Noteringar


Träd:  

Träffar 551 till 600 av 656

      «Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
551 Sinnessjukdom
Hjärninflamation 
Nygren, Runo Waldemar (I1086)
 
552 Sjöman i handelsflottan. Gerstedt, Sjöman Olof (I2005)
 
553 Skallsår Nygren, Bokhållarae Knut Gustaf Mauritz (I292)
 
554 Skattebönderna hade ofta störst frihet och bäst ställt. De brukade ett skattehemman, det vill säga mark som de ägde själva och för vilken de betalade en skatt till kronan eller staten. Jorden ärvdes ofta i många generationer och det finns än idag gårdar i landet som gått i arv inom samma släkt under flera hundra år. Går man tillbaka till medeltiden så var det ingen större skillnad på skattebönder och frälset (den tidiga adeln) vilka säkerligen härstammade från samma familjekretsar. Den ursprungliga betydelsen av ordet frälseman var nämligen en fri man, det vill säga den som inte var träl. De skattebönder vars släkt man kan följa längst tillbaka i tiden har inte sällan bekräftade släktförbindelser med frälset. Riksdagsmännen för bondeståndet var ofta skattebönder. Persson, Skattebonde Olof (I2251)
 
555 Skrapestad, Vallsjö
Vallsjö AI:3 (1770-1800) Bild 64 / sid 115 (AID: v22471.b64.s115, NAD: SE/VALA/00406) 
Johansdotter, Lisa (I45)
 
556 Skrivs som änka 1718.
Vallsjö AI:1 (1717-1734) Bild 21 / sid 25 (AID: v22469.b21.s25, NAD: SE/VALA/00406) 
Svensdotter, Kerstin (I2329)
 
557 Skräddare Nygren, Skräddare Per Rune (I371)
 
558 Skräddarmästare Hayman, John (I275)
 
559 Skuttunge (C) AI:19 (1861-1865) Bild 27 / sid 17 (AID: v125858.b27.s17, NAD: SE/ULA/11345) Persdotter, Eva Kristina (I2224)
 
560 Slag Westberg, Skomakare Lars (I2359)
 
561 Slag.

Begravd vid Persberget, 
Petterson Sax, Gruvdräng Jan (I1522)
 
562 Smed, (Hedlund eller Edlund)
Flyttade från Stenkumla till Eskelhem den 9/12 1848
Torpare, Smågårda Grund Åboer, Tofta
Hitflyttad från Stenkumla 1849
Bortflyttad till Kroks Hemman den 1/11 1870 
Hedlund, Niklas (I2001)
 
563 Smittkoppor. Hennes nyfödda dotter Johanna dog samma dag, två dagar gammal. Nilsdotter, Lisa (I313)
 
564 Son, Krokstäde Egor Tofta

Husbonde, Bjers Tofta
(betyg till America d. 29/3 82)
(Ingått i metodistsamfundet. Anmälan om detta 12/10 80)
(Personiligen infunnit sig d. 4/1 1881) 
Olsson, Sjöman Johan (I1972)
 
565 Son, Krokstäde Tofta
Sjöman, Gnisvärd Tofta
Inskr.nr: 239 i Visby sjömanshus

Påmönstrad i Visby som bästeman den 25/3 1875 på jakten ”Två Systrar”
(Redare: C.J. Krokstedt, kapten: J.N. Eskelund)
Avmönstrad i Rone den 7/6 1875 (Hyra/lön 45 Kr)

Påmönstrad i Visby den 2/3 1876 som matros på skonerten ”Otto”
(Redare: E. Liljewalch, kapten: L.J. Sandqvist)
Avmönstrad i Slite den 15/9 1876 (Hyra/lön 40 Kr)

Drunknad 1883 
Olsson, Niklas (I1982)
 
566 Son, Lixarfve N:o 1, Tofta
Flyttade från Lingsarfve till Qvarna den 1/11 1827
Dräng, Qvarna Eskelhem
Utflyttad till Hogrän den 20/10 1830
Utflyttad 1839 till Rangvalls
Drunknad vid fiske den 9/10 1843
 
