Uddevalla C:2 (1721-1725) Bild 57 / sid 51 (AID: v2236.b57.s51, NAD: SE/GLA/13595)Uddevalla C:2 (1721-1725) Bild 57 / sid 51 (AID: v2236.b57.s51, NAD: SE/GLA/13595)Information om källan

  • Kort titel Uddevalla C:2 (1721-1725) Bild 57 / sid 51 (AID: v2236.b57.s51, NAD: SE/GLA/13595)Uddevalla C:2 (1721-1725) Bild 57 / sid 51 (AID: v2236.b57.s51, NAD: SE/GLA/13595) 
    Källans ID S384 
    Text Uddevalla C:2 (1721-1725) Bild 57 / sid 51 (AID: v2236.b57.s51, NAD: SE/GLA/13595) 
    Länkad till Olof Nilsson Wahlberg