Jägmästare Georg Planting Gyllenbåga

Man 1682 - 1747  (65 år)


Personlig information    |    Noteringar    |    Alla    |    PDF

 • Namn Georg Planting Gyllenbåga 
  Titel Jägmästare 
  Född 1 Feb 1682 
  Kön Man 
  Död 21 Jul 1747  Tibble, Vassunda, Uppsala län Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Begravd Rasbokil, Rasbo, Uppsala län Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Person-ID I3086  Nygren
  Senast ändrad 21 Sep 2020 

  Far Gustaf Planting Gyllenbåga,   f. 16 Apr 1644, Stettin, Tyskland Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 12 Aug 1698  (Ålder 54 år) 
  Mor Maria Jürgensdotter Schildt,   f. 1673,   d. 1 Maj 1707  (Ålder 34 år) 
  Gift Gift 1672-09-15 
  Familjens ID F906  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj Catharina Juliana von Post,   f. 25 Okt 1699, Jönninge, Stavby, Uppsala län Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 29 Okt 1757, Tibble, Vassunda Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 58 år) 
  Gift 23 Jun 1723  Löfsätra gods, Täby, Stockholms län Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Barn 
  +1. Willhelm Planting Gyllenbåga,   f. 1 Maj 1733, Rasbokil, Rasbo, Uppsala län Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 17 Jun 1781, Hjärsta, Längbro, Örebro län Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 48 år)
  Senast ändrad 21 Sep 2020 
  Familjens ID F905  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Noteringar 
  • Barn:

   Gustaf, född 1724. Ryttmästare. Död 1799.

   Märta Beata, född 1726-09-28 i Rasbokils socken,
   död 1776-04-01 i Södertälje.
   Gift 1758-02-16 med gästgivaren i nämnda stad,
   hovsekreteraren Samuel Vilhelm Törner i hans 2:a gifte (gift 1:o med Hedvig Nordenhielm, död 1756, dotter av Jöns Nordenhielm, och Catharina Gackenholtz), född 1719, död 1768.

   Arnold Fredrik, född 1728-01-14 på Tibble. Student i Uppsala10 1738-12-16. Död barnlös 1767-02-10 i Stockholm. Gift där 1758-03-00 med Beata Gertrud von Treutiger, död 1765-10-14.

   Georg, född 1730-03-13 på Tibble. Student i Uppsala10 1738-12-16. Var 1757 korpral vid livregementet till häst. Död ogift 1758-04-16 på Tibble.

   Carl, född 1731-12-10 på Tibble, död s. å. 7/5.

   Vilhelm, född 1733. Kapten. Död 1781. Se Tab. 27

   Fredrik, född 1735-01-19 i Rasbokils socken, död s. å. 26/1.

   Carl, född 1736-06-06 i Rasbokils socken, död 1737-07-03 och begraven s. å. 10/7 i Vassunda kyrka, men s. å. 15/7 nedsatt i Årby stora grav i Rasbokils kyrka

   Maria, född 1738-05-18 på Tibble, död där s. å. och nedsatt s. å. 27/9 i Årbygraven i Rasbokils kyrka.

   Från proj. Runeberg
   Karolinen

   Georg Planting-Gyllenboga.

   Meddel. af W. P.-G.