Hansson, Olof (I1980)
 
567 Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1940-05-20. Student vid Stockholms högskola. Gift 1944-10-16 i Oscarskyrkan, Stockholm (Oscars förs, vb nr 587) med civilingenjören Leif Arne Traneus, född 1922-02-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, verkställande direktör i Brown Boveri Svenska AB. Wijnbladh, Anna Margaretha Sofia (I2148)
 
568 Stigtomta (D) AI:6 (1811-1815) Bild 23 / sid 17 (AID: v61349.b23.s17, NAD: SE/ULA/11450) Söderqvist, Kusk Johan (I1832)
 
569 Student i Rostock 1734, magister i Greifswald 1744, kyrkoherde i Grimeton 1749, riksdagsman 1755, kontraktsprost 1767. G. 1:o 1750 m. Regina Liedbergh, † 1751, dotter av kyrkoherden i Weddige Andreas Liedbergh, f. 1682 eller -83, † 1/5 1751 och Marta Gothenia, f. 1699, † 1749. 2:o 1758 m. Catarina Lagerbom.

https://sites.google.com/site/goteborgsslakter/aurelius 
Aurelius, Kyrkoherde Peter (I2196)
 
570 Student i Uppsala 1669-08-14 Hård af Segerstad, Lennart (I1783)
 
571 Student i Uppsala 1669-08-14.
Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1676-01-17.
Löjtnant därst. 1677.
Levde 1678-04-25 men död s. m. i Halmstad, skjuten av ryttmästaren Olof Bengtsson Silfverlod. 
Hård af Segerstad, Adolf (I1784)
 
572 Student i Uppsala1 1739-07-28.
Volontär vid fortifikationen 1739-06-08.
Sergeant vid Jämtlands regemente 1742-03-03.
Fänrik därst. 1742-05-13.
Löjtnant 1744-09-08. Genom byte löjtnant vid Västgötadals
regemente 1747-10-21.
Kaptenlöjtnant därst. 1749-02-22.

Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1752-06-02
(introd. s. å. 8/6 under nr 1954).

Stabskapten 1752-10-30. Kaptens indelning 1758-04-05.
Major 1760-01-23. RSO 1761-11-23.
Överstelöjtnant 1773-11-01. Genom byte transp. till Jämtlands
regemente 1776-08-19.
Avsked s. å. 8/10.

Död 1784-02-17 på Almetorp.
Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:53 (1784-1784) Bild 484 / sid 39 (AID: v180516.b484.s39, NAD: SE/VALA/0382501)

Gift 1747-09-19 med Hedvig Catharina Hård af Segerstad,
född 1717-03-19 Monäs, död 1807-06-14 på Sörbyn,
dotter av överjägmästaren Lennart Hård af Segerstad,
och Margareta Dorotea von Platen. 
de Bruce, Erik (I134)
 
573 Student i Uppsala27 1669-08-14.
Fänrik vid bergsregementet eller Malmöska regementet22 1674-11-02.
Löjtnant därst. 1675-04-20 och vid Skaraborgs regemente 1676-02-24.
Kapten vid sistnämnda regemente25 1678-09-17.
Avsked 1700-08-04.
Sedan major och kommendant.
Död 1711 Moanäs och begraven s. å. 3/11.

Gift 1688 i Fågelås socken3 med sin syssling Magdalena Hård af Segerstad, född 1665-08-12, död 1730 på kornettsbostället Broby i Gammalkils socken Östergötlands län och begraven s. å. 16/10, dotter av översten Gustaf Hård af Segerstad och friherrinnan Anna Stake. 
Hård af Segerstad, Johan (I1782)
 
574 Sven Freij förut kallad Sven Smuelsson var född i Wallsjö sn 26 oktober 1809.

Antagen den 4 september 1831. 6 fot 3/4 tum lång. Gift.
Noterad som Corpral vid G.M. 1841 - och som Distingstionscorpral vid G.M. 1858.
Sven Freij erhöll avsked vid G.M. den 28 juni 1862.

