Noteringar


Träd:  

Träffar 451 till 500 av 526

      «Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
451 SE/GLA/13179 Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:2 (1771-1791) Bild 13 / sid 17 (Källa: Arkiv Digital AD AB) Familj F212
 
452 Sergeant vid Skaraborgs regemente. Fänriks avsked 1724-12-10. Död barnlös 1737-07-28 och begraven i Sparlösa kyrka. Han ägde 1728, jämte brodern Per, Ulvstorp Hård af Segerstad, Johan (I1773)
 
453 Series pastorum

1308-?: Dominus Haquini
1609-1630: Erasmus Erici
1632-1640: Martinus Halvardi Fergillander
1641-1674: Brynolphus Andræe Mascoll
1676-1682: Laurentius Hesselgren
1684-1701: Petrus Risell
1703-1708: Nils Risell

Edsleskog LIaa:1 (1645-1713) Bild 115 / sid 269 (AID: v68468.b115.s269, NAD: SE/GLA/13092) 
Risell, Kyrkoherde Nicolaus Christophori (I344)
 
454 Simrishamn AI:1 (1800-1811) Bild 30 / sid 26 (AID: v101086.b30.s26, NAD: SE/LLA/13336)


Simrishamn AI:2 (1815-1820) Bild 89 / sid 85 (AID: v101087.b89.s85, NAD: SE/LLA/13336)


Simrishamn AI:3 (1820-1825) Bild 89 / sid 85 (AID: v101088.b89.s85, NAD: SE/LLA/13336)

Ystads Sankt Petri B:1 (1813-1847) Bild 61 / sid 17 (AID: v111924.b61.s17, NAD: SE/LLA/13490)

Ystads Sankt Petri B:1 (1813-1847) Bild 18 / sid 29 (AID: v111924.b18.s29, NAD: SE/LLA/13490)

Vänersborg AI:9 (1828-1833) Bild 81 / sid 119 (AID: v44810.b81.s119, NAD: SE/GLA/13632)

Vänersborg AI:10 (1832-1846) Bild 175 / sid 164 (AID: v44811.b175.s164, NAD: SE/GLA/13632)

Vänersborg AI:11 (1837-1838) Bild 214 / sid 194 (AID: v44812.b214.s194, NAD: SE/GLA/13632)

Vänersborg AI:12 (1839-1845) Bild 442 / sid 429 (AID: v44813.b442.s429, NAD: SE/GLA/13632)

Vänersborg AI:16 (1845-1855) Bild 238 / sid 453 (AID: v44817.b238.s453, NAD: SE/GLA/13632) 
Sjöström, Kakelugnsmakare Peter (I1643)
 
455 Sinnessjukdom
Hjärninflamation 
Nygren, Runo Waldemar (I1086)
 
456 Sjöman i handelsflottan. Gerstedt, Sjöman Olof (I2005)
 
457 Skallsår Nygren, Bokhållarae Knut Gustaf Mauritz (I292)
 
458 Skattebönderna hade ofta störst frihet och bäst ställt. De brukade ett skattehemman, det vill säga mark som de ägde själva och för vilken de betalade en skatt till kronan eller staten. Jorden ärvdes ofta i många generationer och det finns än idag gårdar i landet som gått i arv inom samma släkt under flera hundra år. Går man tillbaka till medeltiden så var det ingen större skillnad på skattebönder och frälset (den tidiga adeln) vilka säkerligen härstammade från samma familjekretsar. Den ursprungliga betydelsen av ordet frälseman var nämligen en fri man, det vill säga den som inte var träl. De skattebönder vars släkt man kan följa längst tillbaka i tiden har inte sällan bekräftade släktförbindelser med frälset. Riksdagsmännen för bondeståndet var ofta skattebönder. Persson, Skattebonde Olof (I2251)
 
459 Skrapestad, Vallsjö
Vallsjö AI:3 (1770-1800) Bild 64 / sid 115 (AID: v22471.b64.s115, NAD: SE/VALA/00406) 
Johansdotter, Lisa (I45)
 
460 Skrivs som änka 1718.
Vallsjö AI:1 (1717-1734) Bild 21 / sid 25 (AID: v22469.b21.s25, NAD: SE/VALA/00406) 
Kerstin (I2329)
 
