Noteringar


Träd:  

Träffar 701 till 734 av 734

      «Föregående «1 ... 11 12 13 14 15

 #   Noteringar   Länkad till 
701 Väpnare. Häradshövding i Laske härad i Västergötland 1559.

Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561.

Häradshövding i Rasbo härad i Uppland 1594. Död före 1617.

Gift 1:o med Ingeborg Krumme, dotter av riksrådet och lagmannen i Södermanland, väpnaren Nils Nilsson Krumme och Margareta Siggesdotter (Sparre).

Gift 2:o 1569-09-19 på Aspenäs med Anna Arvidsdotter Trolle i hennes
2:a gifte, dotter av riddaren, riksrådet och amiralen Arvid Joakimsson Trolle
och Hillevi Knutsdotter (Sparre nr 7).

Gift 3:o med sin brorsons svägerska
och den 2:a fruns syssling, friherrinnan Anna Gabrielsdotter (Oxenstierna)
också i hennes 2:a gifte, dotter av riddaren, riksrådet och riksmarsken Gabriel Kristiernsson (Oxenstierna) och Beata Eriksdotter Trolle. 
Posse, Lage (I1280)
 
702 Väpnare. Riksråd 1504.
Förseglade bland riksråden beslutet om flera kyrkors byggande i Finland.

Deltog i mötet med danskarna i Varberg 1508 och förseglade bekräftelsen
av Malmö recess 1512.

Uppräknas bland det rusttjänstgörande frälset i Västergötland 1526?1537.

Beseglade Västerås recess 1527. Invecklad i Västgötaherrarnas uppror och
på den grund skild ur rådet 1529.

Erhöll benådningsbrev 1529-08-21.

Beseglade Västerås arvförening 1544.

Fick 1545 konung Gustaf I:s föreskrift till konungen i Danmark angående
sitt mödernearv.

Gift 1:o med Elsa Nilsdotter, dotter av hövidsmannen på Älvsborg, riddaren
och riksrådet Nils Clausen (Sparre av Ellinge), till Ellinge och Vik, bördig
från Danmark, och Margareta Broek.

Gift 2:o med Anna Axelsdotter, dotter av riddaren och riksrådet Axel Mattsson (Hällekisätten), till Hellekis och Fornetorp, och Birgitta Eriksdotter (lilliesparrevapen).


Barn i gifte 2:0:

Elsa.
Drottning Catharina Jagellonicas hovmästarinna 1569. Död 1579 och
begraven i Lofta kyrka Kalmar län.
Gift 1548-10-07 på Stockholms slott, 'då konung Gustaf I gjorde bröllopet
och hon fick i morgongåva 400 marker örtuger och vederlag i jordagods
samt 100 ungerska gyllen i förbättring', med riksrådet och lagmannen
Axel Eriksson (Bielke) i hans 2:a gifte.

Knut.

Riddare och riksråd. Död 1595.

Nils.
Befallningsman och häradshövding. Död 1603.

Lage.
Häradshövding.

Brita
Död 1579-11-19 på Hellekis. Gift före 1554-02-04 med riddaren
och ståthållaren Åke Haraldsson (Soop).

Märta,
levde vid arvskiftet efter fadern 1554. Gift med riddaren och riksrådet
Jöns Tordsson Bonde i hans 1:a gifte.

Anna,
död fem veckor efter bröllopet. Gift 1569 med konung Johan III:s kammarjunkare Erik Andersson (Ekeblad) i hans 1:a gifte, död 1585.

Margareta,
född 1548, död 1575-03-20 på Häradssäter i Värna socken.
Gift efter 1554 med sin äldsta systers styvson, riddaren och riksrådet
Johan Axelsson (Bielke)

_________________________________________________

Axel Nilsson Posse, född 1477, död 1553, var riksråd och väpnare. Han var son till Nils Jönsson Posse och Gertrud Mattsdotter Römer.
Axel Nilsson Posse var gift första gången med Elsa Nilsdotter[1], dotter till hövidsmannen på Älvsborg, riddaren och riksrådet Nils Clauseu, bördig från Danmark och Margareta Brock. Axel och Elsa fick tillsammans en dotter, Elsa, född cirka 1525 och död 1579. Hon gifte sig den 7 oktober 1548 på Stockholms slott med Axel Eriksson Bielke. Deras dotter Barbro blev mamma till Axel Oxenstierna.

