346 Friherinnan Margareta Horn af Marienborg, född den 13 juni 1641 i Erfurt.
Uppfostrad först hos sin farmor Margareta Fincke och sedan hos riksrådet Johan Berendes´ fru, Ingeborg Kurck, varefter hon blev hovjungfru hos drottning Christina. Hon kom därpå till sin moster grevinnan Hedvig Douglas, född Mörner, vilken hon följde till Polen.

Död den 23 juli 1663 i Stockholm. Begraven i Riddarholmskyrkan den 6 mars 1664. 
Horn af Marienborg, Margareta (I181)
 
347 Friherre Stenbock, till Torpa stenhus, Länghems sn.

Född 1502.

Riksråd senast 1534-05-20.
Riddare 1537 vid Kristians III:s kröning i Köpenhamn.
Ståthållare i Västergötland 1540-04-09.
Häradshövding i Kinds härad troligen från 1553-08-12.
Sekreterare råd 1555.
Överste sekreterare råd senast 1557-02-05.
Friherre 1561-06-29.
Marsk från senast 1569-01-26.
Tf ståthållare över Vadstena slott och län från 1570-02-20.

Död 1571-05-24 på Strömsholms slott, Kolbäcks sn, Västmanlands län.

Gift 1531-09 med Brita Eriksdotter (Leijonhufvud), född omkring 1514, ? 1572-03-25 i Dagsbergs sn, Östergötlands län, dotter till riksrådet och lagmannen Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) och Ebba Eriksdotter (Vasa). 
Olofsson Stenbock, Gustaf (I360)
 
348 Fromhold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, (son av Lars Fegier, adlad Pegierskiöld, sedermera Fägerskiöld, se adliga ätten Fägerskiöld nr 340). Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1655. Kvartermästare därst. s. å. Kornett 1657 med fullm. 1659-02-11. Reformerad (sekund)ryttmästare 1660. Premiärryttmästare vid livgardet till häst 1674-05-04. Major därst. 1679-09-18. Överstelöjtnant 1680-03-10. Överste för sistnämnda regemente 1688-04-14. Friherre 1692-09-22 jämte brodern Johan (intntrod. 1693 under nr 97). Landshövding i Närke och Värmland 1693-12-20. Generalmajor s. d. Död 1706-10-29, såsom det förmenas av sin dräng ihjälskuten, då han låg och aktade på rävar samt begraven s. å. 15/11 i Örebro kyrka, troligen i Kurtzelska graven: vapnet ses strax till vänster om altaret. 'Han var bland annat med i tredagarsslaget vid Warschau, vid landstigningen på Seland, samt vid Halmstad och Lund, varest han blev illa blesserad och sargad.'. Gift med Catharina Lillie af Aspenäs, dotter av överstelöjtnanten Peder Lillie af Aspenäs, och Maria Amia von Lepel.
Barn:
Catharina Christina, född 1658, död 1754-01-03 Dingelvik och begraven s. å. 19/2 i Steneby kyrka. Gift 1:o 1692-08-28 i Stockholm med regementskvartermästaren Peter Rolander, adlad Myrtengren, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1693. Gift 2:o 1698-03-007 på Stockholms slott med kaptenen Lorentz Svinhufvud i Västergötland, nr 199, död 1708. Gift 3:o 1715-07-14 i Steneby kyrka 7 med majoren Ludvig Tessmar, adlad Tessmar, född 1677, död 1718.
Carl Fredrik. Fänrik vid Nylands infanteriregemente. Löjtnant därst. 1691-07-08. Död ogift.
Per. Ryttare vid livregementet till häst 1686. Kornett därst. 1688-09-24. Löjtnant1 1693-05-13. Ogift ihjälskjuten 1697-02-19 av två sina drängar.
Lars, född 1664. Överstelöjtnant. Död 1719. Se Tab. 2
Gustaf. Ryttmästare. Död 1702. Se Tab. 18.
Maria. Gift med fortifikationslöjtnanten i Stade Isak Mellin, död 1702.2
Hedvig Eleonora, född 1676, död 1754-03-22 på Stora Tollstad i Sjögestads socken, Östergötlands län och begraven s. å. 29/3. Gift 1698-04-14 med kaptenen, friherre Reinhold Fredrik Rehbinder, död 1712.
 
Fägersköld, Fromhold (I93)
 
349 Frykerud (S) AI:2 (1729-1736) Bild 86 / sid 163 (AID: v10856.b86.s163, NAD: SE/VA/13130)

Frykerud (S) AI:4 (1741-1746) Bild 48 / sid 85 (AID: v10858.b48.s85, NAD: SE/VA/13130) 
Kihlberg, Christina Maria (I1320)
 
350 Från tråden: Kirckhof, Hans i Brunn, Hedesunda
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/10230.html?973805063

KRICKHOF Hans Matsson antagen som soldat nr 43. överförd hit i december 1709 och befordrad till korperal.
Befordrad till rustmästare den 6/6 1714. Avsked den 2/10 1714, blesserad.
Född i Falun. Gift (Anm: Kirckhof i kyrkoboken) den 13/11 1710 (jfr: Hedesunda(X) C:1 sid 11) med Ingeborg Andersdotter.
Bosatta i Brunn, Hedesunda.
Hans Matsson Krickhoff (Anm: Kirchow i kyrkoboken) 1686 - 1746 3/8 (60) (jfr: Hedesunda(X) C:2 sid 247)
Ingeborg Andersdotter (Anm: Kyrkhof i kyrkoboken) 1685 - 1763 17/5 (77) (jfr: Hedesunda(X) C:3 sid 35)
Hans 28/1 1713 - 1713 27/5
Cicilia 1716 - 1796 10/1 (79)
Daniel 2/2 1719 - 1719 15/3

Anna 1722
(Anm: Anna skulle kunna ha varit gift med:
Jean (Johan) le Brun (LeBroun) Älvkarleby (C)
9 okt 1746
Hemvist Öhns Bruk, Älvkarleby (C), se Hfl Älvkarleby AI:3 sid 100)

Karin 7/7 1715 - 1790 4/11 (65) 
Kirchhoff, Anna (I2383)
 

      «Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Nästa»