   Georg Planting-Gyllenboga föddes den 1 februari
   1682 och var son till majoren och jägmästaren öfver
   Västernorrland Gustaf Planting-Gyllenboga till Edeby
   i Raboskils s:n af Uppland och Maria Schildt (n:r
   282). Under fyra år studerade han vid Uppsala akademi
   och blef därefter anställd som page hos riksrådet
   grefve Fabian Wrede till Östanå. Länge kom han dock
   ej att kvarblifva i denna befattning. Kriget bröt
   ut, och då tvekade han ej att träda i härens led,
   i hvilka hans förfäder före honom i fyra generationer
   redan kämpat. Valet föll på hans landskaps regemente,
   vid hvilket hans far och farfar stått, och utnämndes
   han den 13 april 1701, sålunda vid 19 års ålder, till
   rustmästare vid Hundra härads kompani. Regementet var
   då hemma i landet. Det hade med stort beröm under sin
   tappre chef, öfverste Otto Wilhelm Löwen, deltagit i
   Karl XII:s korta fälttåg mot Danmark. Beklädnaden
   hade emellertid ej före det hastigt påkomna
   krigsutbrottet kunnat sättas i nöjaktigt skick,
   hvarför det efter freden i Traventhal återsändts till
   Sverige. Manskapets rockar, skinnkläder och »karpuser»
   (kappor) voro nämligen 18 till 20 år gamla och
   alldeles utslitna. Lagning och nyanskaffning tog sin
   tid, hvilket var anledningen till, att det ej kom att
   medfölja den öfriga hären till Livland och få deltaga
   i slaget vid Narva. Snart var emellertid det värsta
   afhjälpt. Uniformen utgjordes nu af trehörniga svarta
   filthattar kantade med hvita band samt blå kappor med
   gult foder. De gamla rockarna behöllos dock kvar,
   så slitna de än voro. Kapporna fingo skyla dem. I
   slutet af april inskeppades regementet på flottan och
   öfverfördes till Reval, dit det anlände i midten af
   maj. Här dröjde det ej länge, förr än Georg Plantingskulle få sitt elddop.
   Den 7 juli hade hären nått Dünafloden, öfvergick densamma den 8 och slog den 9
   fienden utanför Riga. Denna dag blef en hedersdag för
   den unga krigaren. På själfva slagfältet utnämndes han
   af konungen till fänrik och beordrades likaledes af
   honom att fora regementets fana. Fullmakten kom den
   7 september. 1702 deltog han i slaget vid Klissow,
   1703 från maj månad i belägringen af Thorn, under
   hvilken hans frände, den unge löjtnanten vid öfversten
   friherre Erik Sparres värfvade infanteriregemente
   Claes Fredrik Planting-Gyllenboga, ej upptagen i Svenska adelns ättartaflor,
   den 30 juli led hjältedöden. Medan fästningens belägring pågick,
   tog han del i flera smärre krigsföretag, såsom i
   juni månad vid Strassburg, då öfverstelöjtnanten vid
   Lifregementet till häst Vessel förde befälet, och
   den 2 augusti likaledes vid Strassburg. Vid detta
   senare tillfälle var han med 45 man kommenderad
   på s. k. hästvakt. Han blef då anfallen af 500
   polacker, men slog dem med mycken tapperhet tillbaka
   och tog 7 man till fånga. Alldeles utan blessyrer
   gick det dock ej, i det han blef svårt huggen i högra
   handen. Den 12 april 1704 utnämdes han till löjtnant
   och deltog i öfvergången af Weichselströmmen samt i
   regementes alla ansträngande marscher under detta
   är. Sä tillryggalades t. ex. vid ett tillfälle 40
   svenska mil på 10 dagar utan en enda rastedag. I
   juli 1705 åtföljde han regementet på dess marsch
   till Warschau och afsändes den 9 augusti att
   för dess räkning indrifva proviant, furage och
   pengar. Under fullgörandet af detta uppdrag var han
   utsatt för ständiga anfall från fiendens sida, men
   återkom lyckligt den 24 december till regementet
   med ett rikt byte. 1706 i januari var han med
   om tåget till Grodno. Det var under detsamma,
   som kölden var%så ovanligt stark. Detta oaktadt
   måste de svenska krigarna ofta tillbringa natten
   under bar himmel. Framkomna till Grodno förlades de
   visserligen i uthus och lador, men det fattades dem
   bränsle. Hellre än att frysa refvo de då ned husen
   och gjorde af stockarna upp eldar, omkring hvilka
   de sedan lade sig på bara snön. 1707 den 6 december
   utnämndes han till den ansvarsfulla befattningen att
   vara regementskvarter-mästare. Vintern 1708 blef han
   vid regementets marsch genom Masurska skogen med
   sina furirer och furirskyttar häftigt anfallen af
   de masurska bönderna vid en by benämnd Guba. I juni
   månad tågade regementet från Minsk till Berezina. Han
   blef då med en styrka afdelad att följa på dess högra
   flank och blef därunder 3 mil från hufvudkolonnen vid en by anfallen
   af ett öfverlägset antal ryska dragoner. Med äkta
   karolinsk tapperhet slog han dem dock tillbaka och
   bemäktigade sig därvid en del boskap och 20 vagnar
   med allehanda lifsförnödenheter. Den 4 juli var
   han med vid Holofzin, där hans regemente höljde
   sig med ära. Här sårades han i vänstra låret af en
   »rännkula», hvilken han sedan fick behålla hela sitt
   lif. Så småningom sjönk den ned nedom knäet. 1709
   den 7 januari var han dock åter med vid stormningen
   af Viprek, där regementet led svåra förluster,
   och dess dåvarande chef, öfverste de Frietzsky,
   stupade. Själf slapp han undan med en svår kontusion
   i högra axeln, af hvilken han dock sedan ofta hade
   stor olägenhet. Men kung Karls bussar dvaldes icke
   gärna länge på sjukbädden. Redan den 23 i samma månad
   finna vi honom som befälhafvare för en styrka, hvilken
   hade till uppgift att i byn Gurkij i Ukraine indrifva
   lifsmedel. Härunder blef han vid Sowotzin anfallen
   af 800 kosacker, hvilka kan dock med mycken tapperhet
   slog tillbaka. Den 26 februari 1709 utnämndes han för
   sitt välförhållande vid 27 års ålder till andre kapten
   vid Hundra härads kompani. I denna befattning kämpade
   han den 28 juni i det sorgligt minnesrika slaget vid
   Poltava. Upplänningarna stredo här med utomordentligt
   hjältemod. De ledo också större förluster än något
   annat regemente kan uppvisa. Under slagets gång
   stupade sålunda chefen, öfverste Gustaf Stjernhöök,
   öfver stelöjnanten Ar endt Fredrik von Post och
   kompanicheferna. Då tog mot slutet af slagdagen
   Georg Planting befälet öfver de kvarlefvande och likt
   lejon värjde sig dessa soldater mot den åttadubbelt
   starkare motståndaren, eldade af sitt befäls föredöme,
   framför allt af den sårade konungens. Denna strid har
   skalden Fredrik Sander i sin diktsamling Karlavagnen
   förevigat med följande ord:

   "Det var kaptenen Planting-Gyllenboga,
   Som dessa få församlade till slut,
   Och kämpade, som eldens sista låga
   Högt flammar upp, och tappert höll han ut.
   Kung Karl, som såg den ringa hopen fäkta
   Mot ojämn makt, framljungade i hast.
   Där veko ryssarna ett steg förskräckta,
   Då blefvo många hufvudskålar bräckta,
   Men bladet vände sig, den sega tågan brast."

   Dock det blef slutligen fåfängt att sätta sig till
   motvärn mot öfvermakten. Vid Dnieper måste spillrorna
   af svenska hären gifva sig fången. Bland dem, som då föllo i ryssarnas
   händer, var äfven Georg Planting, hvilken vid Poltava
   blifvit skjuten tvärt igenom högra låret. Hans
   öde delades bl. a. af hans fränder ryttmästaren
   Claes och kornetten Nils Planting-Gyllenboga, båda
   vid Lifregementet till häst, och löjtnanten vid
   Dalregementet Alexander Johan Planting-Bergloo. Hans
   »anteckningar om Upplands regementes öde vid och efter
   slaget vid Poltava» hafva varit till stor nytta för
   dess senare häfdatecknare.

   Från Dnieper fördes Georg Planting till Saranski i
   Kasanska guvernementet. Här fick han uthärda »ett»
   efter hans egna ord »ganska swårt fångenskap». Under
   detsamma var han dock icke overksam. Därom vittnar
   bl. a. en bok, som än i dag förvaras i Westinska
   samlingen i Uppsala universitets bibliotek, nämligen
   en väl bibehållen oktav-volym skrifven af hans hand
   med en synnerligen ordentlig och redig stil. 540 tätt
   skrifna sidor af densamma utgöra en afskrift af I
   delen af biskop Ludvig Bailis bekanta uppbyggelsebok
   »Praxis Pietatis, dass ist Ubung der Gottseligkeit.»
   84 sidor innehålla en liten broschyr äfven den
   på tyska, ehuru af okänd författare, kallad »von
   der wahren Christlichen Andacht». Därtill komma
   ytterligare 131 sidor upptagande II delen af Praxis
   Pietatis. Själf har han antecknat, att han »in
   captivitate muscovitica» började afskrifvandet den
   17 mars 1713 och afslutade detsamma den 17 september
   s. å.

   Sedan fred blifvit sluten med Ryssland återkom han
   den 6 maj 1722 till fosterjorden och fick den 29
   augusti 1723 öfverstelöjtnants karaktär med kaptens
   indelning vid Sigtuna kompani. Ehuru endast 4O-årig
   var han dock redan åldrad i förtid af fältlifvets
   och fångenskapens hårda strapatser.

