Nyheter


Träd:  

Foton

 Frimärke   Beskrivning   Länkad till   Senast ändrad 

 
  1 Jul 2020

 
  30 Jun 2020

 
  30 Jun 2020

 
  28 Jun 2020

 
  28 Jun 2020
thumb_Posse af Säby, auritz Nilsson,     -1702.jpg
thumb_Posse af Säby, auritz Nilsson, -1702.jpg
 
  27 Jun 2020

 
  27 Jun 2020

Kortet daterat 18640202 
  27 Jun 2020

 
  27 Jun 2020

 
  27 Jun 2020

 
  27 Jun 2020

 
  25 Jun 2020

 
  24 Jun 2020

 
  24 Jun 2020

 
  24 Jun 2020
Mauritz Nilsson, Posse af Säby
Mauritz Nilsson, Posse af Säby
Friherre och landshövding. Målningen finns hos Regementsintendenten Friherre K Posse i Hässleholm. 
  24 Jun 2020

 
  7 Jun 2020

 
  7 Jun 2020

 
  7 Jun 2020

RICHARD NYGREN
*1838 * 1886


FAMILJEGRAF 
  31 Maj 2020

 
  31 Maj 2020

 
  30 Maj 2020

Landshövdingegården, Älvgatan 7
Kommun: Socken: Funktion: Tillgänglighet:
Beskrivning
Karlstad
Karlstad
Butik, kontor och representationsvåning Byggnaden är inte öppen för besökare.
Landshövdingegården har fått sitt namn med anledning av att byggnaden fungerade som residens för Värmlands fyra första landshövdingar Johan Gustav Uggla, 1779-93, Nils Silfverskiöld, 1793-1802, Arvid von Nolcken, 1802-1805 och Axel Pontus von Rosen, 1808-1809. Det var sannolikt i samband med att gården skulle bli residens under 1700-talets senare del som hörnhuset påbyggdes med ytterligare en våning och fick sitt nuvarande utseende. Genom att gården under 1800-talet ägdes av magasinsförvaltaren och kungliga kamreraren Karl Gustav Nyström respektive häradsskrivaren Olov Salomon Lindmark kom den även att kallas Lindmark- Nyströmska gården.
Eftersom handelsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel skedde inne i kvarteren under 1700- och 1800-talet hörde ursprungligen tre uthuslängor till gården. De innehöll bland annat ladugård, höränne, loge, vedbod, tvättstuga, nattstuga, spannmålsmagasin samt under en period ett mindre brännvinsbränneri. Den västra längan brann ner 1962 och idag återstår södra och östra magasinslängan. Manbyggnaden har en enkel utformning med brädfodrade, gulmålade väggar med grå pilastrar, stora fönster och skiffertak som ersatt tidigare tegeltak. Efter ett växlande ägarskap och efterföljande eftersatt underhåll restaurerades gården vid början av 1960-talet för att bli stadens representationsvåning.
Landshövdingegården och Doktorsgården bildar tillsammans med Flachska gården i kvarteret Almen, Pihlgrensgården och Grevgården i angränsande kvarteret Gäddan en sällsynt, välbevarad helhet. Bebyggelsen utgör det enda kvarvarande sammanhängande stadspartiet efter den sista och största stadsbranden i Karlstad 1865. Byggnaderna är tidstypiska exempel på den panelarkitektur som var vanlig i den äldre trästaden. Vid tiden för deras uppförande befann sig området mellan stadskärnan och stadens omgivande odlingsjordar.
Byggnaderna är ett mellanting mellan borgargårdarnas karaktärsbyggnader och de påkostade landeriliknande huvudbyggnader som var vanliga utanför städerna. På tomterna fanns förutom bostadshus också uthus samt trädgårdar med till exempel fruktträd och mindre odlingsytor av olika slag.
 
  30 Maj 2020

 
  29 Maj 2020

 
  28 Maj 2020

 
  28 Maj 2020

 
  28 Maj 2020

 
  27 Maj 2020

 
  25 Maj 2020

 
  22 Maj 2020

Gravstenar

 Frimärke   Beskrivning   Begravningsplats   Status   Länkad till   Senast ändrad 

Gravsten 
     13 Apr 2015
Malmstens familjegrav
Malmstens familjegrav
Stockholms Norra begravningsplats 
     30 Dec 2009
Gravsten
Gravsten
Här vilar Christopher, Eva Mathilda och deras barn Anna. Graven är
också familjen Siemssens grav,
Plats Norra Kyrkogården i Stockholm. Från början kallad ”Nya kyrkogården”
 
     7 Apr 2009

Text-dokument

 Frimärke   Beskrivning   Länkad till   Senast ändrad 

 
  30 Maj 2020

 
  30 Maj 2020

 
  25 Maj 2020

 
  25 Maj 2020
”En måttstock”
”En måttstock”
En berättelse om Carl Gustaf Sundström. 
  1 Maj 2020

Vigselannons 
  8 Apr 2020

Dödsannons 
  8 Apr 2020

Fylleri!
Tuna (C) AI:10 (1831-1836) Bild 206 / sid 195 (AID: v126450.b206.s195, NAD: SE/ULA/11605) 
  10 Mar 2020

