Noteringar


Träd:  

Träffar 51 till 100 av 1,375

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 28» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
51 *
*
Olof Jansson var hemmansägare ( 
Jansson, Olof (I187)
 
52 -------------------------------------------------------------------------

1808-1811, Billingsberg, Stavnäs socken, Värmlands län.
1811-1824, Strand, Värmskogs socken, Värmlands län
1824-1830, Liljedal, Ed socken, Värmlands län
(Per Nygren flyttar 1830 till Grums socken)
Christoffer stannar kvar på Liljedal.

1830-1834, Liljedal, Ed socken, Värmlands län
1834-1836, Wentselholm, Rumskulla socken, Kalmar län
1836-1844, Årnäs, Forshem socken, Skaraborgs län

Christopher Alexander Theodor Nygren, f. 4 Jun 1843, Storkyrkoförsamlingen
Knut Emil Nygren, f. 20 Augusti 1844, Storkyrkoförsamlingen
Christoffer anges som resande

1844-1849, Simondebo, Rumskulla, Kalmar län
1849-1852, Sundsör, Turinge socken, Stockholms län
1852-1861, Simondebo, Rumskulla, Kalmar län
1861-1864, Klemenstorp, Tuna socken, Kalmar län

1864-1867, Kammakargatan 35, Adolf Fredrik, Stockholm
1867-1870, Kammakargatan 29, Adolf Fredrik, Stockholm
1870-1871, Brunkebergsgatan, Klara, Stockholm
1872-1879, Gamla Kungsholmsbrogatan 37, Klara, Stockholm
1880-1901, Tunnelgatan 23, Klara, Stockholm
 
Nygren, Christopher (I15)
 
53 Syroka, Mr Mieczyslaw (I422)
 
54 150 Stabslöjtnant Carl Gustaf Planting Gyllenbåga
Blev 86 år.

Far: 300 Kapten Willhelm Planting Gyllenbåga (1733 - 1781)
Mor: 301 Edla Christina Willemsens (1741 - 1827)
Född: 1767-11-10 Vassunda, Uppsala län 1)
Bosatt: 1812 Villåker, Skuttunge, Uppsala län
Bosatt: mellan 1846 och 1850 Västergården, Skuttungeby, Uppsala län
Död: 1854-02-09 Skuttunge, Uppsala län 2)
Begravd: 1854-02-19 Skuttunge, Uppsala län 2)


Familj med 151 Piga Anna Andersdotter Rosenholm (1778 - 1846)
Barn:
75 Maria Stina Rosenholm (1798 - )
Anna Karin Rosenholm (1804 - 1839)
Eva Rosenholm (1808 - 1858)


Noteringar
Tillhörde 1782 Saltzaske regementets stab
Var ej gift med Anna Andersdotter, men sammanlevde med henne och tillsammans fick de 3 barn

Fänrik Planting, lite kluddigt efter. Sedan Planting Gyllenboga, Willemsens från Skuttunge 1804. Pigan Anna Andersd, 1778, do Maja, do Anna Cath, oäkta barn (Husförhörslängd 1801-1814 Tensta, U-a län).

"oäkta flickorna" (Husförhörslängd 1817-1823 Skuttunge, U-a län).

Maria Stina i dopboken: Planting Gyllenboga och Anna Andersdotter syns tydligt. Det andra mer otydligt. Det kan stå oäkta efter namnet på flickan (Dopbok 1747-1836 Skuttunge, U-a län).

Planting Gyllenboga, .mor och tre döttrar= 5 Personer flyttar. Anna Andersdotter står precis innan i utflyttningslängden (Husförhörslängd 1803-1809 Wiksta, U-a län).

Barnamodern bor i Gällbo (Husförhörslängd 1810-1816 Skuttunge, U-a län).

Flyttat till pag 171 1845. Löjtnant C G P G 1767, från pag 7 (Husförhörslängd 1841-1845 Skuttunge, U-a län).

Dog 86 år gammal på Västergården, Skuttunge by av ålderdom. Står som ogift (Dödbok 1828-1861 Skuttunge, U-a län).
Skuttunge (C) AI:17 (1851-1855) Bild 190 / sid 182 (AID: v125856.b190.s182, NAD: SE/ULA/11345)

"Bland Skuttungeborna på sextonhundratalet, sjuttonhundra- och ett stycke in på adertonhundratalet, utgjorde krigsmaktens officerare ett ganska dominerande inslag. Deras högvälborna titlar och namn förekomma rätt ymnigt i protokollen och man kan nog föreställa sig att de uppträtt med en stor pondus på stämmorna. I allmänhet var dock deras deltagande i det offentliga livet icke kontinuerligt utan mera beroende av tillfälligheter. Detta naturligtvis mycket på grund av att deras krigstjänst ofta kallade dem bort till andra delar av världen. Ett undantag finnes dock från denna regel, och det är löjtnanten, högvälborne herren Carl Gustaf Planting-Gyllenboga. Denne tog nämligen avsked från sin militärtjänstgöring redan 1810, endast 43 år gammal.

Planting-Gyllenboga var född 1767. Hans fader var Wilhelm P-G., löjtnant i Bälinge kompani, avsked som kapten 1776 och död 1781.

Carl Gustaf blev volontär 1776, alltså vid nio års ålder. Det gällde tydligen för föräldrarna att säkra platsen i rullorna i tid. Fänrik blev han dock först 1795. 1808 blev han stabslöjtnant vid andra majorens kompani. Vid denna tid hade P. deltagit i ett krig, nämligen finska kriget 1788-1790. Han var med i anfallen vid Abborrfors, Suttulla och Högforspasset och tjänstgjorde sedan till årets slut vid överstens kompani.

Från början av 1800-talet förekommer löjtnantens namn i snart sagt varje protokoll från sockenstämmorna. Han har hand om "saltbittersjudningen" i socknen, en syssla, som han tycks sköta både till socknemännens och kronans fulla belåtenhet. Dessutom är han den oftast befullmäktigande, då socknen behöver vara representerad vid sammanträden inför myndigheter av ett och annat slag. Man får intrycket att Planting-Gyllenboga var en stillsam och trogen tjänare och en noggrann förvaltare av sina uppdrag. De adliga laterna ser man just intet av.

En viss romantik i hans liv har troligen inverkat på hans befordran och kanske även på hans ställning till sin mycket högättade släkt. Löjtnanten gifte sig aldrig, men i sin ungdom ingick han förbindelse med en torparedotter i Gällbo, med vilken han hade tre döttrar. Gyllenbogas fru moder, som levde långt in på adertonhundratalet, lär ha motsatt sig att förbindelsen legaliserades. De tre döttrarna ärvde emellertid den icke föraktliga kvarlåtenskapen efter honom och vi finna ena dottern med sin man Johan Grahn från Bälinge som bondfolk på löjtnantens gård, Västergården, långt innan ägaren slutat sina dagar.

Av ett helt annat kynne tycks den ovannämndes samtida, Carl Gustaf af Sille´n vara......I sockenstämman var denne riddare mycket myndig och barsk, då han visade sig där. Inte minst barsk var han mot sin ståndsbroder Plantig-G. Men riksdag och ståndsintressen plus alla krigiska expeditioner höll honom mestadels borta" (Skuttunge socken s 65 av Anders Andersson).

Framträdande lekmän i socknen: "Löjtnant Karl Gustaf Planting-Gyllenboga däremot skötte under många år salpeterkassan och någon tid även magasinkassan. Han främjade också aktivt skolväsendet bl a med spannmålsbidrag" Skuttunge socken s 116 av Anders Andersson).

Skolväsendet: "Verksamma ivrare för skolans bästa voro förutom prosten Waldius, som med stor nit övervakade skolarbetet men även till lärarens avlöning gav sitt extra bidrag av en fjärding ärter även löjtnanten Carl Gustaf Planting Gyllenboga, som årligen skänkte spannmål, och direktör Nore´nius" (Skuttunge socken s 128 av Anders Andersson).

1819: "Löjtnant Carl Gustaf Planting-Gyllenboga hade skänkt åtskilligt säd till tornbyggnadsfonden med villkor att räntan av dessa medel skola användas till mat åt de barn, som på grund av fattigdom icke kunde besöka skolan. I maj 1819 beslöts det med anledning härav, att de sålunda upplupna räntorna nu skulle tagas i anspråk, så att ingen behövde för fattigdoms skull utebli från skolan" (Skuttunge socken s 130 av Anders Andersson).

