Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 56 / sid 49 (AID: v36039.b56.s49, NAD: SE/VALA/03258)Information om källan

  • Kort titel Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 56 / sid 49 (AID: v36039.b56.s49, NAD: SE/VALA/03258) 
    Källans ID S376 
    Text Sandhem C:3 (1711-1759) Bild 56 / sid 49 (AID: v36039.b56.s49, NAD: SE/VALA/03258)