Han begärde att få avsked för sjuklighet enligt läkarinintyg. Han hade varit corpral sedan år 1838. Anmäldes till underhåll genast.
"Tjent utmärkt väl."

 
Samuelsson Freij, Sven (I42)
 
575 Svenskt medborgarskap den 26 november 1861. Hayman, John (I275)
 
576 Svågern PÅWEL IHRE klagade om oförrätt i svärmoderns gods onsdag 11/11 1685. 11/11 1685 klagade PÅWEL IHRE på att JÖRAN och svågern GABRIEL HANSSON WARENDORF oförrättade honom i HANS SVÄRMODERS gods.  Warendorph, Kanngjutare, rådman Gabriel (I2048)
 
577 Sylvester Johannis Phrygius, född 25 december 1572 i Kalmar,
död i Göteborg 1628.

Superintendent över Göteborgs stift 1620-1628 samt rektor.
Fadern sägs ha varit borgmästare i Kalmar.

Han blev student i Uppsala 1593 och magister i Wittenberg 1602.
År 1603 antogs han som skolrektor i Linköping, och 1610 förordnades
han till kyrkoherde i Skövde.
Phrygius utnämndes 1612 till superintendent i hertig Johans furstendöme,
över Kåkinds härad och till detta närliggande områden. Efter Johans död 1618 återföll furstendömet till kronan och Phrygius anställdes 1619 istället som
kyrkoherde i Göteborg.
Han utnämndes till kyrkoherde den 26 juli 1619, och fick konfirmationsbrev som kyrkoherde och superintendent över "de undersåtar, som tillförne
i Nylödöse bott hava" den 26 april 1620.

Han fick Fässbergs pastorat som annex, och bosatte sig i Fässbergs prästgård. Ett år senare erhöll han fullmakt på den där nyss inrättade superintendenturen.

Phrygius var en av sin tids mest ansedda predikanter men också en framstående humanistisk latinpoet, varför han under tiden i Tyskland erhöll hederstiteln "poeta laureatus cæsareus". Däremot ansågs hans svenska vers vara "klumpig". I en relativt stor produktion märks bland annat en översättning av berättelsen om Johan III:s dödskamp.

Han var gift med Christina, dotter till biskop Petrus Benedicti Oelandus i Linköping. Tillsammans fick de troligtvis fem barn, döttrarna Rebecka och Birgitta samt sönerna Johannes, Petrus och Sylvester Sylvestersson. Sedan Phrygius hade klagat över en långvarig sjukdom som hade "...slagit sig uti händer och fötter", reste han 1627 till Holland för att få läkarhjälp, men dog året därpå.

Han räknas bland sin tids mest utmärkta författare och kanske såsom den yppersta av samtida skalder i latinsk verskonst.
Endast förteckningen på hans tryckta arbeten upptar en ganska dryg lista. Flertalet av dem utgörs av likpredikningar och latinska skaldestycken.  
Phrygius, Sylvester Johannis (I1262)
 
578 Sättna AI:2 (1775-1782) Bild 101 / sid 94 (AID: v122622.b101.s94, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:3 (1785-1801) Bild 137 / sid 135 (AID: v122623.b137.s135, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna (Y) AI:4 (1806-1816) Bild 174 / sid 166 (AID: v122624.b174.s166, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna (Y) AI:5 (1816-1829) Bild 200 / sid 190 (AID: v122625.b200.s190, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna (Y) AI:6 (1829-1839) Bild 210 / sid 196 (AID: v122626.b210.s196, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna (Y) AI:7 (1841-1849) Bild 30 / sid 22 (AID: v122627.b30.s22, NAD: SE/HLA/1010198) 
Ersson, Anders (I2307)
 
579 Sättna AI:8 (1850-1861) Bild 43 / sid 30 (AID: v122628.b43.s30, NAD: SE/HLA/1010198)


Sättna AI:9a (1861-1872) Bild 58 / sid 51 (AID: v122629.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)


Sättna AI:9a (1861-1872) Bild 58 / sid 51 (AID: v122629.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:10a (1873-1882) Bild 58 / sid 51 (AID: v122631.b58.s51, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:11a (1883-1893) Bild 74 / sid 62 (AID: v122633.b74.s62, NAD: SE/HLA/1010198)