"1830 får läraren ett handtag av prosten, då denne i stämman kungör att skolan öppnats - det var den 16:e maj - och att den ungdom, som icke kunde läsa innan, skall sig där inställa. Han betonade även att de föräldrar, som fått hjälp till mat åt barnen ur räntan av den av Planting Gyllenboga donerade säden, skulle återbära detta understöd, därest deras barn icke infinna sig i skolan. Om deras föräldrar inneha fattigdel, skulle de även förlora den.

Salpetersjudningen: "Under första hälvten av 1800-talet möta vi ofta i stämmoprotokollen diskussioner och beslut angående salpeter- eller saltbittersjudningen. Denna verksamhet var en beredskapsåtgäd, som åvilade jordägarna. Det ålåg sålunda efter 1801 års avskaffande av den sk Salpeterhjälpen, varje hemmansägare att i anvisat magasin avlämna till kronan....
Kronan använde den sålunda erhållna salpetern till kruttillverkning och tillverkarna erhöll en viss ersättning för sitt besvär. 1817 var denna ersättning bestämd till två rdr b:co fö ett lispund.

Socknen var indelad i sju sjudlag, som alla var inordnade i ett bolag. Bolaget ägde sjudredskapen, bl a en stor panna, vari man kokade fårgödseln, sedan den fått ruttna tillsammans med kalk och aska. En eller ett par sjudaremästare vore anställda och avlönade av socknen. Dessutom fanns det i församlingen en tillsyningsman eller föreståndare för detta hela. Löjtnant Planting-Gyllenboga var föreståndare under de första decennierna och efter 1852 skötte Jan Eliasson, då i Örke, om detta arbete" (Skuttunge socken s 187 av Anders Andersson).

Var Fadder åt Christina Gustafa Tham. Utdrag ur födsloboken:

År 1776
f. 13/3 döpt 14/3 Christina Gustava
Fader, O.C. Directeuren Wälborne Herr Gustaf Tham. Moder, dess Fru Christina Maria Grill.
Faddrar: Hr Gen.Lietn. Baron B.Ph. von Wolffradt, Dir. Hr David af Sandeberg, Lietn. Hr Carl G. Planting Gyllenboga, Fru gen.majorskan Winklerfeldt, f. Silversköld, Fru Dir. Sara Cathr. Ström, f. Arfwidsson, Mamsell Anna Dorothea Schoting.
not: död på Ålbo i Uppland 1847 3/3.


Källor
1) Sv A Ä<12>, Husförhörslängd 1789-1795 Skuttunge, U-a län<13>
2) Dödboken 1828-1861 Skuttunge, U-a län<8>


https://bjorklingeanor.se/wp-content/uploads/2017/02/forskningplanting.pdf

 
Planting Gyllenbåga, Stabslöjtnant Carl Gustaf (I3081)
 
55 151 Piga Anna Andersdotter Rosenholm
Blev 67 år.

Far: 302 Salpetersjudardräng Anders Gustafsson Rosenholm (1746 - 1818)
Mor: 303 Maria Persdotter (1745 - )
Född: 1778-06-15 Gällbo, Skuttunge, Uppsala län 1)
Döpt: 1778-06-17 Gällbo, Skuttunge, Uppsala län 2)
Bosatt: 1804 Tensta, Uppsala län
Bosatt: 1812 Gällbo, Skuttunge, Uppsala län 3)
Död: 1846-05-30 Skinnarbacken, Skuttunge, Uppsala län


Familj med 150 Stabslöjtnant Carl Gustaf Planting Gyllenbåga (1767 - 1854)
Barn:
75 Maria Stina Rosenholm (1798 - )
Anna Karin Rosenholm (1804 - 1839)
Eva Rosenholm (1808 - 1858)


Familj med Per Thomsson
Vigsel: 1813 Gällbo, Skuttunge, Uppsala län 1813-1817
Barn:
Catharina Persdotter (1813 - )
Andreas Persson (1815 - )
Petter Persson (1817 - )


Noteringar
Uppges bo i Gällbo
Efter Annas död tog döttrarna sig namnet Rosenholm.

I dopbok: Barn nr.14 år 1778. Anna. Far o mor står. En fadder heter också Anders Gustafsson? (Dopbok 1747-1836 Skuttunge, U-a län).

Fadern salpetersjudardräng från Funbo (Rötter). "Dotter Anna Cajsa, oäkta, fadern oangiven, pigan A A i Brunna, 25 år". Faddrar syns. (De kom från Gålvasta) (Dopbok 1804-1833 Tensta, U-a län).

Pigan A A 1778, står under Planting Gyllenbåga i Brunna boställe (Husförhörslängd 1801-1814 Tensta, U-a län).

Till Tensta 1804. Det står om 2 oäkta döttrar. Sedan mer otydligt under omständighet (Husförhörslängd 1803-1810 Skuttunge, U-a län).

Pigan A A, Sommaränge, Hittar henne bara otydligt. Omständighet:"14 mars 1812". När Anna flyttar står hon innan Planting Gyllenbåga + barnen+ C G's mamma (5 personer) i flyttlängden (Husförhörslängd 1803-1809 Wiksta, U-a län).

Anna = "Barnamodern" bor i Gällbo. Flyttar tillbaka till Gällbo1812. I omständighet står 3 döttrar, Wilsåker mm. Finns bara 1812, 1813 i längd (Husförhörslängd 1810-1816 Skuttunge, U-a län).

Giftermål med Inhys.man Per Thomsson, senare skomakare (Idestam). Dog av obestämd...(Idestam).


Källor
1) Nils Forsberg, Dop, Vigsel och dödbok 1789-1831 Wiksta, U-a län
2) Iderstam
3) Husförhörslängd 1810-1816 Skuttunge, U-a län

Tensta (C) AI:4a (1801-1814) Bild 8 / sid 2 (AID: v126147.b8.s2, NAD: SE/ULA/11538)

Viksta (C) AI:5b (1810-1816) Bild 8 / sid 2 (AID: v120027.b8.s2, NAD: SE/ULA/11690)

Skuttunge (C) AI:10 (1810-1816) Bild 67 / sid 59 (AID: v125849.b67.s59, NAD: SE/ULA/11345) 
Rosenholm, Anna Andersdotter (I3080)
 
56 1553 drunknar fadern Erik i Vänern och hans son Olof Eriksson Stake ryttmästare i Wästgöta?Dalryttare tar över. Denne gifter sig med Carin Kagg dotter av amiralen Matts Kagg ? alla på den släktlinjen heter Mats eller fem stycken i rad. Med det giftet följer ett arv i storleksordningen ett säteri. Det tycks bli gängse sed i högadeln att såväl hemgift som morgongåva är 6 mtl. Detta bestod av Särsta 2 mtl och Forsby 3 mtl frälse, Ärlingshundra hd, Knivsta sn och med okänt antal underliggande gårdar. Detta arv stannar i släkten flera generationer framåt. Olof stupar 1563 framför Halmstads port i sjuårskriget.

Källa:http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~catshaman/m08staker/01staker3.htm 
Stake, Fogde, Hövidsman Olof (I363)
 
57 1724
Näs häradsrätt (S) AIa:11 (1719-1724) Bild 505 (AID: v66320.b505, NAD: SE/VA/11174) 
Eriksson Rågberg, Erik (I5)
 
58 1782 Maji 20 Begrofs Mästersmältaren, Anders Olofsson Palm ifrån Ströms Bruk, född 1725 på Oslättefors Bruk i Gästrikland och Hille Sockn af Mästersmeden ,
Olof Andersson Palm och hustru Ingrid Johansdotter.
War under föräldrarnas wård på 18de året, och kom sedan till Tolffors Bruk i Gestrikland och Wahlbo Sn att lära sig Spiksmeds handtwärket.
Någon tid derefter kam han hit till Ströms Bruk, och lärde sig hammar smidet. Sedan flyttade han till Långvinds Bruk var han blef Mäster Swän.
1746 d. 28 Decembr. trädde han i äktenskap med hammar smedsdottren d?gt?d?s,
ärliga Christina Johansdotter, med hwilken han under 26 års sammanlefnad, blef
wälsignad med 3ne Söner och 2ne döttrar, af hvilka 1 dotter är, ? detta, genom
döden afgången.
Efter några års ?, ? 1772 blef han Enkling. 1773 d.
1 Nov gifta han sig åter med sin nu i ? lemnade maka, Klen Smeds Enka hustru Barbro Larsdotter.
Uti detta äktenskap har han ock blifwit wälsignad med 2ne Söner och 2ne döttrar.
Haft ?????dels jämn och god hälsa till dess han den 1 Maji ansattes af Bröstfeber tillika med håll och styng. ? ? ? d. 7, och dödde d. 11 Maji kl. 1 eft. undnatten,
sedan han har ärligen och christl. Lefwat vid pass 57 år.