Inflyttning till Marieberg, Göteborg 1779.
Göteborgs Marieberg (O) HII:4 (1779-1787) Bild 520 / sid 50 (AID: v205042.b520.s50, NAD: SE/GLA/13557) 
  2 Mar 2020

 
  24 Jan 2020

gottfrid_bouppteckning.pdf 
  8 Dec 2019

Utflyttning från Uddevalla till Göteborgs Domkyrkoförsamling 1777.
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) B:1 (1762-1794) Bild 74 / sid 141 (AID: v30149.b74.s141, NAD: SE/GLA/13180) 
  16 Nov 2019

Dödboken 
  8 Aug 2019

 
  3 Jul 2019
Dödsnotis
Dödsnotis
 
  1 Jul 2019

 
  15 Jun 2019

Text om kyrkostöt. 
  8 Aug 2018

Anna Charlotta i födelseboken 1824. Felskrivet: Saraistället för Anna. 
  15 Mar 2018

Husförhör 
  5 Mar 2018

 
  15 Nov 2017

 
  15 Nov 2017

 
  21 Okt 2017

 
  7 Sep 2017

Text till målning 
  7 Sep 2017

Anno 1734: Nils Jonson i Giärdzbo klagade at han af sina Söner och Sönehustrur intet får den tienst, heder och försörjning, som han letar f:r; Sönerna klade öf:er enwijshet; siälvhet, at han intet är förnögd med den skiötsel och uppehälle de efter yttersta förmågo kunna åstadkomma : desse blefwo å båda sijdor tiltalte, deras plichters skyldighet emot hwarandra wart dem förtält och de til enighet och kiärlek förmante."

Nysund KI:1 (1726-1787) Bild 12 / sid 10 (AID: v71252.b12.s10, NAD: SE/ULA/11131) 
  27 Aug 2017

 
  18 Aug 2017

 
  18 Aug 2017
Ernst titulerar sig som skådespelare i vigselannonsen 1877.
Ernst titulerar sig som skådespelare i vigselannonsen 1877.
 
  1 Maj 2017
Anna Charlotta, bouppteckningsbevis
Anna Charlotta, bouppteckningsbevis
 
  8 Jan 2017
John Hayman bouppteckningsbevis
John Hayman bouppteckningsbevis
 
  8 Jan 2017

Individer

 ID   Efternamn, förnamn   Född/Döpt   Plats   Träd | Gren   Senast ändrad 
I45 
Johansdotter, Lisa 
f. 1 Sep 1780   Nygren 6 Jul 2020
I30 
Nilsson, Carl Gustaf 
f. 19 Jul 1846  Vänersborg  Nygren 6 Jul 2020
I1169 
Nilsson, Edvin 
f. 14 Dec 1852  Brunskog (S)  Nygren 6 Jul 2020
I560 
Andersson, Anders 
f. 21 Jun 1789  Stora Skogen, Tunhem  Nygren 6 Jul 2020
I565 
Andersdotter, Anna 
f. 1708   Nygren 6 Jul 2020
I564 
Eriksson, David 
f. 13 Apr 1702  Bokenäs (O)  Nygren 6 Jul 2020
I486 
Davidsson, Anders 
f. 29 Sep 1735  Lilla Skår, Bokenäs (O)  Nygren 6 Jul 2020
I2335 
Johansson, Johan 
f. 1755   Nygren 6 Jul 2020
I41 
Påvelsdotter, Elisabeth 
f. 1646  Gullholmen, Morlanda  Nygren 6 Jul 2020
I477 
Persson, Påvel 
f. 1595  Islandsberg, Morlanda  Nygren 6 Jul 2020
I927 
Kihlberg, Christina Margareta (Stina) 
f. 1699   Nygren 6 Jul 2020
I1314 
Kihlberg, Petter 
f. ca 1650   Nygren 6 Jul 2020
I944 
Okänd 
   Nygren 6 Jul 2020
I821 
Andersson, Nils 
f. ca 1696  Brastad  Nygren 6 Jul 2020
I329 
Håkansson, Jörgen 
f. 1615  Jonsborg, Morlanda  Nygren 6 Jul 2020
I3 
Nilsson, Ruth Tekla Elisabet 
f. 17 Apr 1886  Gårda Göteborg  Nygren 6 Jul 2020
I37 
Påvelsdotter, Cecilia 
f. 19 Maj 1736  Jonsborg, Morlanda  Nygren 6 Jul 2020
I39 
Gregerson, Påvel 
f. 1680  Jonsborg, Morlanda  Nygren 6 Jul 2020
I42 
Samuelsson Freij, Sven 
f. 1 Jul 1809  Erlandsgården Uppåkra, Vallsjö (F)  Nygren 6 Jul 2020
I31 
Freij, Clara Helena 
f. 23 Dec 1849  Ulfstorp, Norra Sandsjö (F)  Nygren 6 Jul 2020
I46 
Svensson, Mattis 
f. 1 Jan 1729  Vallsjö (F)  Nygren 6 Jul 2020
I44 
Mattisson, Samuel 
f. 1 Jan 1779  Uppåkra Erlandsgård, Vallsjö (F)  Nygren 6 Jul 2020
I33 
Johansson, Nils 
f. 17 Febr 1774  Jonsborg, Morlanda  Nygren 6 Jul 2020
I32 
Nilsson, Gustaf 
f. 3 Aug 1815  Grundsund, Bohuslän  Nygren 6 Jul 2020
I943 
Okänd 
   Nygren 5 Jul 2020
I4 
Kihlberg, Magdalena 
   Nygren 5 Jul 2020
I1315 
Herweg, Catharina 
f. 13 Apr 1678  Filipstad  Nygren 5 Jul 2020
I945 
Herweg, Henrich 
f. 29 Nov 1691  Filipstad  Nygren 5 Jul 2020
I1316 
Kihlberg, Lars 
   Nygren 5 Jul 2020
I24 
Herweg, Leonard 
f. 8 Sept 1688  Filipstad  Nygren 5 Jul 2020