Axel Posse gifte sig andra gången med Anna Axelsdotter af Winstorpa (1498 - 1582), dotter till Axel Mattsson och Birgitta Eriksdotter. Paret fick många barn:

Knut ( -1595) Nils (svärfar till Torsten Lennartsson ( - 1603), med sonen Lennart Torstenson och dottern Ingeborg, gift med kusinen Knut Posse af Hedensund. Lage ( -1608) Brita (gift Soop) ( -1579) Märta (gift Bonde) Anna (gift Ekeblad) ( -1569) Margareta (1548-1575, gift med Johan Axelsson (Bielke). Deras dotter Gunilla blev gift med Johan III. Axel ägde genom arv Såtenäs, Gamlegården (nu Gammelstorp) och Tun (alla i Tuns socken). Genom sitt äktenskap med Elsa Axelsdotter kom också Hellekis i Medelplana socken i hans ägo, en egendom som stannade i släkten Posses ägo fram till 1818.

Axel Posse utnämndes till riksråd 1504 och deltog i beslutet om flera kyrkors byggande i Finland. Han deltog också i mötet med danskarna i Varberg 1508. Han förseglade bekräftelsen av Malmö recess 1512 och Västerås recess 1527. Axel Posse uppräknades bland det rusttjänstgörande frälset i Västergötland 1526-1537.

Axel Posse var invecklad i Västgötaherrarnas uppror och på grund av detta skild ur riksrådet 1529. Han erhöll benådningsbrev 21 augusti 1529 och avlade därefter en trohetsed gentemot kungen den 4 oktober 1529. Förläningsbrev på kungl. sakören av egna lantbor erhöll han 1532 och 1542. Han beseglade Västerås arvförening 1544.

Arvskifte efter honom förrättades den 4 februari 1554. 
Posse, Axel Nilsson (I1282)
 
703 Västra Husby C:2 (1690-1742) Bild 39 / sid 65 (AID: v42235.b39.s65, NAD: SE/VALA/00447) von Feilitzen, Olof Johan (I695)
 
704 Västra Vingåker (D, T) AI:15d (1856-1860) Bild 19 / sid 12 (AID: v62991.b19.s12, NAD: SE/ULA/11076) Persdotter, Anna (I382)
 
705 Västra Vingåker AIIa:8h (1938-1947) Bild 2090 / sid 2299 (AID: v230038.b2090.s2299, NAD: SE/ULA/11076) Nygren, Skräddare Per Rune (I371)
 
706 Wahlberg, Charlotta

f. 1824 i Göteborgs Karl Johan (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)

h.
Gift kvinna, mor i familjen

15:de Roten N:o 24 C. b
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)

Födelseort i källan: Carl Johan Gtbg.


Källa: Sveriges befolkning 1890 
Wahlberg, Anna Charlotta (I276)
 
707 Woping Cough (Kikhosta) Hayman, Ida E (I1081)
 
708 Åhr 1765 den 30de November ????? Magistratens Ledamöter Herr Rådmannen Johannes Schuberg och herr Rådmannen Magnus Öhrwall samt Vice Stads-Notarien Peter Carlson tilsammans uti frambledna Borgmästar Wälacktade frun Anna Greta Lidbergs(?) stärbhus, som genom döden afgådt den 19 i denne månad, at hålla Laga Bouppteckning wärdering och skifte på all theß befinteliga efterlemnade så fasta som lösa ägendom emellan förbemelte frus efterlämnade fem stÿcken Bröstarfwingar 2ne söner och 3 döttrar
som äro här tilstädes. äldsta herr Borgmästaren Johan Falckman Sonesson yngre sonen, Råd och handelsmannen ädel och högacktad herr Hans falckman Söhnenson, Råd- och handelsmannen ädel och högacktad herr Jacob Lagerbom som äger äldsta doteren, vice Pastoren Wälährewyrdiga och höglärde herr Martin Bonander gift med yngre(?) doteren, Tulförmästaren(?) ädel och högaktad herr Peter Anthon Pyhlson (?) gift med yngsta doteren. Till ägendomens werdering jemte förnämda Rådmän äro förordnade handelsmannen herr Olof Fagerberg och Borgaren Elias Jönsson. Men innan förättningen företogz blef för respective arfwingarna uti Sterbhuset föreläst 9 Capitlet 6¿ arfde Balcken, hwarefter börjades som fölljer, neml[lige]n:
 