Sättna AI:12a (1893-1899) Bild 75 / sid 61 (AID: v122635.b75.s61, NAD: SE/HLA/1010198) 
Bergman, Johan Ersson (I2299)
 
580 Söderhamn (X) AI:2 (1749-1764) Bild 23 / sid 19 (AID: v136830.b23.s19, NAD: SE/HLA/1010202)

Söderhamn (X) AI:3 (1756-1764) Bild 73 / sid 66 (AID: v136831.b73.s66, NAD: SE/HLA/1010202) 
Norberg, Brita (I2513)
 
581 Söderhamn (X) AI:3 (1756-1764) Bild 88 / sid 80 (AID: v136831.b88.s80, NAD: SE/HLA/1010202) Klang, Filhuggare Mårten Ersson (I2512)
 
582 Söderhamn (X) AI:4 (1766-1769) Bild 74 / sid 70 (AID: v136832.b74.s70, NAD: SE/HLA/1010202)

Söderhamn (X) AI:5 (1769-1777) Bild 121 / sid 117 (AID: v136833.b121.s117, NAD: SE/HLA/1010202)

Söderhamn (X) AI:6 (1778-1785) Bild 132 / sid 125 (AID: v136834.b132.s125, NAD: SE/HLA/1010202)

Söderhamn (X) AI:7 (1785-1791) Bild 139 / sid 133 (AID: v136835.b139.s133, NAD: SE/HLA/1010202) 
Klang, Brita Mårtensdotter (I2511)
 
583 Söderhamn (X) AI:8 (1792-1799) Bild 161 / sid 154 (AID: v136836.b161.s154, NAD: SE/HLA/1010202) Friborg, Brita Magdalena (I2315)
 
584 Sören Sörensson får betraktas som en av Falkebergs stora personligheter. Han kan därför vara värd att ägna några rader. i Bilaga 3 lämnas flera biografiska uppgifter. Han var åren före 1710 handelsman och vice rådman i Falkenberg. Han ledde, som ovan berörts, borgenskapets strid mot Skepsgård. Han fick efterträda denne som gästgivare men som borgmästare togs en rådmanfrån Halmstad, Gustaf Dahlborg, vilket gav Falkenbergs känsla av att styras från Halmstad mera näring. Känslan förstärktes ytterliggare av att Dahlborg fortsatte att upprätthålla rådmanstjänsten i Halmstad. Åren omkring 1710 byggde Sören Sörensson såväl gästgivargården på Storgatan 42 som Hvitan ( namnet kom dock långt senare) på storgatan 24. Båda dessa byggnader har än idag kvar ursprungliga delar. Han ägde flera båtar för att skaffa varor till sin handelsverksamhet. När kommerskollegium uppmande borgerskapet i de svenska städerna att starta tegelbruk startade han ett sådant, beläget på nuvarande Kapelkyrkogårdens område. Han hade tobaksodling inne i Falkenberg, ironiskt nog var tobaksrökning på stadens gata förbjuden på grund av brandrisken. Det var alltså en mycket mångsidig man som nu blev gästgivare. 1732 blev han utnämnd till borgmästare efter påtryckningar från borgerskapet. Sören Sörensson avled den 28 septeber 1755 ochär begravd i S:t Laurentii kyrka.

Gästgivare och ägare av Hertings Gård 1709-1753. Född 23/12 1675 i Falkenberg. Föräldrar; Sören Mårtensson och Börta Svensdotter Holmer. Gift 1707 i Varberg med Anna Margareta Liedberg. Rådman och från 1732 borgmästare, Död 28/9 1755. Ligger begravd i S:t Laurentii Kyrka. ur boken: Falkenbergs gästgiveri, hotell & krogar Värdshuset Hwitan Ett av stadens äldsta stenhus, byggt 1698 - 1703. Byggmästaren, seder- mera borgmästaren, Sören Sörensson lät bygga huset som privatbostad åt sig, men med en krog och gästgiveri i bottenvåningen. Fasaden är gjord i grov falkenbergsputs som är vit, därav namnet Hwitan. I huset har inrymts såväl systembolag som vandrarhem. Numera drivs Hwitan som hotell och restaurang. Även byggt:
Kv Gästgivaregården 9. Gamla gästgivaregården som byggdes på 1700-talet. Byggherre: borgmästare Sören Sörensson
http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna/visa/29375