 
Palm, Mästersmed Anders (I2538)
 
59 1818
Norra Sandsjö (F) AI:6 (1815-1824) Bild 433 / sid 422 (AID: v21154.b433.s422, NAD: SE/VALA/00265)

1824
Norra Sandsjö (F) AI:6 (1815-1824) Bild 381 / sid 370 (AID: v21154.b381.s370, NAD: SE/VALA/00265)

1826
Norra Sandsjö (F) AI:7 (1824-1830) Bild 202 / sid 383 (AID: v21155.b202.s383, NAD: SE/VALA/00265)

1829
Bringetofta (F) AI:6 (1828-1834) Bild 70 / sid 55 (AID: v19468.b70.s55, NAD: SE/VALA/00047)

1830
Norra Sandsjö (F) AI:7 (1824-1830) Bild 365 / sid 709 (AID: v21155.b365.s709, NAD: SE/VALA/00265)

1831
Norra Sandsjö (F) AI:8 (1831-1837) Bild 312 / sid 299 (AID: v21156.b312.s299, NAD: SE/VALA/00265)

1833
Vallsjö (F) AI:7 (1831-1841) Bild 74 / sid 137 (AID: v22475.b74.s137, NAD: SE/VALA/00406) 
Andersdotter, Anna Sofia (I43)
 
60 1853-1854:Hällefors AI:12a (1851-1860) Bild 13 / sid 6 (AID: v51479.b13.s6, NAD: SE/ULA/10427)

1860-1862: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:6 (1847-1883) Bild 108 / sid 681 (AID: v35182.b108.s681, NAD: SE/GLA/13180) 
Traneus, Läkare Per Ludvig (I2161)
 
61 1864
Stora Klädpressaregatan 3
Silvander & Hayman: Södra Hamngatan 33

1866
Spannmålsgatan 16
Silvander & Hayman: Södra Hamngatan 33

1868
12 Roten 95, Gamla Allén
Silvander & Hayman: Södra Hamngatan 33

1870
12 Roten 95, Gamla Allén
(Silvander & Weidig)

1871
Kronhusgatan 18
Butik: Södra Hamngatan 33

1872
Kronhusgatan 18
Butik: Södra Hamngatan 33

1873
Kronhusgatan 18
Butik: Södra Hamngatan 33

1874
Torggatan 7
Butik: Södra Hamngatan 33

1875
Torggatan 1
Butik: Södra Hamngatan 33
1876
Torggatan 1
Hayman & Hjertberg (Silvander & Weidig, Södra Hamngatan 33)

1877
Torggatan 1
Hayman & Hjertberg

1878
Norra Hamngatan 40
Butik: Södra Hamngatan 33

1879
Köpmansgatan 36
Butik: Södra Hamngatan 33 (W. Söderqvist & Co, Östra Hamngatan 24)

1880
Köpmansgatan 36 & 38
Butik: Södra Hamngatan 33

1881
Butik: Östra Hamngatan 24

 
Hayman, Skäddarmästare John (I275)
 
62 1887, Brunn
Brunn (P) AI:10 (1872-1887) Bild 19 / sid 14 (AID: v43151.b19.s14, NAD: SE/GLA/13063)

Brunn (P) AI:11 (1887-1899) Bild 35 / sid 22 (AID: v43152.b35.s22, NAD: SE/GLA/13063) 
Hellstrand, Ombudsman Nils Gustav Arvid (I10)
 
63 1900-02-04-3214

Gabrielsson, Aldo Kristian Johannes
f. 4/2 1900

Hemmansägare

Ammor, Västergarn

Död 26/1 1979
Begravd 6/6 1979

Västergarns kyrkogård, nr. 107 (urna, nr 1 i graven)
Graven upplåten till 31/12 2004 (upplåtelse nr 1)

 
Gabrielsson, Hemmansägare Aldo Kristian Johannes (I1956)
 
64 1902 17/3 uppgift till Kronolänsman F Sandberg Stora Näs för E. F. I. Svensson som blivit häktad för våd.

Tjurkö AII:1 (1900-1906) Bild 250 / sid 13 (AID: v249817.b250.s13, NAD: SE/LLA/13403) 
Jönsson, Ernst Frithiof Iscarioth (I92)
 
65 1990: Jungmansgatan 100, Visby Karvonen, Irene Elisabet (I1957)
 
66 1:a g

Anna Maria Kihlberg, f. 30 Mars 1685, Övre Ullerud , d. ca 1753, Södra Hög, Huggenäs
g. Erik Persson Styff, d. ca 1738, Södra Hög, Huggenäs
Barn:
Petter Styff
Kristina Styff

Christina Margareta (Stina) Kihlberg, f. ca 1699, d. 11 januari 1755, Ed socken
g.1:a Länsmästare Johan Brelin, f. ca 1692, Kälkebräcka, Grums, d. ca 1722, Carlberg, Grums
Barn;
Kristina Margareta Brelin, f. ca 1717, Grums, d. 26 Maj 1780 , Ytterenhörna
Nils Johansson Bard , f. ca 1718, Grums, d. 13 okt 1806, Märinge, Strängnäs

g.2:a Arvid Wikholm,d. 1770, Valnäs, Ed socken
Barn:
Petrus Wikholm, f. 1727-08-29, Ekholmen, Ed
Henrik Wikholm, f. 1731-03-03, Ekholmen, Ed, d. 1738-02-12, Ekholmen, Ed
Johan Wikholm

Katarina Margareta Kihlberg, f. ca 1700, d. 6 Nov 1775, Utterud, Nor
g. Fänrik Johan Wallmén, f. ca 1691, d. 6 mars 1736

Christina Maria Kihlberg, d. 1749, Utterud, Nor
g. Fältväbel Gustaf Magnus Warlind, f. ca 1699, d. 5 sept 1772 , Frykerud2:a g Catharina Herweg, f 1678,
vigd 30 maj 1701 i Nedre Ullerud

Barn: Magdalena, f. d., g m Erik Eriksson, länsman
OBS!
Anders f. d 1718, lantmätare är bror till Petter Kihlberg.
1702
Grums häradsrätt (S) AIa:4 (1697-1704) Bild 169 (AID: v66228.b169, NAD: SE/VA/11165)


Grums häradsrätt AIa:5 (1699-1714) Bild 119 (AID: v66229.b119, NAD: SE/VA/11165)
November 1726

…… Erik Eriksson
Lät insinuera en skrift till häradsrätten
där uti han andrager att des svärfader
avledne borgmästaren hr Petter Kyhlberg
för 4:a 5 år sedan genom döden avlidit
och efter dess dödliga frånfälle ingen laga
delning eller avvittring skett emellan
desss ? ? borgmästarinnan Madame
Cathrina Herveg och dess barn, samt barnen av
förra kullen, varken av den lösa eller fasta
egendomen hela hemmet ??; alltså medan
Bemälte ?? efter sin förra avledna
hustru Magdalena Kyhlberg haver en dotter
benämnd Stina Rougberg som sin avlidna
Morfader borgmästaren Kylberg efter
Lämnade egendom i löst och fast efter avtal
Emot sina andra som – de halvsyskon samt Styv

Grums häradsrätt AIa:8 (1726-1734) Bild 35 (AID: v107674.b35, NAD: SE/VA/11165)Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:38 (1718-1718) Bild 108 (AID: v102028.b108, NAD: SE/VALA/0382503)

1719
Grums häradsrätt (S) AIa:6 (1719-1723) Bild 9 (AID: v66230.b9, NAD: SE/VA/11165)


Anders Kihlberg
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:36 (1717-1717) Bild 137 (AID: v102017.b137, NAD: SE/VALA/0382503)


Petter

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:36 (1717-1717) Bild 142 (AID: v102017.b142, NAD: SE/VALA/0382503)

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAABC:38 (1718) Bild 108 (AID: v102028.b108, NAD: SE/VALA/0382503)

Borgmästare i Karlstad mellan ca 1705-1716
Petter var häradsskrivare i Älvdals häradsrätt under 1680-talet.

