Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 54 / sid 47 (AID: v36039.b54.s47, NAD: SE/VALA/03258)Information om källan

  • Kort titel Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 54 / sid 47 (AID: v36039.b54.s47, NAD: SE/VALA/03258) 
    Källans ID S373 
    Text Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 54 / sid 47 (AID: v36039.b54.s47, NAD: SE/VALA/03258)