461 Skräddare Nygren, Skräddare Per Rune (I371)
 
462 Skräddarmästare Hayman, John (I275)
 
463 Slag Westberg, Skomakare Lars (I2359)
 
464 Slag.

Begravd vid Persberget, 
Petterson Sax, Gruvdräng Jan (I1522)
 
465 Smed, (Hedlund eller Edlund)
Flyttade från Stenkumla till Eskelhem den 9/12 1848
Torpare, Smågårda Grund Åboer, Tofta
Hitflyttad från Stenkumla 1849
Bortflyttad till Kroks Hemman den 1/11 1870 
Hedlund, Niklas (I2001)
 
466 Smittkoppor. Hennes nyfödda dotter Johanna dog samma dag, två dagar gammal. Nilsdotter, Lisa (I313)
 
467 Son, Krokstäde Egor Tofta

Husbonde, Bjers Tofta
(betyg till America d. 29/3 82)
(Ingått i metodistsamfundet. Anmälan om detta 12/10 80)
(Personiligen infunnit sig d. 4/1 1881) 
Olsson, Sjöman Johan (I1972)
 
468 Son, Krokstäde Tofta
Sjöman, Gnisvärd Tofta
Inskr.nr: 239 i Visby sjömanshus

Påmönstrad i Visby som bästeman den 25/3 1875 på jakten ”Två Systrar”
(Redare: C.J. Krokstedt, kapten: J.N. Eskelund)
Avmönstrad i Rone den 7/6 1875 (Hyra/lön 45 Kr)

Påmönstrad i Visby den 2/3 1876 som matros på skonerten ”Otto”
(Redare: E. Liljewalch, kapten: L.J. Sandqvist)
Avmönstrad i Slite den 15/9 1876 (Hyra/lön 40 Kr)

Drunknad 1883 
Olsson, Niklas (I1982)
 
469 Son, Lixarfve N:o 1, Tofta
Flyttade från Lingsarfve till Qvarna den 1/11 1827
Dräng, Qvarna Eskelhem
Utflyttad till Hogrän den 20/10 1830
Utflyttad 1839 till Rangvalls
Drunknad vid fiske den 9/10 1843
 
Hansson, Olof (I1980)
 
470 Stigtomta (D) AI:6 (1811-1815) Bild 23 / sid 17 (AID: v61349.b23.s17, NAD: SE/ULA/11450) Söderqvist, Kusk Johan (I1832)
 
471 Student i Uppsala 1669-08-14 Hård af Segerstad, Lennart (I1783)
 
472 Student i Uppsala 1669-08-14.
Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1676-01-17.
Löjtnant därst. 1677.
Levde 1678-04-25 men död s. m. i Halmstad, skjuten av ryttmästaren Olof Bengtsson Silfverlod. 
Hård af Segerstad, Adolf (I1784)
 
473 Student i Uppsala1 1739-07-28.
Volontär vid fortifikationen 1739-06-08.
Sergeant vid Jämtlands regemente 1742-03-03.
Fänrik därst. 1742-05-13.
Löjtnant 1744-09-08. Genom byte löjtnant vid Västgötadals
regemente 1747-10-21.
Kaptenlöjtnant därst. 1749-02-22.

Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1752-06-02
(introd. s. å. 8/6 under nr 1954).

Stabskapten 1752-10-30. Kaptens indelning 1758-04-05.
Major 1760-01-23. RSO 1761-11-23.
Överstelöjtnant 1773-11-01. Genom byte transp. till Jämtlands
regemente 1776-08-19.
Avsked s. å. 8/10.

Död 1784-02-17 på Almetorp.
Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:53 (1784-1784) Bild 484 / sid 39 (AID: v180516.b484.s39, NAD: SE/VALA/0382501)

Gift 1747-09-19 med Hedvig Catharina Hård af Segerstad,
född 1717-03-19 Monäs, död 1807-06-14 på Sörbyn,
dotter av överjägmästaren Lennart Hård af Segerstad,
och Margareta Dorotea von Platen. 
de Bruce, Erik (I134)
 
474 Student i Uppsala27 1669-08-14.
Fänrik vid bergsregementet eller Malmöska regementet22 1674-11-02.
Löjtnant därst. 1675-04-20 och vid Skaraborgs regemente 1676-02-24.
Kapten vid sistnämnda regemente25 1678-09-17.
Avsked 1700-08-04.
Sedan major och kommendant.
Död 1711 Moanäs och begraven s. å. 3/11.