1682
Petter Ingvaldsson Kihlberg
Älvdals häradsrätt (S) AIa:2 (1667-1684) Bild 210 / sid 411 (AID: v66338.b210.s411, NAD: SE/VA/11047)

1683
Petter Ingvaldsson Kihlberg
Älvdals häradsrätt (S) AIa:2 (1667-1684) Bild 242 / sid 475 (AID: v66338.b242.s475, NAD: SE/VA/11047)

Älvdals häradsrätt (S) AIa:3 (1685-1689) Bild 15 (AID: v66339.b15, NAD: SE/VA/11047)

Älvdals häradsrätt (S) AIa:3 (1685-1689) Bild 45 (AID: v66339.b45, NAD: SE/VA/11047)


Älvdals häradsrätt (S) AIa:3 (1685-1689) Bild 149 (AID: v66339.b149, NAD: SE/VA/11047)
Utterud, Nor 1691
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 49 (1691) Bild 2540 / sid 1392 (AID: v903417.b2540.s1392, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1692
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 50 (1692) Bild 2540 / sid 1911 (AID: v903418.b2540.s1911, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1693
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 51 (1693) Bild 2520 / sid 1675 (AID: v903419.b2520.s1675, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1694
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 52 (1694) Bild 3830 / sid 1879 (AID: v903420.b3830.s1879, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1695
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 53 (1695) Bild 4110 / sid 1455 (AID: v903421b.b4110.s1455, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1696
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 54 (1696) Bild 5550 / sid 550 (AID: v903422a.b5550.s550, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1697
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 55 (1697) Bild 5210 / sid 2143 (AID: v903423.b5210.s2143, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1698
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 56 (1698) Bild 3890 / sid 2631 (AID: v903424.b3890.s2631, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1700
Petter änkling
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 58 (1700) Bild 3080 / sid 2649 (AID: v903426a.b3080.s2649, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1701
Petter änkling
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 59 (1701) Bild 2900 / sid 2653 (AID: v903427.b2900.s2653, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1702
Petter med hustru
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 61 (1702) Bild 540 / sid 1990 (AID: v903429.b540.s1990, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1703
Petter med hustru
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 63 (1703) Bild 1290 / sid 1498 (AID: v903431.b1290.s1498, NAD: SE/RA/5520319)

Utterud, Nor 1704
Petter med hustru
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/64 (1704), bildid: A0003186_00281, sida 1364


Karlstad 1705
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIca:79 (1705) Bild 7850 / sid 778 (AID: v402912.b7850.s778, NAD: SE/ULA/110403)

Karlstad 1706
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIca:80 (1706) Bild 8430 / sid 845 (AID: v402913a.b8430.s845, NAD: SE/ULA/110403)

Karlstad 1707
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIca:81 (1707) Bild 7770 / sid 788 (AID: v402914.b7770.s788, NAD: SE/ULA/110403)

Karlstad 1708
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIca:82 (1708) Bild 7800 / sid 847 (AID: v402915.b7800.s847, NAD: SE/ULA/110403)

Karlstad 1709
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 68 (1709) Bild 4410 / sid 2342 (AID: v903436a.b4410.s2342, NAD: SE/RA/5520319)

Karlstad 1710
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 69 (1710) Bild 4190 / sid 2033 (AID: v903437.b4190.s2033, NAD: SE/RA/5520319)

Karlstad 1711
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 70 (1711) Bild 4460 / sid 2079 (AID: v903438.b4460.s2079, NAD: SE/RA/5520319)

Karlstad 1712
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 71 (1712) Bild 4150 / sid 1503 (AID: v903439.b4150.s1503, NAD: SE/RA/5520319)

Karlstad 1713
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 72 (1713) Bild 4420 / sid 1983 (AID: v903440.b4420.s1983, NAD: SE/RA/5520319)

Karlstad 1714
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 73 (1714) Bild 5410 / sid 1487 (AID: v903441.b5410.s1487, NAD: SE/RA/5520319)

Karlstad 1715
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 74 (1715) Bild 4480 / sid 1527 (AID: v903442.b4480.s1527, NAD: SE/RA/5520319)

Karlstad 1716
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIca:90 (1716) Bild 7290 / sid 721 (AID: v402923.b7290.s721, NAD: SE/ULA/110403)
Nor, Utterud 1717
Petter Kihlbergs hustru
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIca:91 (1717) Bild 7310 / sid 728 (AID: v402924.b7310.s728, NAD: SE/ULA/110403)

Nor, Utterud 1718
Borgmästare Petter Kihlbergs hustru.
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 75 (1718) Bild 4000 / sid 1189 (AID: v903443.b4000.s1189, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Utterud 1719
Borgmästare Petter Kihlbergs hustru.
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 76 (1719) Bild 3950 / sid 1349 (AID: v903444.b3950.s1349, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Utterud 1720
Petter Kihlbergs änka.
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 77 (1720) Bild 4700 / sid 1619 (AID: v903445.b4700.s1619, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Utterud 1722
Petter Kihlbergs änka.
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 79 (1722) Bild 5050 / sid 1280 (AID: v903447.b5050.s1280, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Utterud 1723
Petter Kihlbergs änka.
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 80 (1723) Bild 4290 / sid 1498 (AID: v903448.b4290.s1498, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Utterud 1724
Petter Kihlbergs änka.
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 81 (1724) Bild 4920 / sid 1485 (AID: v903449.b4920.s1485, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Utterud 1725
Mad Cat. Herweg
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 82 (1725) Bild 3920 / sid 2121 (AID: v903450.b3920.s2121, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Utterud 1726
Mad Catharina Kihlberg (Borgmästarinna)
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 83 (1726) Bild 3670 / sid 1385 (AID: v903451.b3670.s1385, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Uttered 1727
Mad Cath KIlberg
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 84 (1727) Bild 3660 / sid 1343 (AID: v903452.b3660.s1343, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Uttered 1728
Mad Cath KIlberg
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 85 (1728) Bild 4220 / sid 1395 (AID: v903453.b4220.s1395, NAD: SE/RA/5520319)


Nor, Uttered 1729
Mad Cath KIlberg
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 86 (1729) Bild 4540 / sid 1828 (AID: v903454.b4540.s1828, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Uttered 1730
Mad Cath Herweg
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIII:1 (1730) Bild 369 / sid 375 (AID: v402720.b369.s375, NAD: SE/ULA/110403)

Nor, Uttered 1732
Mad Cath Herweg
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 89 (1732) Bild 4090 / sid 1949 (AID: v903457.b4090.s1949, NAD: SE/RA/5520319)

Nor, Uttered 1733
Mad Cath Herweg
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIII:3 (1733) Bild 364 / sid 356 (AID: v402722.b364.s356, NAD: SE/ULA/110403)

Nor, Uttered 1735
Catharina Herweg
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 92 (1735) Bild 3610 / sid 1779 (AID: v903460.b3610.s1779, NAD: SE/RA/5520319)
 
Kihlberg, Borgmästare Petter (I1314)
 
67 1:a g ?

