Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 27 / sid 20 (AID: v36039.b27.s20, NAD: SE/VALA/03258)Information om källan

  • Titel Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 27 / sid 20 (AID: v36039.b27.s20, NAD: SE/VALA/03258) 
    Kort titel Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 27 / sid 20 (AID: v36039.b27.s20, NAD: SE/VALA/03258) 
    Källans ID S236 
    Text Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 27 / sid 20 (AID: v36039.b27.s20, NAD: SE/VALA/03258) 
    Länkad till Catharina Larsdotter Hallberg