Gift 1688 i Fågelås socken3 med sin syssling Magdalena Hård af Segerstad, född 1665-08-12, död 1730 på kornettsbostället Broby i Gammalkils socken Östergötlands län och begraven s. å. 16/10, dotter av översten Gustaf Hård af Segerstad och friherrinnan Anna Stake. 
Hård af Segerstad, Johan (I1782)
 
475 Sven Freij förut kallad Sven Smuelsson var född i Wallsjö sn 26 oktober 1809.

Antagen den 4 september 1831. 6 fot 3/4 tum lång. Gift.
Noterad som Corpral vid G.M. 1841 - och som Distingstionscorpral vid G.M. 1858.
Sven Freij erhöll avsked vid G.M. den 28 juni 1862.

Han begärde att få avsked för sjuklighet enligt läkarinintyg. Han hade varit corpral sedan år 1838. Anmäldes till underhåll genast.
"Tjent utmärkt väl."

 
Samuelsson Freij, Sven (I42)
 
476 Svenskt medborgarskap den 26 november 1861. Hayman, John (I275)
 
477 Svågern PÅWEL IHRE klagade om oförrätt i svärmoderns gods onsdag 11/11 1685. 11/11 1685 klagade PÅWEL IHRE på att JÖRAN och svågern GABRIEL HANSSON WARENDORF oförrättade honom i HANS SVÄRMODERS gods.  Warendorph, Kanngjutare, rådman Gabriel (I2048)
 
478 Sylvester Johannis Phrygius, född 25 december 1572 i Kalmar,
död i Göteborg 1628.

Superintendent över Göteborgs stift 1620-1628 samt rektor.
Fadern sägs ha varit borgmästare i Kalmar.

Han blev student i Uppsala 1593 och magister i Wittenberg 1602.
År 1603 antogs han som skolrektor i Linköping, och 1610 förordnades
han till kyrkoherde i Skövde.
Phrygius utnämndes 1612 till superintendent i hertig Johans furstendöme,
över Kåkinds härad och till detta närliggande områden. Efter Johans död 1618 återföll furstendömet till kronan och Phrygius anställdes 1619 istället som
kyrkoherde i Göteborg.
Han utnämndes till kyrkoherde den 26 juli 1619, och fick konfirmationsbrev som kyrkoherde och superintendent över "de undersåtar, som tillförne
i Nylödöse bott hava" den 26 april 1620.

Han fick Fässbergs pastorat som annex, och bosatte sig i Fässbergs prästgård. Ett år senare erhöll han fullmakt på den där nyss inrättade superintendenturen.

Phrygius var en av sin tids mest ansedda predikanter men också en framstående humanistisk latinpoet, varför han under tiden i Tyskland erhöll hederstiteln "poeta laureatus cæsareus". Däremot ansågs hans svenska vers vara "klumpig". I en relativt stor produktion märks bland annat en översättning av berättelsen om Johan III:s dödskamp.

Han var gift med Christina, dotter till biskop Petrus Benedicti Oelandus i Linköping. Tillsammans fick de troligtvis fem barn, döttrarna Rebecka och Birgitta samt sönerna Johannes, Petrus och Sylvester Sylvestersson. Sedan Phrygius hade klagat över en långvarig sjukdom som hade "...slagit sig uti händer och fötter", reste han 1627 till Holland för att få läkarhjälp, men dog året därpå.