Barn: Lars f. ,död i Polen
Anders f. d 1718, lantmätare
Anna Maria, g m Erik Persson Styff i Huggenäs
Katarina Margareta f. död 5 nov 1775
Stina, g m Johan Berlin, länsmästare
Maria Kristina, g 1:a m G W Varlind
g 2:a m Arvid Vikholm


2:a g Catharina Herweg, f 1678,
vigd 30 maj 1701 i Nedre Ullerud

Barn: Magdalena, f. d., g m Erik Eriksson, länsman 
Kihlberg, Borgmästare Petter (I1314)
 
68 29 år


Bouppteckning:
Rönnebergs häradsrätt FIIa:6 (1786-1788) Bild 110 / sid 105 (AID: v159739.b110.s105, NAD: SE/LLA/10054) 
Kleen, Kvartermästare Henrik (I28)
 
69 36 år Jonsson, Nils (I3309)
 
70 469. Nygren, Oscar Fredrik.
Född 18.42 11,'2 i Karlstad. Föräldrar: Handlanden och rådmannen J oh. Adolf
Fredrik N. och Anna Lovisa Strandberg.
Tillh. Iärov. 185o--56. Anst. först i J. A. Nygrens järnhandel och sedan Cfr.
57) hos grosshandl. P. F. Broman i Karlstad. Öppnade 66 25 / 5 (efter stadens brand
65) järnhandel i Karlstad i kompanjonskap med hr Valfrid Åhlin, hvilken affär,
liCdan denne utgick 70, han fortfarande innehar under firma Nygren & Ahlins
järnhandel.
Mångbetrodd komm.-man har han i ett 30-tal år varit led. af stadsfullm.,
hälsov.-nämnd, vatten-, gasv.- och hamnstyr., hvilka förtr.-uppdrag han afsade
sig vid fyllda 6o år.
Gift 1872 s./0 i Karlstad med Sara Margareta Elisabeth Örn berg, f. 47 31 !t
i Nyköping, dotter af karduansmakaren därst. Johan Olof ö. och Anna Dorotea
Feltenberg. Barn (se del 75-85, 86--oo): Fredrik, f. 73 ' 2 / 10 (handl. i Karlstad), Wilhelm, f. 76 10 / 0 (arkitekt i Sthlm, gift m. Karin Norberg), Anna, f. 79 14 /t
(gift 05 m. förvalt. vid. Skultuna bruk Sven Boman), Hugo, f. Bo 10 / 6 (ingeniör,
d. 01), Viktor, f. 82 3 / 2 (bitr. hos fadern), alla f. i Karlstad.

 
Nygren, Oskar Fredrik (I974)
 
71 5. Mag. Thomas Schultze. Född i Säther 26 Aug. 1657. Fadren då Rådman, Keij Schultze, uppgifwes warit Kyrkoherdeson inkommen ifrån Holstein och i unga åren Kon. Gustaf Adolfs HofSkräddare. Modr. Elisab. Doms af Tysk härkomst. Ifrån Westerås tog han afsked med en oration de Sudore Christi sanguineo, då han blef Stud. i Upsala 1675. Magister 1688. Hans första tjenst blef 1689, att wara ConRector Scholæ i Westerås. Physices et Log. Lector wid gymnasium 1691. Pwgd 27 Sept. 1693 och Assessor Cons. Rector Gymn. s. å. Hade 1700 förslag och enhällig kallelse till Hedemora pastorat, men derom inberättades så sent till Konungen, att tid blef till planering för en Kongl. Hofpredikant, Biskop Carlssons måg. Bättre aflopp för honom 6 Febr. 1701 att blifwa Kyrkoh. här med Kongl. fullmagt ifrån fältlägret Lais. Tillträdde 1702 och straxt Contr.Prost, introd. af Biskopen 12 Oct. Känd för mycken lärdom, hwarom äfwen efterlemnade arbeten i manuscr. wittnade. Vice Præses i prestmötet 1704 och Præses 1706. Behållna handlingar wisa, att han på sin sjukliga, icke så höga ålderdom, beslutit uppdraga pastoratet till sin måg Holstenius, och att äfwen församlingen gifwit sitt skriftliga samtycke dertill. Men Biskop och Consist. woro obenägna derföre, så att saken blef uppskjuten. Emedlertid afled Prosten efter långwarigt lidande 3 Dec. 1726. Begrofs 22 Jan. 1727 af Domprosten Mag. Tillæus.

Gift 27 Dec. 1691 med Catharina Munktelius, Kyrkoh.dotter i Säther, f. 1668, död 30 Juni 1732. Barn: Anna, g. m. Handlanden P. Ternsten i Köping; Samuel, Kamererare i BergsCollegium; Maria, g. m. Regim.Pastorn och Commin. i Söderberke N. Holstenius; Lars, Bergmästare wid Stora Kopparberget; Elisabeth, g. m. Secreteraren i BergsCollegium J. Reuterhusen; Johan, Bruksinspektor; Catharina, g. m. Fr. Rothof, Brukspatron. 
Schultze, Pastor Thomas (I3299)
 
72 5. Mag. Thomas Schultze. Född i Säther 26 Aug. 1657. Fadren då Rådman, Keij Schultze, uppgifwes warit Kyrkoherdeson inkommen ifrån Holstein och i unga åren Kon. Gustaf Adolfs HofSkräddare. Modr. Elisab. Doms af Tysk härkomst. Ifrån Westerås tog han afsked med en oration de Sudore Christi sanguineo, då han blef Stud. i Upsala 1675. Magister 1688. Hans första tjenst blef 1689, att wara ConRector Scholæ i Westerås. Physices et Log. Lector wid gymnasium 1691. Pwgd 27 Sept. 1693 och Assessor Cons. Rector Gymn. s. å. Hade 1700 förslag och enhällig kallelse till Hedemora pastorat, men derom inberättades så sent till Konungen, att tid blef till planering för en Kongl. Hofpredikant, Biskop Carlssons måg. Bättre aflopp för honom 6 Febr. 1701 att blifwa Kyrkoh. här med Kongl. fullmagt ifrån fältlägret Lais. Tillträdde 1702 och straxt Contr.Prost, introd. af Biskopen 12 Oct. Känd för mycken lärdom, hwarom äfwen efterlemnade arbeten i manuscr. wittnade. Vice Præses i prestmötet 1704 och Præses 1706. Behållna handlingar wisa, att han på sin sjukliga, icke så höga ålderdom, beslutit uppdraga pastoratet till sin måg Holstenius, och att äfwen församlingen gifwit sitt skriftliga samtycke dertill. Men Biskop och Consist. woro obenägna derföre, så att saken blef uppskjuten. Emedlertid afled Prosten efter långwarigt lidande 3 Dec. 1726. Begrofs 22 Jan. 1727 af Domprosten Mag. Tillæus.

Gift 27 Dec. 1691 med Catharina Munktelius, Kyrkoh.dotter i Säther, f. 1668, död 30 Juni 1732. Barn: Anna, g. m. Handlanden P. Ternsten i Köping; Samuel, Kamererare i BergsCollegium; Maria, g. m. Regim.Pastorn och Commin. i Söderberke N. Holstenius; Lars, Bergmästare wid Stora Kopparberget; Elisabeth, g. m. Secreteraren i BergsCollegium J. Reuterhusen; Johan, Bruksinspektor; Catharina, g. m. Fr. Rothof, Brukspatron. 
Munktelius, Catharina (I3300)
 
73 52 år Lundin, Peter (I3417)
 
74 62 år, 10 1/2 månad Ersson, Hammarsmed Mats (I165)
 
75 66 år, 9 månader Andersdotter, Margareta (I162)
 
76 72 år Sågström, Ryttare Per Persson (I210)
 
77 72 år och 7 månader Nilsson, Johan (I928)
 
78 78 år Reuterhusen, Sekreterare Johan (I3297)
 
79 93 år Andersdotter, Margareta (I929)
 
80 94 år, 6 månader, 7 dagar Hayden, Soldat Carl (I161)
 
81 A. L. Norman, och i flera år arbetades nästan uteslutande
för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Norman, som sedan 1850
innehaft sin faders (inte far men mästare Per Elias Norman) tryckeri i Kristinehamn, var van att reda sig
med litet; han ägde en ovanlig arbetsförmåga och ihärdighet,
ansåg ingen svårighet oövervinnelig, och påverkad av sin rastlösa
verksamhetsiver utvidgade han efter hand det lilla obetydliga
vid Riddarhusgränden belägna tryckeriet, så att en ny lokal
måste sökas. Han inköpte huset n:r 28 Norra Smedjegatan, som
tillbyggdes för sitt nya ändamäl, och ditflyttade tryckeriet. Men
med tiden blev även denna lokal för trång, och Norman inköpte
därför en tomt vid Karduansmakaregatan och uppförde där en
för tryckeriverksamheten avsedd stor byggnad. Norman drev sitt
tryckeri, ur typografisk synpunkt, kanske väl mycket
fabriksmessigt, mera fästande sig vid att åstadkomma mycket än vid
att tillfredsställa tidens fordringar å vackert tryck; detta
betingades måhända även till en del av hans huvudsakliga
verksamhet, därvid mängden och hastigheten utgjorde huvudsaken:
han tryckte t. ex. på en gång 11 tidningar. 1873 beslöt Norman
att ställa sin affär på aktier, och några dagar derefter var
A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG bildat, med Norman
som verkställande direktör. Emellertid träffades Norman strax
därefter av en olyckshändelse, i det hans häst skenade, därvid han
så illa skadades att han kort derefter, den 18 juni 1873, avled i
en älder af 39 år, 8 mån. och 5 dagar. Till hans efterträdare
valdes herr ANDERS HÖKERBERG. Bolaget inköpte 1881 även
Centraltryckeriet.