Falkmanska huset Detta är en av Falkenbergs äldsta byggnader. Det gamla gästgiveriet byggdes i början på 1700- talet av byggmästaren Sören Sörensson, vars son Johan Falkman, givit byggnaden dess namn, Falkmanska. Staden hade vid denna tid bara ca 300 invånare. Att man ändå ville satsa på krogar och gästgiverier berodde troligtvis på konkurrens från Halmstad och Varberg. Dessa städer hade hotat att helt utplåna Falkenberg från kartan. I Falkmanska huset ? nns nu ett trevligt kafé.
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.grandhotelfalkenberg.se%2Fsites%2Fgrandhotelfalkenberg.se%2Ffiles%2Fgamla-stan.pdf&ei=yRQDUY-aK4iL4gSgzoDAAw&usg=AFQjCNFscsMIeFzHJT9RsLSPn-z7f0J2Kg&sig2=W457HAGhyDLux0WNCDF47A&bvm=bv.41524429,d.bGE 
Sörensson, Rådman, Borgmästare Sören (I2578)
 
585 Tandsprickning Nilsson, Amalia (I331)
 
586 Testamente: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:3 (1650-1820) Bild 317 / sid 267 (AID: v180432.b317.s267, NAD: SE/VALA/0382501) Hård af Segerstad, Axel (I51)
 
587 Till Kavlås i Hömbs socken, Tamstorp i Trökörna socken, Ulvstorp och Frittorp i Sparlösa socken (alla i Skaraborgs län), Livered i Hålanda socken Älvsborgs län och Ramsjöholm i Svarttorps socken Jönköpings län, född 1654-05-22. Kammarherre. Understallmästare 1677-01-08. Hovstallmästare 1697-12-01. Fick inseende över Strömsholms stuteri. Död 1714-02-06 Och begraven s. å. 9/2 i Riddarholmskyrkan i Stockholms samt därefter nedsatt i Hömbs kyrka Skaraborgs län, som han från grunden låtit förnya och där hans vapen med anor finnes. Han var en stor ryttare och lärde prins Carl, sedermera konung Carl XII, att rida. Gift med friherrinnan Brita Christina Stake, död 1729-09-12, dotter av kaptenlöjtnanten, friherre Erik Stake, och Ebba Ulfsparre af Broxvik. Hård af Segerstad, Gustaf (I53)
 
588 Tillh. Karlstad lärov. 1875-82. Anställd på kontor i Göteborg, sedan 89 kontors-
chef och prokurist hos firman Lampe & Co., Göteborg. 
Nygren, Claes Fridolf (I1076)
 
589 Tillh. lärov. 1853-6-t (mogenh.-ex.). Kom i handel hos P. F. Broman.
Innehade sedan (till 87) under firma Brinck & Nygrens bryggeri det forna Frank- eska bryggeriet (nuv. Karlstads bryggeriakt.-bol.). Blef då inspektör och 89 gene- ralagent för Norge hos lifförsäkr.-akt.-bol. Thule. Afsk. m. pension og. Bosatt i Kristiania. Ogift. 
Nygren, Gustaf Adolf (I976)
 
590 Tillh. lärov. 1854-64 (mogenh.-ex.). E. lär. i Karlstad 65-66. Köpman i
Gbg. Redaktör af Gbgs marknadsberättelser.
Gift 1877 med Hedvig Darild, f. 56. Barnlös. 
Nygren, Jacob Napoleon (I1849)
 
591 Tillh. lärov. 1856-63. I bagerilära hos fadern, hvarefter han lärde fotogra-
fiyrket och reste öfver till Amerika. Död 1895 20/ 3 i Karlstad, ogift.Utvandrade den 8 jan 1886 till Chicago. 
Nygren, Johan Ludvig (I1850)
 
