Nyheter (senaste 30 dagarna)


Träd:  

Foton

 Frimärke   Beskrivning   Länkad till   Senast ändrad 

 
  1 Aug 2019

 
  23 Jul 2019

 
  23 Jul 2019

 
  23 Jul 2019

Landshövdingegården, Älvgatan 7
Kommun: Socken: Funktion: Tillgänglighet:
Beskrivning
Karlstad
Karlstad
Butik, kontor och representationsvåning Byggnaden är inte öppen för besökare.
Landshövdingegården har fått sitt namn med anledning av att byggnaden fungerade som residens för Värmlands fyra första landshövdingar Johan Gustav Uggla, 1779-93, Nils Silfverskiöld, 1793-1802, Arvid von Nolcken, 1802-1805 och Axel Pontus von Rosen, 1808-1809. Det var sannolikt i samband med att gården skulle bli residens under 1700-talets senare del som hörnhuset påbyggdes med ytterligare en våning och fick sitt nuvarande utseende. Genom att gården under 1800-talet ägdes av magasinsförvaltaren och kungliga kamreraren Karl Gustav Nyström respektive häradsskrivaren Olov Salomon Lindmark kom den även att kallas Lindmark- Nyströmska gården.
Eftersom handelsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel skedde inne i kvarteren under 1700- och 1800-talet hörde ursprungligen tre uthuslängor till gården. De innehöll bland annat ladugård, höränne, loge, vedbod, tvättstuga, nattstuga, spannmålsmagasin samt under en period ett mindre brännvinsbränneri. Den västra längan brann ner 1962 och idag återstår södra och östra magasinslängan. Manbyggnaden har en enkel utformning med brädfodrade, gulmålade väggar med grå pilastrar, stora fönster och skiffertak som ersatt tidigare tegeltak. Efter ett växlande ägarskap och efterföljande eftersatt underhåll restaurerades gården vid början av 1960-talet för att bli stadens representationsvåning.
Landshövdingegården och Doktorsgården bildar tillsammans med Flachska gården i kvarteret Almen, Pihlgrensgården och Grevgården i angränsande kvarteret Gäddan en sällsynt, välbevarad helhet. Bebyggelsen utgör det enda kvarvarande sammanhängande stadspartiet efter den sista och största stadsbranden i Karlstad 1865. Byggnaderna är tidstypiska exempel på den panelarkitektur som var vanlig i den äldre trästaden. Vid tiden för deras uppförande befann sig området mellan stadskärnan och stadens omgivande odlingsjordar.
Byggnaderna är ett mellanting mellan borgargårdarnas karaktärsbyggnader och de påkostade landeriliknande huvudbyggnader som var vanliga utanför städerna. På tomterna fanns förutom bostadshus också uthus samt trädgårdar med till exempel fruktträd och mindre odlingsytor av olika slag.
 
  23 Jul 2019

Kortet daterat 18640202 
  23 Jul 2019

Bilden är tagen den 15 maj 1864 på det då betydligt mindre Stora Torget som var utsträckt i nord-syd med Västra (då södra) Torggatan i bildens högerkant. Till vänster ser vi en del av residenset med landskontoret till höger om portalen och mitt i bild dominerar Frimurarlogen på samma tomt som nuvarande byggnad. På bilden överlämnar fruntimmersdeputerade Euphrosyne Nygren ett standar till kapten Sparre i skarpskyttekåren. 
  23 Jul 2019

Text-dokument

 Frimärke   Beskrivning   Länkad till   Senast ändrad 

Dödboken 
  8 Aug 2019

Individer

 ID   Efternamn, förnamn   Född/Döpt   Plats   Träd | Gren   Senast ändrad 
I2573 
Burström, Pehr 
f. 1699   Nygren 17 Aug 2019
I2574 
Djurman, Brita 
f. 1714   Nygren 17 Aug 2019
I2561 
Burström, Anna Maria 
f. 9 Apr 1735  Umeå  Nygren 17 Aug 2019
I2560 
Sundman, Jonathan 
f. 9 Aug 1730  Umeå  Nygren 17 Aug 2019
I2571 
Sundman, Erik 
f. 1710   Nygren 16 Aug 2019
I2572 
Trast, Elisabet 
f. 1709   Nygren 16 Aug 2019
I2563 
Persdotter, Brita 
f. 5 Apr 1813  Billen, Viksjö  Nygren 14 Aug 2019
I2570 
Edström, Augusta 
f. 16 Jan 1881  Strand, Hässjö  Nygren 14 Aug 2019
I2569 
Edström, Margaretha Ulrika 
f. 10 sept 1860  Strand, Hässjö  Nygren 14 Aug 2019
I2568 
Edström, Anna Olivia 
f. 28 Jan 1858  Strand, Hässjö  Nygren 14 Aug 2019

Familjer
          
 ID   Makens ID   Makens namn   Makans ID   Hustruns Namn   Gift   Träd | Gren   Senast ändrad 
 F733 
 I2573  Pehr Burström  I2574  Brita Djurman    Nygren 17 Aug 2019
 F732 
 I2571  Erik Sundman  I2572  Elisabet Trast  17 Nov 1726  Nygren 16 Aug 2019
 F336 
 I1370  Olof Edström  I1371  Märta Fredrika Ålund  1 juni 1868  Nygren 14 Aug 2019
 F730 
 I1370  Olof Edström  I2564  Märtha Ulrika Dufvenberg  7 Dec 1856  Nygren 14 Aug 2019
 F731 
 I2565  Per Olsson  I2566  Margit Ersdotter  4 Nov 1827  Nygren 14 Aug 2019
 F729 
 I2562  Okänd  I2563  Brita Persdotter    Nygren 13 Aug 2019
 F728 
 I2560  Jonathan Sundman  I2561  Anna Maria Burström  19 Dec 1754  Nygren 13 Aug 2019
 F396 
 I1208  Pehr Sundman  I1209  Eva Elisabeth Lund  26 okt 1790  Nygren 13 Aug 2019
 F667 
 I2309  Johan Persson  I2310  Anna Natanaelsdotter Krångberg  2 juli 1797  Nygren 11 Aug 2019
 F716 
 I2512  Mårten Ersson Klang  I2513  Brita Norberg  7 Jan 1768  Nygren 11 Aug 2019