Han räknas bland sin tids mest utmärkta författare och kanske såsom den yppersta av samtida skalder i latinsk verskonst.
Endast förteckningen på hans tryckta arbeten upptar en ganska dryg lista. Flertalet av dem utgörs av likpredikningar och latinska skaldestycken.  
Phrygius, Sylvester Johannis (I1262)
 
479 Sättna AI:2 (1775-1782) Bild 101 / sid 94 (AID: v122622.b101.s94, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:3 (1785-1801) Bild 137 / sid 135 (AID: v122623.b137.s135, NAD: SE/HLA/1010198) 
Ersson, Anders (I2307)
 
480 Sättna AI:3 (1785-1801) Bild 150 / sid 149 (AID: v122623.b150.s149, NAD: SE/HLA/1010198)


Sättna AI:5 (1816-1829) Bild 214 / sid 204 (AID: v122625.b214.s204, NAD: SE/HLA/1010198) 
Persson, Johan (I2309)
 
481 Sättna AI:8 (1850-1861) Bild 43 / sid 30 (AID: v122628.b43.s30, NAD: SE/HLA/1010198)


Sättna AI:9a (1861-1872) Bild 58 / sid 51 (AID: v122629.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)


Sättna AI:9a (1861-1872) Bild 58 / sid 51 (AID: v122629.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:10a (1873-1882) Bild 58 / sid 51 (AID: v122631.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:11a (1883-1893) Bild 74 / sid 62 (AID: v122633.b74.s62, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:12a (1893-1899) Bild 75 / sid 61 (AID: v122635.b75.s61, NAD: SE/HLA/1010198) 
Bergman, Johan Ersson (I2299)
 
482 Tandsprickning Nilsson, Amalia (I331)
 
483 Testamente: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:3 (1650-1820) Bild 317 / sid 267 (AID: v180432.b317.s267, NAD: SE/VALA/0382501) Hård af Segerstad, Axel (I51)
 
484 Till Kavlås i Hömbs socken, Tamstorp i Trökörna socken, Ulvstorp och Frittorp i Sparlösa socken (alla i Skaraborgs län), Livered i Hålanda socken Älvsborgs län och Ramsjöholm i Svarttorps socken Jönköpings län, född 1654-05-22. Kammarherre. Understallmästare 1677-01-08. Hovstallmästare 1697-12-01. Fick inseende över Strömsholms stuteri. Död 1714-02-06 Och begraven s. å. 9/2 i Riddarholmskyrkan i Stockholms samt därefter nedsatt i Hömbs kyrka Skaraborgs län, som han från grunden låtit förnya och där hans vapen med anor finnes. Han var en stor ryttare och lärde prins Carl, sedermera konung Carl XII, att rida. Gift med friherrinnan Brita Christina Stake, död 1729-09-12, dotter av kaptenlöjtnanten, friherre Erik Stake, och Ebba Ulfsparre af Broxvik. Hård af Segerstad, Gustaf (I53)
 
485 Tillh. Karlstad lärov. 1875-82. Anställd på kontor i Göteborg, sedan 89 kontors-
chef och prokurist hos firman Lampe & Co., Göteborg. 
Nygren, Claes Fridolf (I1076)
 
486 Tjänsteqvinnans fadr Grufdr. Jan Sax vid Persberget har kunnat skriftligt bifall till äktenskapet. Familj F475
 
487 Torpare Nygren, Per Gustaf Persson (I379)
 
488 Torpet Strandhagen
Ett par pilskott från bryggan låg Torpet Strandhagen under Röd. I kyrkböckerna finns noterat fem olika familjer som har bott på torpet mellan åren 1813 till 1927. Anders Kristoffersson (1795–1876), som tog sig namnet Boström, bodde där med sin familj åren 1825 till 1864.
Hustrun hette Anna Larsdotter (1795–1877). Deras barn var: Andreas f.1816, Samuel f. 1824, Britta f.1821, Karolina f. 1827, Lovisa f. 1829, Amalia f. 1833 och Helena f.1835. Anders Boström var ägare till slupen ”Carl Johan” om tolv läster. En läst var ett mått på ett fartygs lastförmåga. Det går 1,8 ton per läst vilket motsvarar en lastförmåga på 21,6 ton på Boströms slup. När Smögenborna anlade sin fotbollsplan transporterades jord och sand (kallad Boströmsjorden) sjöledes från platsen där Strandhagen hade legat.
Från bryggan leder en brant backe upp mot gårdarna. Halvvägs upp i backen skymtar en gammal tegelbyggnad i vilken Rödströms på sin tid hade smedja, tunnbinderi och sillsalteri. 
Kristoffersson Boström, Torpare Anders (I2136)
 