 
Norman, Boktryckare Anders Ludvig (I2650)
 
82 ACK, EN SÅDAN OHYGGLIG HÄNDELSE

?Ett brev om Gävlebranden 1869?
Gävle den 12 juli 1869.

Min älskade Gumma!

Tack för telegrammet av gårdagen, jag fick det nyss och svarar på det genast- - Jag hoppas du även fick mitt telegram av gårdagen! Ack en sådan ohygglig händelse ? Gud vare lov att det för oss och mamma är ej är värre än det är. ? En Guds lycka att Lennstrands gård blev räddad annars finns endast ca 20 gårdar kvar av de närmare 700 som låg på norra sidan ån. Lasarettet kvarstår oskadat men därifrån ända ned till Phoenix är allt jämnat med marken. ? En sån natt i förrgår natt!

Vi fick våra saker, det jag fick ut av vårt och alla mammas ut till Nynäs och tillbringade natten i deras paviljong. Det helregnade, åskade och blixtrade rysligt. - Alla våra saker blev våta, dock inte så farligt. Nu har vi allt här igen. ? Förmaksmöbeln utom några stolar och bordet, som Piano, fiol, soffa etc brann upp, likaså hela Kabinettsmöbeln, schiffonien etc. likaså, men ditt sybord räddade jag.
I sängkammaren fick jag ut allt utom sängen (sängkläderna räddade) och nattbordet.

I köket fick vi endast ut skriftbordet . ? Alla våra kläder, vårt linne och säkerhetshandlingar samt brandförsäkringsdokumenten och böckerna fick jag bärgade. Endast dina 2 sidenklänningar som Lena lagt ned i en kista och ställt ut på gården brann upp för vi hann ej undan med mer än vi lassat på, förr än elden var omkring oss. Vi får ju därför vara lugna och tacksamma mot Gud för att det ej gick värre för oss. Den förlust vi har skall Northem ersätta. Även silvret fick jag undan.

Sönderskrubbat och skavt är det vi fick med oss, litet svett också. Algot fick allt utom kläderna förstört men han har försäkrat. Wilhelm miste allt utom lite kläder, men även där är det försäkrat. Algot och _Wilhelm och Hilda bor nu på Sweden. Ernst lär bo i Sätra hos Brandtens. Jag tror inte han hann rädda sina kläder ens. Axels alla kläder är bärgade. Vi har det bra här.

Min önskan och hjärtliga bön till Dig är att Du ej oroar dig det minsta utan lugnt fortsätter badkuren. Din låda med filtar etc. hann ej komma med Sture men går nu med Humboldt. Här är ej roligt att vara så att du mår bättre där och jag är lugnare då. Jag har naturligtvis mycket att ordna med så att jag ej för ögonblicket kan resa, men jag kommer snart till Dig på någon dag.

Jag har över 1000 R. fordringar i staden som jag kan leva på till att börja med och sedan så tror jag här blir mycket stora affärer ty 8 a` 10.000 personer är husvilla och utan mat som skall äta något. Hyrorna stiger oerhört. 2 rum nere hosennstrands kostar 100 R i månaden. Jag har gjort upp med Mamma att hon om 14 dagar flyttar till Stockholm och jag övertar hennes våning till samma hyra som hon själv har nu. Hyr jag då ut 2 rum så kan jag i dess ställe få ett kontor på söder där alla människor bor. Berggrens hus vid Nybron blev räddat märkvärdigt nog och där kommer Gubben Grape att bo.

Annars bor de på landställena, och i byarna runtomkring. Då jag såg och hörde alla dessa stackars familjer med många barn mitt i natten i förfärligt väder liggande ute på åkrar och vägar, barnen som var våta frös och nu därtill svälter så kan jag inte annat än tacka Gud för att han ej ställt oss på lika prövningar i staden. En lycka var det att Du var borta i Telje ty därigenom slapp jag ha omtanke för Dig och kunde ägna mig uteslutande åt bärgningen och mig själv.

Här är en ryslig syn, alla dessa nakna murar och skorstenar i tusental och viken olidlig stank och lukt samt då allt är rökigt. Södra sidan om ån är visserligen hotad av flyeld från elden i ruinerna här på norra sidan men jag tror ingen fara bllir sedan man nu lyckats rädda Brädgårdarna ty då hade elden rasat även utom staden. Var nu förståndig och lugn min älskade Thekla ? stanna där lugnt och bada och laga att du blir frisk det är huvudsaken. Jag sköter mig nog här ändå, lita på det. Hälsa vännerna där. Må väl, skriv snart, jag skriver åter så snart jag får tid.

Din evigt tillgivne och trogne Richard.

PS. Lilla fågeln är räddad även han. Luthens fick undan endast litet kläder. De bor på Fiskartorpet. Ann på Rio. Hur de fick bärgat vet jag inte ännu. Elma blev sjuk just då Katastrofen inträffade, men är nu bra igen. Berndsons bor i Hemlingby. David Grapes hos Löfvanders på Alvik. Tandfjells på Holmsund, men de har hela sitt lager räddat här oss. Det var oförsäkrat. Lena har varit outtröttlig i sina försök att bry sig om oss. Så att henne är vi stor tack skyldiga ? Anna har även gjort vad hon kunnat ? Mamma och Alida hälsar dig hjärtligen.

Det strömmar flera tusen människor från landet in hit för att hjälpa men tillgången på föda blir därigenom knappare. Undsättningen kommer dock snart. Det var så hett vid stora ån fastän det brann på endast ena sidan, att vattnet puttrade och kokade i ån. Troligen till följd av den massa brännvin, vin, olja etc. som rann ned dit.
---------

Detta brev har överlämnats till stadsarkivet såsom gåva av fröken Gurli Nygren, Stockholm. Brevet är skrivet av hennes far, stadsmäklaren Richard Nygren till hustrun Thekla, som vid branden vistades i ?Telje? för bad och rekreation.

I brevet nämns namnen Algot och Ernst. Det var Richard Nygrens bröder, grosshandlaren Algot Nygren och tobakshandlaren Ernst Nygren. Syskonen Nygren kom från Skebo i Ununge, där fadern var bruksläkare. Av bröderna har Algot Nygren gjort sig känd som donator. Han dog ogift, och donationen till Gävle stad skulle gå till stadens prydande och förskönande ? för parker, planteringar, för köp av konstverk m m.
Richard Nygren skriver med vacker handstil, men brevet är delvis svårläst; då arket är fullskrivet på längden, fortsätter han att skriva tvärs över den redan skrivna sidan. 
Nygren, Bruksläkare Julius August (I281)
 
83 Ada Blocks hus är en gård på Södra Kyrkogatan 15 i kvarteret Kaplanen 6, Visby.
Ada Blocks Hus
Borgargård, Handelsgård
Ada Blocks hus Kaplanen 6 Södra Kyrkogatan 17 Visby.jpg
Land Sverige Sverige
Län Gotland
Kommun Gotland
Ort Visby
Koordinater 57.64140°N 18.29693°Ö
Kulturmärkning
None 11 maj 1966
- Referens nr. Visby Kaplanen 6, KV KAPLANEN 6
Gården består av två sammanbyggda medeltida stenhus och en uthuslänga av trä. Den ägdes åtminstone från 1684 av kanngjutaren, rådmannen och riksdagsmannen Gabriel Hansson Warendorff. Under 1600-talet och fram till 1859 hörde tomten samman med det Sundvallska huset, även det med medeltida anor i Kaplanen 8. Vid mitten av 1700-talet tillhörde gården rådman Nils Reinicke, och ärvdes därefter av hans son rådman Johan Nilsson Reinicke.