Liedberg, Anna Margareta (I2579)
 
709 Älvdalen AI:18 (1837-1847) Bild 198 / sid 192 (AID: v75528.b198.s192, NAD: SE/ULA/12223)

Älvdalen AI:19 (1837-1847) Bild 192 / sid 187 (AID: v75529.b192.s187, NAD: SE/ULA/12223)

Familjen flyttar till Hässjö
Älvdalen AI:19 (1837-1847) Bild 192 / sid 187 (AID: v75529.b192.s187, NAD: SE/ULA/12223)

Hässjö (Y) AI:5 (1844-1852) Bild 217 / sid 212 (AID: v121674.b217.s212, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö (Y) AI:6 (1853-1860) Bild 194 / sid 183 (AID: v121675.b194.s183, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö (Y) AI:6 (1853-1860) Bild 116 / sid 106 (AID: v121675.b116.s106, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö (Y) AI:7 (1861-1870) Bild 158 / sid 150 (AID: v121676.b158.s150, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö (Y) AI:8 (1871-1880) Bild 174 / sid 166 (AID: v121677.b174.s166, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö AI:9b (1880-1891) Bild 62 / sid 306 (AID: v121679.b62.s306, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö AI:9c (1880-1891) Bild 171 / sid 661 (AID: v121680.b171.s661, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö AI:10c (1891-1901) Bild 56 / sid 563 (AID: v121683.b56.s563, NAD: SE/HLA/1010083)

Hässjö AIIa:2 (1902-1936) Bild 1340 / sid 429 (AID: v121686.b1340.s429, NAD: SE/HLA/1010083) 
Edström, Murare Olof (I1370)
 
710 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 27 / sid 24 (AID: v127352.b27.s24, NAD: SE/ULA/11785) Jagare, Cajsa (I2420)
 
711 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 27 / sid 24 (AID: v127352.b27.s24, NAD: SE/ULA/11785) Jagare, Mästermältare Petter (I2464)
 
712 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 28 / sid 25 (AID: v127352.b28.s25, NAD: SE/ULA/11785) le Broun, Smältardräng Pehr (I2384)
 
713 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 29 / sid 26 (AID: v127352.b29.s26, NAD: SE/ULA/11785) Öbrink, Anna (I2484)
 
714 Älvkarleby (C) AI:1 (1736-1744) Bild 74 / sid 71 (AID: v127352.b74.s71, NAD: SE/ULA/11785) Gauffin, Johanna (I2504)
 
715 Älvkarleby (C) AI:3 (1768-1773) Bild 114 / sid 101 (AID: v127354.b114.s101, NAD: SE/ULA/11785) Persdotter, Maria (I2385)
 
716 Älvkarleby (C) AI:3 (1768-1773) Bild 125 / sid 111 (AID: v127354.b125.s111, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:8 (1810-1819) Bild 23 / sid 16 (AID: v127359.b23.s16, NAD: SE/ULA/11785) 
Klockare, Kronobåtsman Danel Öberg (I2478)
 
717 Älvkarleby (C) AI:3 (1768-1773) Bild 23 / sid 15 (AID: v127354.b23.s15, NAD: SE/ULA/11785) Matsdotter, Lisa Stina (I2479)
 
718 Älvkarleby (C) AI:4 (1774-1785) Bild 30 / sid 22 (AID: v127355.b30.s22, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:5 (1785-1793) Bild 21 / sid 16 (AID: v127356.b21.s16, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:6 (1794-1801) Bild 23 / sid 15 (AID: v127357.b23.s15, NAD: SE/ULA/11785) 
Öberg, Bonde Jan (I2431)
 
719 Älvkarleby (C) AI:4 (1774-1785) Bild 36 / sid 28 (AID: v127355.b36.s28, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby (C) AI:5 (1785-1793) Bild 27 / sid 22 (AID: v127356.b27.s22, NAD: SE/ULA/11785) 
Ivarsson, Mats (I2481)
 