489 Tossene SNL:18 (1830-1840) Bild 73 / sid 70 (AID: v187794.b73.s70, NAD: SE/GLA/13568) Boström, Skeppare Anders (I2133)
 
490 Trolig familj.
Vallsjö AI:1 (1717-1734) Bild 84 / sid 151 (AID: v22469.b84.s151, NAD: SE/VALA/00406) 
Svensson, Mattis (I46)
 
491 Tvinsot Wendelius, Alma Sofia (I1235)
 
492 Umeå stadsförsamling AI:5 (1790-1807) Bild 195 / sid 59 (AID: v139929.b195.s59, NAD: SE/HLA/1010220) Sundman, Skräddarmästare Pehr (I1208)
 
493 Umeå stadsförsamling AI:7 (1818-1827) Bild 108 / sid 90 (AID: v139931.b108.s90, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:8 (1828-1837) Bild 16 / sid 8 (AID: v139932.b16.s8, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:9 (1837-1844) Bild 20 / sid 8 (AID: v139933.b20.s8, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:10a (1843-1852) Bild 163 / sid 148 (AID: v139934.b163.s148, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling AI:11a (1853-1859) Bild 180 / sid 176 (AID: v139936.b180.s176, NAD: SE/HLA/1010220) 
Burgman, Hovslagare Olof (I1202)
 
494 Upplands artilleriregementes församling A:2 (1907-1927) Bild 54 / sid 44 (AID: v126481.b54.s44, NAD: SE/ULA/11911)

Överluleå AIIa:6i (1920-1932) Bild 710 / sid 4058 (AID: v193596.b710.s4058, NAD: SE/HLA/1010250) 
Eriksson, Överste Arvid Mauritz (I2117)
 
495 Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1666. Nr 4. Dominica 3da post Ephiphaniae, GABRIEL HANSÖN OCH CATHRIN SMITTHERLOWS en dotter thil doben, n: ANNA. Gudfaedre thil samme barn: Lmanden (Länsmannen): CORDT GABRIELS. JÖRGEN SMITTERLOW och DAWIDT BRODER. ANNA SMITTERLOWS och MARINCKE S: HANS KANDEGYTTERS DOTTER.  Warendorph, Anna (I2050)
 
496 Utdrag ur "Karlstad historia" av C E Nygren.

"Gubben" G. M. N. varvid sin död en av stadens äldsta personer,
högt värderad för sitt flärdfria, gammaldags, godhjärtade väsen.
 
Nygren, Kronofogde Gustaf Mauritz (I638)
 
497 Utdrag ur boken Carlstads Historia av C.E. Nygren.

Klädeshandlaren Leopold Nygren Papperssaxa kallad för sina långa ben.
Nygren var en av stadens mera framstående borgare, som mer än de flesta offrade både tid och arbete för samhällets bästa.

Han var initiativtagare till månget företag av allra största betydelse, främst till byggandet av Nya hamnen, Stadsträdgårdens anläggande, varigenom de oländiga, sumpuppfyllda markerna i stadens södra del förvandlades till en vacker promenadplats, är också hans verk.

Erkännande kom honom även till del i form av en hel del förtroendeuppdrag, och under två riksdagsår representerade han staden.

För övrigt var han intresserad i många företag. Ivrig fiskare arrenderade han i många år stadens laxfiske, försökte sig på trädgårdsodling och innehade Tingsvalla trädgården (där saluhallen nu ligger) på arrende, likaså Staf- eller Borgmästareholmen.
Med uppmärksamheten oavlåtligt riktad på det allmänna gav han ? som så ofta händer mindre akt på sina enskilda intressen, varför han dog utan förmögenhet.

Carlstads tidning noterade allt, som här ovan skrivit vid hans död 1865.
************

Leopold var omtänksam och släktkär.
Han värnade om sina ogifta systrar Maria Charlotta och Anna Kristin, som bodde hos Fredrik Leopold.
 
Nygren, Fredrik Leopold (I282)
 
498 Utvandrade 6 april 1881 till Malta. Hayman, John William (I299)
 
499 Utvandrade den 8 jan 1886 till Chicago. Nygren, Johan Ludvig (I1850)
 
500 Utvandrade till Amerika den 1 okt 1909. Eriksson, Bokhållare Oskar (I2132)
 

      «Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 Nästa»