År 1816 ärvdes den efter hans änka av dykerikommissarien Barthold Anders Sahlsten, och dennes dotter styckade av och sålde 1859 Kaplanen 6 till sin systerson sjökapten Johan Vilhelm Herlitz. Dennes arvingar sålde 1886 i sin tur huset till Handelsbolaget Hägg och Johansson, där ene delägaren Carl Adolf Hägg 1892 löste in gården. Efter arvskiftet efter honom 1918 tillföll det kapten Filip Hägg, som 1950 sålde det till Ada Block, som 1965 skänkte huset till Föreningen Gotlands fornvänner. 
Warendorph, Kanngjutare, rådman Gabriel (I2048)
 
84 Adam Fredrik Robert Hård af Segerstad föddes på Kleverud 1822 och avled i Finland år 1897.

Under större delen av sitt liv var han brukspatron ? och var den, som ofta tog över fastigheter och ansvar.

Ungdomstiden var på Kleverud, Tog ganska snart över Bjurhem, som låg inte så långt ifrån Kleverud.

När det trasslade till sig för Christopher, var det Adam, som tillsammans med fadern Gabriel Alexander tog över Sundsör.

De svåra tiderna kring 1860-talet gjorde att även Adam gick i konkurs.
Så skedde också för Lydias man Ernst Anstrin. Hårda tider, som trots allt övervanns med ömsesidig hjälp inom släkten.

***************

Under många år bodde Adam med sin hustru Ottilia Anna Eleonora Gyllenberg i Finland. Ottilda var född 1846. Adam avled 1897 i Finland

Hans hustru flyttade samma år till Sverige. Hon avled 1939 i Skövde. Hon överlevde Adam i 42 år.

Makarnas son Bertel var bosatt i Eskilstuna under senare delen av sitt liv.
Han var gift med Hedvig Elisabeth Louise Toll. Dom hade en dotter Karin.
Bertel var född 1884 och död i Eskilstuna 1952.

 
Hård af Segerstad, Adam Fredrik Robert (I404)
 
85 Adélaïde of Paris (or Aélis) (c. 850/853 – 10 November 901) was a Frankish queen. She was the second wife of Louis the Stammerer, King of West Francia, and was the mother of Ermentrude and Charles the Simple.

Life
Adelaide was the daughter of the count palatine Adalard of Paris. A paternal great-grandfather was Bégon, Count of Paris. Her great-grandmother, Alpaïs, wife of Bégon, was the illegitimate daughter of Louis the Pious by an unnamed mistress.

Adelaide was chosen by Charles the Bald, King of Western Francia, to marry his son and heir, Louis the Stammerer, despite the fact that Louis had secretly married Ansgarde of Burgundy against the wishes of his father. Although Louis and Ansgarde already had two children, Louis and Carloman,[1] Charles prevailed upon Pope John VIII, to dissolve the union. This accomplished, Charles married his son to Adelaide in February 875.

However, the marriage was called into question because of the close blood-kinship of the pair. When on 7 September 878 the pope crowned Louis (who had succeeded his father in the previous year), the pope refused to crown Adelaide.[2]

When Louis the Stammerer died in Compiegne on 10 April 879, Adelaide was pregnant, giving birth on 17 September 879, to Charles the Simple.[3] The birth of this child led to a dispute between Adelaide and Ansgarde. Ansgarde and her sons accused Adelaide of adultery; Adelaide in turn disputed the right of Ansgarde's sons to inherit. Eventually, Adelaide succeeded in winning the case; but despite this, Ansgarde's sons Louis and Carloman remained kings until their deaths without heirs in 882 and 884, respectively, with the crown then being contested between Odo, Count of Paris and Charles the Fat.

Charles eventually succeeded to his father's throne in 898; his mother assisted in crowning him. She died in Laon on 10 November 901 and was buried in the Abbey of Saint-Corneille, Compiègne, Picardy. 
Adelaide av Paris (I1893)
 
86 Adjutant vid Västgöta kavalleriregemente 1710. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1711. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1712-02-09. Kapten därst. 1713-07-20. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1717-04-16. Drunknade 1731-11-29 i en sjö vid Kastensbols boställe i Långseruds socken Värmlands län samt begraven i Bro kyrka Värmlands län. Han bevistade slaget vid Gadebusch. Blev fången vid Tönningen 1713-05-16, men rymde 1714-04-00. Blev 1718 vid Fredrikshald illa blesserad i högra armen och blev därav ofärdig. Gift 1726-11-02 med Elsa Ebba Cremer, född 1695-08-03, död 1749, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Cremer, och Elsa Catharina Uggla. Hård af Segerstad, Erik (I1766)
 
87 Adolf Gustaf, (son av Olof Hård), till Stora Segerstad samt Dintestorp i Sandhems socken Skaraborgs län.
Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1630.
Överste för regementet 1636–1640.
Gift 1:o med Catharina Silfverhielm, som levde 1641, dotter av vice presidenten Isak Henriksson Silfverhielm, och hans 1:a fru Anna Ulfsparre af Broxvik.
Gift 2:o med sin broders svägerska Carin Kyle i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1650 med majoren Sven Lindormsson Bock af Näs, i hans 2:a gifte), dotter av Erik Hansson Kyle och iAnna Jönsdotter (Rosenbielke). 
Adolf Gustaf (I1797)
 
88 Adolf, (son av Carl, tab 94), till Skämningsfors i Brandstorps socken och Tumleberg i Essunga socken (båda i Skaraborgs län) samt Stora Segerstad i Reftele socken Jönköpings län, född 1642-07-22 på Skämningsfors och bars till dopet av drottning Christina. Student i Uppsala27 1656-08-13. Var page vid k. hovet 166126. Vistades 1664 vid kurfurstliga hovet i Heidelberg för att lära jägeriet24. Kom s. å. på sommaren till Württemberg24. Jägmästare i Östergötland, Småland och Öland 1673-05-14. Tillika major vid överste Lars Mörners av försvarskarlarna och jägeristaten upprättade regemente 1676-02-23. Överjägmästare i Skåne, Östergötland och Småland26 1682-03-09 och i Västergötland. Skåne och Småland 1688-03-09. Död 1697-02-02 i Stockholm hastigt av slag på Stockholms slott och begraven s. å. 2/7 i Fågelås i en vacker kopparkista, sedan nedsatt i Hårdska gravkoret i Brandstorps kyrka, där hans vapen med anor finnes. Gift med Anna Hierta, född 1651, död 1732-03-26 på Skämningsfors, dotter av generalmajoren Per Hierta, och Metta Lindelöf af Kedom.
Barn:
Carl Magnus, född 1677-09-11. Student i Lund 1690-09-27. Pikenerare vid livgardet 1697-03-18. Furir s. å. 28/7. Fänrik 1700-04-03. Löjtnant s. å. 11/9. Kapten 1704-03-28. Död ogift 1706 i Polen. Bevistade landstigningen på Seland, slagen vid Narva, Düna och Klissov samt belägringen av Thorn.
Beata, född 1679-01-15, död 1752-07-09. Gift 1722-04-15 med överstelöjtnant Ture Leijonstolpe, född 1691, död 1750.
Per Gabriel, född 1680. Kapten. Död 1708. Se Tab. 110
Eberhard, född 1681-11-16. Student i Lund 1690-09-27. Död 1694-04-27 på Bosjökloster i likanämnd socken Malmöhus län och begraven s. å. 4/11 i Hårdska gravkoret i Brandstorps kyrka, där hans vapen med latinska verser finnes.
Johan Adolf, född 1684. Överstelöjtnant. Död 1746. Se Tab. 111.
Olof, född 1686. Överstelöjtnant. Död 1768. Se Tab. 112
Metta, född 1687-12-04 på Skämningsfors, död 1762-06-20 Öjevalla. Gift 1714 med kaptenen Carl Fredrik Rotkirch, född 1686, död 1741.
Catharina Margareta, född 1691, död 1692-01-29 och begraven i Brandstorps kyrka 
Hård af Segerstad, Adolf (I2620)
 