720 Älvkarleby AI:10 (1824-1831) Bild 141 / sid 128 (AID: v127361.b141.s128, NAD: SE/ULA/11785) le Brun, Cajsa (I2360)
 
721 Älvkarleby AI:24b (1891-1895) Bild 255 / sid 746 (AID: v127379.b255.s746, NAD: SE/ULA/11785) Östberg, Stuveriarbetare Per Persson (I2233)
 
722 Älvkarleby AI:3 (1768-1773) Bild 113 / sid 100 (AID: v127354.b113.s100, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:3 (1768-1773) Bild 113 / sid 100 (AID: v127354.b113.s100, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:4 (1774-1785) Bild 209 / sid 200 (AID: v127355.b209.s200, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:5 (1785-1793) Bild 171 / sid 166 (AID: v127356.b171.s166, NAD: SE/ULA/11785)


Släkten invandrade från Liège, Vallonien, Belgien under början av 1600-talet.
Namnvarianter: Broun, Brun, Bruun, le Broun 
le Brun, Mästersmed Per (I2361)
 
723 Älvkarleby AI:5 (1785-1793) Bild 74 / sid 69 (AID: v127356.b74.s69, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby (C) AI:7 (1802-1809) Bild 101 / sid 93 (AID: v127358.b101.s93, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby AI:6 (1794-1801) Bild 101 / sid 93 (AID: v127357.b101.s93, NAD: SE/ULA/11785)Fått spö för stöld 2:a gången

Älvkarleby AI:8 (1810-1819) Bild 109 / sid 102 (AID: v127359.b109.s102, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby (C) AI:9 (1818-1824) Bild 105 / sid 97 (AID: v127360.b105.s97, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby AI:10 (1824-1831) Bild 141 / sid 128 (AID: v127361.b141.s128, NAD: SE/ULA/11785) 
Westberg, Skomakare Lars (I2359)
 
724 Älvkarleby AI:8 (1810-1819) Bild 109 / sid 102 (AID: v127359.b109.s102, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:9 (1818-1824) Bild 105 / sid 97 (AID: v127360.b105.s97, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:14 (1841-1845) Bild 286 / sid 281 (AID: v127365.b286.s281, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby AI:15 (1846-1850) Bild 287 / sid 282 (AID: v127366.b287.s282, NAD: SE/ULA/11785)

Älvkarleby (C) AI:16 (1851-1860) Bild 283 / sid 280 (AID: v127367.b283.s280, NAD: SE/ULA/11785) 
Stark, Kronobåtsman Jan Westberg (I2357)
 
725 Ödenäs (P) AI:2 (1804-1814) Bild 21 / sid 33 (AID: v44938.b21.s33, NAD: SE/GLA/13667) Andersson Gregg, Anders (I1905)
 
726 Östergötlands läns landskontor EIb:1 (1704-1704) Bild 12100 / sid 1290 (AID: v401110b.b12100.s1290, NAD: SE/VALA/01979)

Östergötlands läns landskontor EIb:3 (1706-1706) Bild 2860 / sid 277 (AID: v401112a.b2860.s277, NAD: SE/VALA/01979)

Östergötlands läns landskontor EIb:4 (1707-1707) Bild 2830 / sid 547 (AID: v401113a.b2830.s547, NAD: SE/VALA/01979

Hustrun änka:
Östergötlands läns landskontor EIb:5 (1711-1711) Bild 450 / sid 54 (AID: v401114c.b450.s54, NAD: SE/VALA/01979) 
Klementsson, Zacharias (I1502)
 
727 Östgöta posten
1908-05-01

En lyckoriddare

Under denna rubrik läses i Lunds Dagblad följande märkliga referat.
Vi erinra om att huvudpersonen i denna sorgliga affär för en tid sedan
uppträdde som föredragshållare här i Linköping på inbjudan av Föreningen
för kvinnans politiska rösträtt.

L.D skriver:

På Södra skånska infanteriregementets expedition i Malmö stod i lördags
inför krigsrätt reservunderlöjtnanten vid regementet Frans Oscar Selvig Lagerstedt,
vilken låtit åtskilliga förseelser i tjänsten komma till last. Han hade mot bättre vetande
lämnat regementschefen felaktiga uppgifter om sin person samt undandragit sig
inställelse vid regementet för att undgå ådömt arreststraff.