592 Tillh. lärov. x861-65. Bitr. i broderns järnaffär i Karlstad. Öppnade sedan
egen järnaffär i Kristinehamn, där han dog hastigt 89 9 / 1 , ogift. 
Nygren, Carl Otto (I1852)
 
593 Tillhörde Karlstad läroverk 1855-58. Gen.-gick hand.-inst. i Rostock 62-63. Inträdde 65 i vinhand.-firman Otto Wallenius & C:o, Gbg. Sedan denna firma upphörde 92, fortsat:e han i eget namn till 94, då han som kont.-chef öfvergick till firman Olof Predin & C:o.
Död 1913 3j8 i Göteborg, ogift.
Tog liflig del i musiklifvet i Gbg och var inom ordens- och föreningsväsen- det högt skattad. Var en af stiftarue af af Värmlandsgillet, där han åtnjöt stor popularitet. Var länge skattmästare f Par Bricolls riddaregrarler och innehade dess högsta utmärkelser. Därjämte hög frimurare.
 
Nygren, Alfred Theodor (I977)
 
594 Tjänsteqvinnans fadr Grufdr. Jan Sax vid Persberget har kunnat skriftligt bifall till äktenskapet. Familj F475
 
595 Torpare Nygren, Per Gustaf Persson (I379)
 
596 Torpet Strandhagen
Ett par pilskott från bryggan låg Torpet Strandhagen under Röd. I kyrkböckerna finns noterat fem olika familjer som har bott på torpet mellan åren 1813 till 1927. Anders Kristoffersson (1795–1876), som tog sig namnet Boström, bodde där med sin familj åren 1825 till 1864.
Hustrun hette Anna Larsdotter (1795–1877). Deras barn var: Andreas f.1816, Samuel f. 1824, Britta f.1821, Karolina f. 1827, Lovisa f. 1829, Amalia f. 1833 och Helena f.1835. Anders Boström var ägare till slupen ”Carl Johan” om tolv läster. En läst var ett mått på ett fartygs lastförmåga. Det går 1,8 ton per läst vilket motsvarar en lastförmåga på 21,6 ton på Boströms slup. När Smögenborna anlade sin fotbollsplan transporterades jord och sand (kallad Boströmsjorden) sjöledes från platsen där Strandhagen hade legat.
Från bryggan leder en brant backe upp mot gårdarna. Halvvägs upp i backen skymtar en gammal tegelbyggnad i vilken Rödströms på sin tid hade smedja, tunnbinderi och sillsalteri. 
Kristoffersson Boström, Torpare Anders (I2136)
 
597 Tossene (O) AI:5 (1861-1869) Bild 162 / sid 305 (AID: v1214.b162.s305, NAD: SE/GLA/13568) Kristoffersson Boström, Torpare Anders (I2136)
 
598 Tossene SNL:18 (1830-1840) Bild 73 / sid 70 (AID: v187794.b73.s70, NAD: SE/GLA/13568) Boström, Skeppare Anders (I2133)
 
599 Tvinsot Wendelius, Alma Sofia (I1235)
 
600 Umeå stadsförsamling (AC) AI:1 (1737-1756) Bild 49 / sid 43 (AID: v139925.b49.s43, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling (AC) AI:4 (1773-1790) Bild 10 / sid 15 (AID: v139928.b10.s15, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling (AC) AI:4 (1773-1790) Bild 165 / sid 12 (AID: v139928.b165.s12, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling (AC) AI:5 (1790-1807) Bild 11 / sid 14 (AID: v139929.b11.s14, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling (AC) AI:5 (1790-1807) Bild 62 / sid 116 (AID: v139929.b62.s116, NAD: SE/HLA/1010220)

Umeå stadsförsamling (AC) AI:5 (1790-1807) Bild 195 / sid 59 (AID: v139929.b195.s59, NAD: SE/HLA/1010220) 
Burström, Anna Maria (I2561)
 

      «Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Nästa»