   Det är gifvet, att för dessa hemvändande karoliner
   rätt mycket förändrats hemma i Sverige under deras
   långa bortvaro. Många hade äfven till en början
   ganska svårt att legitimera sig, mycket förändrade
   som de blifvit under årens lopp. Så var det äfven
   med Georg Planting, och af intresse i detta hänseende
   är ett bref från honom till hofrätten af den 5 april
   1723, i hvilket det bl. a. heter: »Såsom under mitt
   långliga fängelse i Ryssland och bortovarande torde
   något här i fäderneslandet vara förelupit, som med
   tiden kan lända mig till skada och prejudice, ty
   finner jag mig föranlåten, sedan jag för en liten tid
   sedan ifrån fångenskapet är hemkommen, med denna min
   reservationsskrift -- -- -- i ödmjukhet att inkomma,
   förbehållande mig allan rätt och talan i det mig
   angå kan och torde finna nödigt till mitt bästa
   att vigilera, anhållandes ödmjukeligen att detta till min säkerhet
   måtte i protokollet infördt blifva.»

   S. å. eller 1723 trädde han i äktenskap med den
   23-åriga Katarina Juliana von Post (n:r 687),
   dotter af den vid Poltava stupade vapenbrodern,
   öfverstelöjtnanten Arendt Fredrik von Post, och
   hans efterlefvande maka Märta Beata Rosenstjerna
   (n:r 172). Hon var tillika Plantings kusins dotter,
   enär öfverstelöjtnant von Posts moder äfven hette
   Schildt. Bröllopet hölls enligt hans egen anteckning
   om detsamma den 23 juni 1723 kl. 4 e. m. på godset
   Löfsätra 1 1/2 mil från Stockholm och gjordes af
   brudens farbroder generalmajoren Wilhelm Mauritz von
   Post och hans maka Edla Kristina Rosenstjerna.

   Äktenskapet välsignades med nio barn, af hvilka
   emellertid fyra dogo helt späda.

   Med åren började dock smärtorna till följd af de
   erhållna blessyrerna göra den tappre karolinen
   allt mindre tjänstbar, hvarför han redan nio år
   efter hemkomsten måste begära sitt afsked. Det är
   med synnerligen berömmande ordalag, som dåvarande
   chefen för Upplands regemente Otto Magnus Wolffeldt
   till konungen öfversänder denna hans anhållan. I sin
   skrifvelse af den 13 april 1732 säger sålunda denne
   bl. a., att som öfverstelöjtnant Planting »ej allenast
   uthärdadt det förflutna blodiga kriget, hvaruti han
   visat all den trohet, tapperhet och skicklighet,
   som en rättskaffens hurtig officerare väl anstått,
   och honom mycken kunglig nåd samt särdeles beröm och
   gunstig åtanka hos dess förmän hafver förvärfvat,
   jämväl uti aktioner och drabbningar fått åtskilliga
   svåra blessyrer, hvilka nu vid den annalkande åldern
   all mer och mer honom plåga och utmatta, utan och jag i all sanning
   kan och bör lämna honom det goda vittnesbörd och
   loford, att han ifrån dess hemkomst utur fångenskapen
   intill denna stund hafver med en ogemen nit, åhåga
   och sorgfällighet troliga skött och bevakat alla
   de kommenderingar och hvarjehanda ämbetssysslor,
   som till förrättande af Eders Kungl. Maj:ts högst
   angelägna tjänst i någor måtto kunnat lända;
   fördenskull anhålles i djupaste underdånighet, att
   Eders Kungl. Maj:t täckes benåda honom med tillräcklig
   pension». Afskedet beviljades den 21 juni.

   Han bodde de första åren efter hemkomsten från
   Ryssland på fädernegodset Edeby

   Edeby ärfdes af hans son sedermera ryttmästaren
   vid Adelsfanan Gustaf Planting-Gyllenbåga, gift med
   Maria Katarina Willemsens (n:r 949). Han försålde
   det emellertid 1783 till öfverstelöjtnanten Konrad
   Johan Stjernheim. i Rasbo Kils socken, men flyttade
   omkring 1728 till kaptensbostället Tibble
   i Vassunda socken, där han slutade sina dagar den 21
   juli 1747. Stoftet hvilar i familjegrafven i Rasbo
   Kils kyrka vid sidan af hans 1757 aflidna makas.


   Källor
   1) Sv A Ä


   1732. Georg Planting-Gyllenbågas namnteckning


   Planting-Gyllenbåga