Punktligt på slaget infann sig hr Lagerstedt inför rätten. Han gjorde intryck av att vara
en energisk man, bar stora bruna mustascher och bakom guldbågade pincené
blickade ett par skarpa ögon. Hållningen var en militärs, rak ock lång som en kronans karl
var han, och hela hans yttre bar prägel av vida större vederhäftighet och andlig soliditet
än som under rättsförhandlingarna visade sig var hans verkliga.

Om sin person uppgav han följande: Han var född i domkyrkoförsamlingen i Göteborgs stad,
där hans fader varit sjökapten, hade vistats vi latinläroverket därstädes till 1894 (eller 95) och
avlade mogenhetsexamen 1896 i Vänersborg.
Han hade något över ett år varit anställd i Morgonpostens redaktion och inskrevs vid
Uppsala universitet den 7 juni 1898 och reste på hösten samma år till Berlin, vid vars universitet han
vistats omkring 1 1/2 år.
Vidare hade han studerat vid universitetet i London 2 1/2 och i Paris 1 år. 1903 var han
åter hemma i Sverige och antogs våren 1904 till volontär i reserven vid Södra skånska infanteriregementet.
Han inskrevs vid Lunds universitet och började studierna där vårterminen 1904 och avlade
den 10 aug samma år reservofficersexamen.

I den till regementet ingivna tjänsteförteckningen hade han uppgivit sig ha avlagt fil. kand-, fil. lic-
och fil d:r-examen och hade med betygsavskrifter styrkt detta. Emellertid hade han på något sätt
röjts och nödgades nu vid rätten på framställd fråga erkänna att han icke avlagt någon av dessa examina.

– Doktorsexamen skall ni ha avlagt i Berlin och har ni sålunda förfalskat ert doktorsdiplom?

– Ja – kom det kort och gott. – Men jag skall be att få tillägga, att jag under min vistelse
i London verkligen skrev en avhandling för doktorerades vinnande men kom aldrig att disputera i Berlin.
Då jag nu en gång hade uppgivit mig vara fil d:r, hade jag, då jag uppfordrats att styrka detta,
hittat på att förfalska doktorsdiplomet.

– Och avskriften har vidimerats utan vidare?

– Ja, av min svåger och min svärfar.

– Ni är ju gift?

Denna fråga gjorde synbarligen ett djupt intryck på hr L., som med gråten i halsen äntligen
kom sig för att svara:

– Sedan den 24 mars i år.

Hr Lagerstedt, som ej förut varit straffad, undergick under år 1907 vid regementet 3 dagars arrest
och hade i början av 1908 ådömts ett liknande straff, men hade då uppgivit sig vara anställd
hos länsstyrelsen i Göteborg och denna tjänst, fordrade just vid den tiden för straffets avtjänande hans närvaro.
Han blev alltså permitterad.
Emellertid hade man på förfrågan hos länsstyrelsen i Göteborg erhållit till svar, att någon
Lagerstedt icke var anställd där.
Hr Lagerstedt blev ådömd ytterligare straff för falska uppgifter
och anmodades att omedelbart infinna sig vid regementet.

– Varför ställde ni er icke till efterrättelse denna order från regementsbefälhavaren?

– Därför att jag just vid tillfället var på föreläsningssturné i Uppland, Västmanland och Sörmland.
Dessa föreläsningar var redan på förhand bestämda och kunde inte uppskjutas.

– Me varför infann ni er inte i enighet med given order till det förhör. som skulle hållas här i Malmö
den 9 dennes?

– Av de skäl, som jag i svar till regementsbefälhavaren uppgivit. Såsom bifogat intyg från en
praktiserande läkare i Norrköping visar, led jag vid tillfället av benhinneinflammation och
råddes av läkaren att hålla mig hemma.

Här upplyste auditören vid krigsrätten, att antydde norrköpingsläkare på förfrågan meddelat
att hr Lagerstedt hade begärt läkarutlåtande, enär ”han skulle ner till Malmö och sitta i krigsrätt
såsom vice auditör vid regementet”

Inför rätta upplystes vidare att hr Lagerstedt i egenskap av juris utriusque kandidat (vilken examen
skulle ha avlagts vid härvarande universitet) genom annons i ortstidningarna låtit tillkännage,
att han ämnade upprätta en advokatbyrå i Norrköping (i annonsen bär han titlarna ” fil d:r, jur. utr.
kand., e. o. hovrättsnotarie). Så hade även skett i början av året och för åtta dagar sedan
fungerade hr Lagerstedt såsom advokat inför rätta i Norrköping.

