Foton

» Visa alla     «Föregående «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 464» Nästa»     » Bildspel

Laddar...

Landshövdingegården, Älvgatan 7
Kommun: Socken: Funktion: Tillgänglighet:
Beskrivning
Karlstad
Karlstad
Butik, kontor och representationsvåning Byggnaden är inte öppen för besökare.
Landshövdingegården har fått sitt namn med anledning av att byggnaden fungerade som residens för Värmlands fyra första landshövdingar Johan Gustav Uggla, 1779-93, Nils Silfverskiöld, 1793-1802, Arvid von Nolcken, 1802-1805 och Axel Pontus von Rosen, 1808-1809. Det var sannolikt i samband med att gården skulle bli residens under 1700-talets senare del som hörnhuset påbyggdes med ytterligare en våning och fick sitt nuvarande utseende. Genom att gården under 1800-talet ägdes av magasinsförvaltaren och kungliga kamreraren Karl Gustav Nyström respektive häradsskrivaren Olov Salomon Lindmark kom den även att kallas Lindmark- Nyströmska gården.
Eftersom handelsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel skedde inne i kvarteren under 1700- och 1800-talet hörde ursprungligen tre uthuslängor till gården. De innehöll bland annat ladugård, höränne, loge, vedbod, tvättstuga, nattstuga, spannmålsmagasin samt under en period ett mindre brännvinsbränneri. Den västra längan brann ner 1962 och idag återstår södra och östra magasinslängan. Manbyggnaden har en enkel utformning med brädfodrade, gulmålade väggar med grå pilastrar, stora fönster och skiffertak som ersatt tidigare tegeltak. Efter ett växlande ägarskap och efterföljande eftersatt underhåll restaurerades gården vid början av 1960-talet för att bli stadens representationsvåning.
Landshövdingegården och Doktorsgården bildar tillsammans med Flachska gården i kvarteret Almen, Pihlgrensgården och Grevgården i angränsande kvarteret Gäddan en sällsynt, välbevarad helhet. Bebyggelsen utgör det enda kvarvarande sammanhängande stadspartiet efter den sista och största stadsbranden i Karlstad 1865. Byggnaderna är tidstypiska exempel på den panelarkitektur som var vanlig i den äldre trästaden. Vid tiden för deras uppförande befann sig området mellan stadskärnan och stadens omgivande odlingsjordar.
Byggnaderna är ett mellanting mellan borgargårdarnas karaktärsbyggnader och de påkostade landeriliknande huvudbyggnader som var vanliga utanför städerna. På tomterna fanns förutom bostadshus också uthus samt trädgårdar med till exempel fruktträd och mindre odlingsytor av olika slag.


Filnamnlandshovdingegarden.png
Filstorlek6.32m
Storlek2638 x 1760
Länkad tillOlov Salomon Lindmark

» Visa alla     «Föregående «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 464» Nästa»     » Bildspel