Familjer
                              
 ID   Makens ID   Makens namn   Makans ID   Hustruns Namn   Gift   Träd | Gren   Senast ändrad 
 F226 
 I564  David Eriksson  I565  Anna Andersdotter  28 Dec 1726  Nygren 6 Jul 2020
 F852 
 I1314  Petter Kihlberg  I1315  Catharina Herweg  30 maj 1701  Nygren 6 Jul 2020
 F851 
 I1314  Petter Kihlberg  I944  Okänd    Nygren 6 Jul 2020
 F21 
 I40  Greger Jörgensson  I41  Elisabeth Påvelsdotter    Nygren 6 Jul 2020
 F24 
 I46  Mattis Svensson  I47  Brita Nilsdotter    Nygren 6 Jul 2020
 F16 
 I30  Carl Gustaf Nilsson  I31  Clara Helena Freij  15 sept 1877  Nygren 6 Jul 2020
 F17 
 I32  Gustaf Nilsson  I34  Anna Maria Andersdotter  19 oktober 1843  Nygren 6 Jul 2020
 F280 
 I779  Henrich Herweg  I780  Catharina Svensdotter    Nygren 5 Jul 2020
 F850 
           Nygren 5 Jul 2020
 F849 
           Nygren 5 Jul 2020
 F189 
 I438  Gustaf Wilhelm Anstrin  I439  Anna Lovisa Lindberg    Nygren 5 Jul 2020
 F429 
         30 maj 1701  Nygren 5 Jul 2020
 F848 
 I2872  Arvid Wikholm  I927  Christina Margareta (Stina) Kihlberg    Nygren 5 Jul 2020
 F847 
 I2869  Erik Persson Styff  I1318  Anna Maria Kihlberg    Nygren 5 Jul 2020
 F2 
 I5  Erik Eriksson Rågberg  I4  Magdalena Kihlberg    Nygren 5 Jul 2020
 F428 
           Nygren 5 Jul 2020
 F846 
 I2868  Ingvald Eriksson        Nygren 5 Jul 2020
 F18 
 I33  Nils Johansson  I35  Margareta Andersdotter  20 mars 1799  Nygren 5 Jul 2020
 F6 
 I253  Johan Rudolf Rudolfsson  I220  Johanna Matilda Ivarsdotter    Nygren 5 Jul 2020
 F3 
 I180  Sven Thorn  I313  Lisa Nilsdotter    Nygren 5 Jul 2020
 F4 
 I202  Ivar Larsson  I188  Carolina Fredrika Thorn    Nygren 5 Jul 2020
 F845 
 I2866  Stephan Persson  I2867  Margaretha Clasdotter  2 Nov 1790  Nygren 4 Jul 2020
 F844 
 I2860  Olof Båtelsson  I2861  Christina Margaretha Stephansdotter  22 Okt 1822  Nygren 4 Jul 2020
 F678 
 I2337  Per Olofsson  I2338  Brita Cajsa Persdotter  10 Okt 1852  Nygren 4 Jul 2020
 F163 
 I397  Olof Andersson  I398  Maja Persdotter  6 juni 1813  Nygren 4 Jul 2020
 F157 
 I377  Gustaf Edvin Nygren  I378  Emmy Alida Berg    Nygren 3 Jul 2020
 F843 
 I2839  Nils Nilsson Hultman  I2840  Kerstin Nilsdotter  20 okt 1734  Nygren 2 Jul 2020
 F842 
 I1948  Carl August Berg  I2838  Anna Louisa Forsberg    Nygren 1 Jul 2020
 F841 
 I1939  Georg Martin Berg  I2837  Esther    Nygren 1 Jul 2020
 F840 
 I2836  Carl Magnus Lundén  I26  Maria Andersdotter  27 Apr 1783  Nygren 30 Jun 2020