Mest eftersökt


Träd:  

 Svårfångade personer

Ett fel uppstod i TNG-programmet. Detta kan bero på installationsfel, ofullständig uppgradering eller programfel. Om du är ägare till sajten, kontakta TNG-supporten för hjälp med problemet. Kopiera query-texten nedan och klistra in den i ditt meddelande.

Query: SELECT tng_mostwanted.ID as mwID, mwtype, thumbpath, abspath, form, usecollfolder, mediatypeID, path, tng_media.description as mtitle, tng_mostwanted.personID, tng_mostwanted.gedcom, tng_mostwanted.mediaID, tng_mostwanted.description as mwdesc, tng_mostwanted.title as mwtitle, lastname, firstname, lnprefix, suffix, prefix, tng_people.title as title, living, private, nameorder, branch FROM tng_mostwanted LEFT JOIN tng_media ON tng_mostwanted.mediaID = tng_media.mediaID LEFT JOIN tng_people ON tng_mostwanted.personID = tng_people.personID AND tng_mostwanted.gedcom = tng_people.gedcom WHERE mwtype = "person" ORDER BY ordernum

Column 'private' in field list is ambiguous