Livgardet-till-häst-C-2-1823-1840-Bild-10-sid-10Information om källan

  • Kort titel Livgardet-till-häst-C-2-1823-1840-Bild-10-sid-10 
    Källans ID S31 
    Länkad till Carl Leopold Lyon