Philip Nilsson

Man 1698 - 1757  (59 år)


 

«Föregående 1 2     » Bildspel

Visnums häradsrätt 1737

"Efter någon ordwäxlan förenade sig
Nils Jonsson i Gärdzbohl med sina söner
Lars och Philip Nilssöner i Gärdzbohl
således, att Lars Nilsson utfäste
sig vilja lemna sin gambla fader
ock moder uppehälle ock huuswära
hos sig i sina huusrum emot det
fadren utlofvade att vilja ständigt
blifva hemma ock uträtta hvad honom
förmår, samt efterlåter honom
att af sin andre son Philip niuta till
hielp ock understöd derwid 5 daler
silfvermynt i pr den 1 tunna råg 1 tunna hafra
1 punt tort kiött och 1 punt fläsk samt 1 pund
salt som Philip nu inför rätten
utfästa att häldre åhrligen vilja
tilldöma sin broder utlägga än
att hafva sina föräldrar hos sig
i sina huus hvilka med hans
vilkor icke åtnöjas vilja. Som
till en obråtzlig efterlefnad, sedan
Det å alla sidor widgåt var, gillat
Ock domfäst blef."


"Efter någon ordväxlan förenade sig
Nils Jonsson i Gärdsbohl med sina söner
Lars och Philip Nilssöner i Gärdsbohl
således, att Lars Nilsson utfäste
sig vilja lämna sin gamla fader
och moder uppehälle och bostad
hos sig i sina husrum emot det
fadren utlovade att vilja ständigt
bliva hemma och uträtta vad honom
förmår, samt efterlåter honom
att av sin andre son Philip njuta till
hjälp och understöd därvid 5 daler
silvermynt i pr den 1 tunna råg 1 tunna havre
1 punt torrt kött och 1 punt fläsk samt 1 pund
salt som Philip nu inför rätten
utfästa att hellre årligen vilja
tilldöma sin broder utlägga än
att hava sina föräldrar hos sig
i sina hus vilka med hans
vilkor icke åtnöjas vilja. Som
till en obrotslig efterlevnad, sedan
det å alla sidor vidgått var, gillat
och domfäst blev.”

Visnums häradsrätt AIa:12 (1736-1739) Bild 190 (AID: v108091.b190, NAD: SE/VA/11180)

Laddar...
Filnamnvisnums_haradsratt_1737.jpg
Filstorlek375.96k
Storlek1124 x 1494
Länkad tillNils Jonsson; Lars Nilsson; Philip Nilsson

«Föregående 1 2     » Bildspel