89 Adrian
Släkten skall enligt traditionen härstamma från Holland. Äldste hittills kände stamfadern var
Dock bevisligen kofferdiskepparen i Stockholm, som i sitt gifte med Christina Svensdotter hade sönerna Mikael och Samuel. Båda födda i Katarina församling i Stockholm, vilka antogo namnet Adrian.
Valet av släktnamnet torde möjligen få sökas i den omständigheten att fadern seglat för då i Stockholm bosatta holländska köpmän med detta namn, av vilka en , Johan Adrianz, dog där 1701, och släkttraditionens uppkomst torde bero på en gammal anteckning, att Samuel Adrian, vilken såsom bokbinderigesäll besökt Holland, "kommit utifrån till Malmö 1718". -
Båda bröderna ägnade sig åt bokbinderiyrket.
Den äldre, Mikael Adrian, f 1687, d. 1755, bokbindare i Jönköping, var g m Catharina Malmberg, d. 1750, men efterlämnade inga kända ättlingar.
Den yngre, Samuel Adrian, f. 1689, d. 1743, blev bokbindare i Kristianstad, och efterlämnade i sitt 1725 ingångna andra gifte med Johanna Bildt, d. 1778, bokbindare i Jönköping, i tvenne giften fader till 14 barn, men vars släktgren snart utdog, Samuel, stamfader för Farhultsgrenen, se nedan, Johan Mikael, stamfader för Kristianstadsgrenen, se nedan, och Hans Jurgen, f 1742, d 1785, bokbindare i Kristianstad, vilken endast efterlämnade en dotter.
SSK 30, sid 4. 
Adrian, Bokbindare Samuel (I147)
 
90 Alfred blev köpman i Göteborg. Han upprättade den första släkttavlan 1882. Nygren, Alfred Theodor (I977)
 
91 Alfred Johansson var lantbrukare på Skepplinge gård som han arrenderade av Uppsala
Akademi.

Brev, affärs övriga handlingar, bilder av skilda slag och annat,som inte går att lägga in under
biografri kan hämtas på rubriken "Släkt" i "Mina dokument" 
Johansson, Gustaf Alfred (I204)
 
92 Allhelgona (E) AI:16 (1871-1876) Bild 278 / sid 264 (AID: v24016.b278.s264, NAD: SE/VALA/00006) Bohm, Emma Katarina (I62)
 
93 Alseda (F) AI:9 (1806-1819) Bild 17 / sid 9 (AID: v18779.b17.s9, NAD: SE/VALA/00009)

Alseda (F) AI:10 (1820-1826) Bild 18 / sid 4 (AID: v18781.b18.s4, NAD: SE/VALA/00009)


Stenkumla (I) AI:4 (1811-1828) Bild 920 / sid 85 (AID: v61781.b920.s85, NAD: SE/ViLA/23074)

Stenkumla (I) AI:4 (1811-1828) Bild 1220 / sid 115 (AID: v61781.b1220.s115, NAD: SE/ViLA/23074)

Stenkumla (I) AI:6 (1846-1857) Bild 520 / sid 46 (AID: v61784.b520.s46, NAD: SE/ViLA/23074)

Sanda (I) AI:7 (1882-1891) Bild 280 / sid 21 (AID: v61845.b280.s21, NAD: SE/ViLA/23070) 
Svanberg, Pehr (I2710)
 
94 Anders Bengtsson rustade som ryttare för Öntorp och deltog i krig mot polacker under 1600-talets två första decennier. År 1606 blev han fänrik vid ett nyuppsatt ryttarkompani vid Västgöta Ryttare, vid vilket regemente han tjänstgjorde hela tiden. Kompaniet blev snart indraget, men Anders Bengtsson fortsatte oförtrutet sin rustning, och fortsatte som ryttare. 1622 finns han med i en förteckning över de Västgötaryttare som inskeppades vid Älvsnabben (Örlogsbas i Stockholms skärgård) för att kämpa mot polackerna. Om han kom tillbaka därifrån är osäkert. Säkert är att han stupade i krig mot rikets fiender, det framgår av friherrebrevet som hans sonson Fromhold senare skulle få, undertecknat av konung Karl XI. Plats och datum är dock ej utsatta. Fäger, Anders Bengtsson (I2643)
 
95 Anders Bergström var vågskrivare i Falun, det bör ha inneburit att han skulle skriva upp hur mycket kopparn vägde, och förmodligen var det han skrev ett underlag för skatteuttag och avgifter. Bergström, Anders (I3205)
 
96 Anders Boström var ägare till slupen ”Carl Johan” om tolv läster. En läst var ett mått på ett fartygs lastförmåga. Det går 1,8 ton per läst vilket motsvarar en lastförmåga på 21,6 ton på Boströms slup. Boström, Skeppare Andreas (I2133)
 
97 Anders födelseår och dag skiftar i husförhörsböckerna.
Med någorlunda säkerhet, så är det Anders som föds den 21 juni 1789 i Stora Skogen, Tunhem.

Den 2 oktober 1810 noteras att Anders Andersson, född 1789 i Stora Skogen, flyttar från Väståna, Tunhem till Grinnhult, Uddevalla.
Västra Tunhem B:2 (1808-1848) Bild 128 / sid 223 (AID: v44882.b128.s223, NAD: SE/GLA/13647)

Den 2 november 1810 flyttar Anders från Tunhem till Grinnhult.
Uddevalla B:1 (1786-1812) Bild 90 / sid 171 (AID: v2222.b90.s171, NAD: SE/GLA/13595)
Brita kommer från Kville till Grinnhult den 25 januari 1810.
Uddevalla B:1 (1786-1812) Bild 85 / sid 161 (AID: v2222.b85.s161, NAD: SE/GLA/13595)

Då Anders och Brita gifter sig, så står det att han kommer från Tunhem och att båda är boende i Grinnhult. 
Andersson, Anders (I560)
 
98 Anders Gregorowitz och var enligt uppgift född i Jaroslav, Ryssland. Han kom som rysk krigsfånge hit och tjänade som soldat i Sverige i många år.


Ödenäs (P) AI:2 (1804-1814) Bild 21 / sid 33 (AID: v44938.b21.s33, NAD: SE/GLA/13667)

Ödenäs (P) AI:3 (1815-1822) Bild 31 / sid 23 (AID: v44939.b31.s23, NAD: SE/GLA/13667)

Ödenäs (P) AI:4 (1822-1837) Bild 29 / sid 24 (AID: v44940.b29.s24, NAD: SE/GLA/13667)

Bollebygd (P) AI:6 (1849-1852) Bild 61 / sid 107 (AID: v7179.b61.s107, NAD: SE/GLA/13042)

Bollebygd (P) AI:7 (1853-1863) Bild 86 / sid 157 (AID: v7180.b86.s157, NAD: SE/GLA/13042) 
Gregorowitz (Gregg), soldat Anders (I1912)
 
99 Anders Gustaf Almgren var hemmansägare i Kumla socken Västmanland.
Han byggde gården Persbo tillsammans med sin far Olof Jansson född 1790.*

Med stårsta sannolikhet antog Anders Gustaf namnet Almgren efter släktgården Almunda
som då hade varit i Almgrens ägo i flera hundra år.*

Gården Almunda ligger i Harakers socken - och straxt såder om Svanå slott.
Anders Gustaf dog av ålderdomssvaget i en ålder av 78 år.Källa:Hans Nygren 
Almgren, Anders Gustaf (I184)
 
100 Anders Kleen, född 1758-05-03 i Svalövs socken, Malmöhus län2. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1774-12-27. Korpral därst. 1780-08-21 kvartermästare 1786-09-03 avsked 1802-05-04. Död 1809-11-05 i Annelövs socken, Malmöhus län2. 'Han bevistade finska kriget 1788–1790 och tjänstgjorde ombord å fregatten ömheten vid Reval, Kronstadt och utgången ur Viborgsviken, där han blesserades och, då fregatten kom på grund, tillfångatogs, från vilken fångenskap han hemkom 1790.' Gift 1783-11-27 i Kvidinge socken, Kristianstads län med Anna Sofia Kallenberg, född 1760-10-16 i Östra Ljungby socken, Kristianstads län, död 1835-11-17 i Annelövs socken, dotter av likvidationskommissarien Conrad Kallenberg och hans 1:a hustru Botilda Lundström [Ls]. Kleen, Kvartermästare Anders (I140)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 28» Nästa»