– Men hr Lagerstedt har ju inte heller avlagt denna examen?

– Nej, men det förhåller sig så, att jag verkligen fullgjort alla tentamina och var endast oviss om
betyg i straffrätt. Fakultetens notarie trodde att avhandlingen i straffrätt var godkänd, och jag var
då alldeles säker på min sak, och t o m så säker, att jag sände min fästmö telegrafiskt
meddelande om att jag var klar.

Förhållandet med denna förfrågan hos fakultetens notarie lär emellertid vara ett helt annat än hr L.
uppgivit, enligt vad som upplystes inför rätta.
Den anklagade bad till slut få framdraga såsom en förmildrande omständighet, att han ej kunde
förlikas med tanken på att sitta i arrest på sin första lysningsdag. Därför hade han hittat på
lögnen om anställningen vi länsstyrelsen i Göteborg. Och sedan hade han aldrig haft mod
att omtala, hur det i verkligheten förhöll sig med de lärda titlarna.

Därmed var de pinsamma krigsrätten slut. Intet ansvar yrkades här, utan handlingarna
komma att översändas till krigshovrätten, som fäller utslaget.

Källa: http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:147585&sequence_number=5&recordNumber=&totalRecordNumber=

 
Lagerstedt, Frans Oscar (I234)
 
728 Östhammar AI:4 (1805-1816) Bild 25 / sid 11 (AID: v127657.b25.s11, NAD: SE/ULA/11828) Öster, Johan (I1244)
 
729 Östra Fågelvik (S) AI:14 (1820-1825) Bild 114 / sid 108 (AID: v9184.b114.s108, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:15 (1825-1830) Bild 118 / sid 112 (AID: v9185.b118.s112, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:16 (1830-1834) Bild 125 / sid 119 (AID: v9186.b125.s119, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:17 (1835-1840) Bild 143 / sid 137 (AID: v9187.b143.s137, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:18 (1841-1844) Bild 142 / sid 136 (AID: v9188.b142.s136, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:19 (1845-1848) Bild 146 / sid 139 (AID: v9189.b146.s139, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:20 (1848-1850) Bild 185 / sid 176 (AID: v9190.b185.s176, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:21 (1851-1855) Bild 224 / sid 217 (AID: v9191.b224.s217, NAD: SE/VA/13687)

Östra Fågelvik (S) AI:22 (1856-1860) Bild 238 / sid 232 (AID: v9192.b238.s232, NAD: SE/VA/13687) 
Kjellander, Cajsa (I2134)
 
730 Östra Fågelvik (S) AI:17 (1835-1840) Bild 109 / sid 103 (AID: v9187.b109.s103, NAD: SE/VA/13687) Pettersson, Skomakare Erik Gustaf (I2126)
 
731 Östra Fågelvik (S) AI:3 (1751-1760) Bild 110 / sid 66 (AID: v9172.b110.s66, NAD: SE/VA/13687) Persdotter, Cajsa (I2658)
 
732 Östra Fågelvik AI:24 (1866-1870) Bild 92 / sid 81 (AID: v9194.b92.s81, NAD: SE/VA/13687)


Vaxholm AI:25 (1890-1899) Bild 400 / sid 29 (AID: v91651.b400.s29, NAD: SE/SSA/1583)

Vaxholm AIIa:1 (1900-1908) Bild 380 / sid 26 (AID: v91654.b380.s26, NAD: SE/SSA/1583) 
Eriksson, Sergeant Arvid (I2121)
 
733 Östra Tollstad AI:3 (1821-1836) Bild 171 / sid 161 (AID: v26326.b171.s161, NAD: SE/VALA/00491) Berg, Jöns (I1951)
 
734 Övre Ullerud (S) AI:4 (1791-1801) Bild 89 / sid 85 (AID: v9256.b89.s85, NAD: SE/VA/13691) Larsson, Nils (I849)
 

      «Föregående «1 ... 11 12 13 14 15